AFVN

DRINGEND: Financiële hulp v mensenrechtenonderzoek koloniale oorlog Ned-Indië-Indonesië

Beste mensen,

Graag vragen we je aandacht voor het volgende, een dringende oproep van Jeffry Pondaag, voorzitter van de Stg. Nederlandse Ereschulden, die o.m. de zaak Rawagedeh tot een goed einde heeft gebracht.

Verspreid s.v.p. deze oproep ook zo breed mogelijk in je eigen netwerk. Steun Jeffry! Hij loopt zich het vuur uit de sloffen om deze Nederlandse ereschuld te delgen! Vergeet niet: het gaat hier om om een zaak waar racisme een uiterst belangrijke rol in speelde.

M. vr. gr., Arthur Graaff.

De zaak marteling van de heef Yaseman in Oost-Java wordt op 7 juli a.s. behandeld. Dit is een unieke zaak omdat de Haagse rechtbank hem wil horen ondanks dat hij de enige getuige is.

Hij zal gehoord worden in Indonesië. Om hem goed te kunnen begeleiden moet de stichting in Indonesië aanwezig zijn om hem te ondersteunen.

Voor een ticket dat vier maanden geldig is en het verblijf hebben wij 2000 euro op korte termijn nodig.

Als de stichting toch al in Indonesië is, gaan we de namenlijst van 300 slachtoffers die het NIMH heeft gevonden verder onderzoeken. Zie bijgevoegd.

Dit onderzoek hebben wij begroot op 6000 euro.

Wij hopen spoedig een antwoord te mogen ontvangen. Antwoorden graag aan jeffry@kukb.nl.

Hartelijke groet,

Jeffry M. Pondaag,
Voorzitter Stichting Comité Nederlandse Ereschulden - Yayasan KUKB.

Rek. nr.:

IBAN: NL57 RABO 013.19.28.341

BIC-SWIFT RABONL2U

Bijlagen:
Brief namenlijst NIMH aan Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ministerie van Defensie
Antwoordbrief Ministerie van Buitenlandse Zaken aan KUKB