AFVN


AFVN: Militair ingrijpen buitenland kostbaar en zinloos terwijl zorgkosten in Nederland oplopen

AMSTERDAM, 13 jan. 2017 - Militair Ingrijpen in het buitenland is kostbaar en zinloos en verergert meestal de plaatselijke conflicten ernstig. Dat stelt oud-ambassadeur en Syriëkenner dr. Koos (Nikolaos) van Dam in een interview op BNR Radio* naar aanleiding van het vredesoverleg over Syrië. De AFVN-Bond van Antifascisten wijst op de enorme tekorten in de zorg. De bond dringt er bij de Tweede Kamer op aan de koloniale strijdlust van de regering ernstig te beteugelen en meer geld aan de zorg uit te geven, waar de kosten steeds verder oplopen. (Noot van de redactie, deze week oefenen 3500 Nederlanders in Navo verband in Polen om Poetin te provoceren)

Dr. Koos van Dam wijst daarbij op talloze fouten die westerse landen hebben gemaakt in het Midden-Oosten en die meestal terug te voeren zijn op strijdlust of haantjesgedrag. In het geval van Syrië heeft die strijdlust intussen 500.000 burgerdoden gekost en miljoenen vluchtelingen. Dr. Van Dam: "De politici hadden beter helemaal niet kunnen interveniëren, dan was waarschijnlijk die oorlog binnen een paar maanden beslecht, met misschien tienduizend doden, ook vreselijk, maar niet 400- of 500.000 met het hele land in puin. Militaire interventie is iets dat bijna altijd op iets slechts uitloopt", zo zei hij in een spraakmakend interview met Bernard Hammelburg van BNR Radio op dinsdag 12 januari 2017.

De oud-diplomaat was onder meer Nederlands ambassadeur in Egypte en Duitsland. Hij is verder historicus, Arabist en schrijver van het standaardwerk over Syrië The Struggle for Power in Syria. Hij ontkent niet de noodzaak van de strijd tegen een terreurbeweging als IS. Maar hij ziet wel dat diverse landen die strijd in Syrië misbruiken om hun eigen positie in de wereldpolitiek te verbeteren. Met volledige minachting van de belangen van de burgers.

Het interview kwam naar buiten op de dag dat in Nederland bekend werd dat er in de zorg 70.000 mensen meer moeten gaan werken, wat € 1,5 tot 2 miljard zal kosten. De regering heeft nu bekendgemaakt dat daar € 100 miljoen beschikbaar voor komt. Dat is echter slechts voldoende voor 2.000 extra verpleegsters en verzorgenden. Het defensiebudget van 8,5 miljard wordt dit jaar echter verhoogd met € 300 miljoen - hoewel Nederland al sinds 1940 door niemand aangevallen is. De nieuwe straaljager F35 kost ongeveer € 150 miljoen per stuk en Nederland heeft er acht besteld. De AFVN veroordeelt dit als totaal zinloze geldverspilling.

De begroting voor de zorg bedraagt in 2017 € 69 miljard. De plannen voor een bezuiniging van € 500 miljoen in de zorg werden weliswaar geschrapt, maar dat blijkt nu bij lange na niet voldoende om ouderenzorg te betalen. Volgens het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers moet er daarvoor nog € 1,5 tot 2 miljard extra naar de zorg. De AFVN vindt het zeer verontrustend dat er initiatieven moeten komen van buiten de politiek om hier beweging in te brengen.

Tegen deze achtergrond acht de AFVN-Bond van Antfascisten het onacceptabel dat er meer belastinggeld naar Defensie zou gaan, terwijl er in de zorg 70.000 vacatures zijn. Deze vacatures kunnen momenteel niet vervuld worden door te weinig geld en te weinig opgeleide werkkrachten. Dit ondanks de toezegging van de staatssecretaris Van Rijn dat hij 100 miljoen extra beschikbaar stelt.

* https://www.bnr.nl/player/audio/10054303/10316444

Nadere info: Arthur Graaff, woordvoerder, 06 2704 7728