AFVN


Persbericht
ANTIFASCISTEN VEROORDELEN 'POLITIEK PROCES' TEGEN WOORDVOERDER

UTRECHT, 25 OKT. 2016 - De AFVN-Bond van Antifascisten veroordeelt de pogingen van de openbaar ministeries in Utrecht en Amsterdam om smaadprocessen tegen de woordvoerder van de bond te voeren. Donderdag om 9:00 uur dient bij de rechtbank in Utrecht een eerste smaadproces tegen zegsman Arthur Graaff uit Bussum.

De aanklacht is dat hij een Tilburgse organisator van nazibeurzen, tevens handelaar in nazispullen, beledigd zou hebben. Graaff (68), al ruim 40 jaar journalist en hoofdredacteur van de oorlogssite Nieuws-w02.tk, ontkent.

"Ik weet als journalist uitstekend wat smaad is, en bezondig mij er niet aan. Hier is echter opnieuw de vrijheid van meningsuiting in het geding. Die organisator kan niet tegen kritiek maar verloor in mei al een kort geding tegen ons toen we zijn beurs als 'nazibeurs' omschreven en meldden dat er steeds neonazi's komen - waarvan we foto's hebben. Dat mag dus van de rechter. Binnen onze vereniging bestaat verder de strikte regel geen enkele levende persoon aan te duiden als nazi of fascist, tenzij die veroordeeld is door een rechtbank. Ik heb tot nu toe dan ook geen enkel spoor van bewijs voor smaad gezien," zegt de woordvoerder.

"We zijn gewoon te lastig voor het OM, we dienen te vaak aangiften wegens discriminatie in. Er zit ook een poltieman als verkoper op die nazibeurzen, terwijl daar stelselmatig neonazi's komen. Dat deugt en dat kan natuurlijk niet, en om die redenen is dit een politiek proces," zegt Graaff. Hij zal op de zitting de naam van deze man bekendmaken.

Graaff werd ook naar eigen zeggen na de protesten tegen de nazibeurs in Houten 'enkele tientallen malen' bedreigd, vooral telefonisch en op anonieme forums. Ook een fotograaf van de NRC werd daar bedreigd [1], en de krant publiceerde daarover onder de kop: 'Als je me fotografeert, krijg je een klap voor je bek'.


De wegens discriminatie veroordeelde neonazi Robert-jan Koelewaard uit Purmerend, bij
het verlaten van de nazibeurs in Houten, dec 2015. De beurs wil hem en zijn vrienden
niet de toegang weigeren, ondanks aandringen van de AFVN. (Foto AFVN, rechtenvrij)

Graaff krijgt steun van onder meer het Meldpunt Discriminatie en enkele antifascistische actiegroepen. Ook de journalist en presentator John Jansen van Galen steunt Graaff, en de bekende Februaristaker en antifascist Max van den Berg keurt de handel nazispullen af in recent artikel daarover [1]. Van den Berg is lid van het Auschwitzcomité en het Comité van Waakzaamheid tegen Herlevend Fascisme, waarvan Graaff de eerste secretaris en mede-oprichter is. Voorzitter Jacques Grishaver van het Auschwitzcomité sprak al eerder zijn afschuw over de nazibeurs in Houten uit [1], vooral omdat die exact op hetzelfde uur en dezelfde dag plaatsvond als de Auschwitz-herdenking.


[1] https://wo2.sharepoint.com/Pages/nazibeurzenindepers.aspx