AFVN

PERSBERICHT


Antifascist in hoger beroep tegen €300 boete voor Mein-Kampfprotest

AMSTERDAM, 7 FEB. 2017 - De antifascist en journalist Arthur Graaff uit Bussum gaat in hoger beroep tegen een boete van €300 voor zijn protest tegen de verkoop van Mein Kampf. Vandaag vonniste de rechtbank in Amsterdam in deze strafzaak conform de eis. De veroordeelde noemt dit een 'politieke uitspraak omdat we flinke kritiek op het OM en de politie hadden'. Hij ziet de uitspraak als een beperking van de vrijheid van meningsuiting.

Graaff (68), woordvoerder van de AFVN-Bond van Antifascisten, beplakte in mei 2015 een rommelwinkel in Amsterdam die een door Hitler ondertekend exemplaar van Mein Kampf verkocht. Op de plakkaten stonden de teksten 'Verboden voor Joden, moslims, negers'. Aanleiding was de weigering van het OM om tegen deze verboden verkoop op te treden. De officier van justitie stelde in zijn requisitoir dat dit hetzelfde was als iemand aanduiden als 'racist'.

De activist wees dat geheel van de hand. Hij vindt het 'niet wijs en niet juist' van de rechtbank om deze 'opzettelijke en ernstige verdraaiingen' van het OM te accepteren. Hij ziet dit optreden van het OM ook als een poging tot het criminaliseren van hem en de AFVN.

De officier verweet de antifascist ook dat hij nazi-achtige methoden gebruikte. 'Dit doet toch denken aan de methoden van lieden waar de verdachte van zegt tegen te strijden', zei de officier tijdens het proces. Bij de actie gebruikte Graaff of de AFVN overigens geen naam van een verkoper. Deze liet in de pers overigens dezelfde dag wel weten dat hij de actie 'belachelijk' vond.

Volgens de officier werd de handelaar ook belemmerd in zijn broodwinning, terwijl volgens de verdediging juist het tegendeel blijkt. Het gewraakte exemplaar met Hitlers handtekening werd volgens info van de handelaar voor meer dan € 10.000 verkocht.

Graaffs advocaat, prof. mr. H. Loonstein, en de veroordeelde beklaagden zich tijdens het proces over de ernstige nalatigheid van het OM bij het vervolgen van de verkoop van Mein Kampf. Ook wezen zij op de vele aangiftes tegen discriminatie van zowel de AFVN als van bijv. Joodse mensen of organisaties, die het OM niet wenst te vervolgen. Sinds 2014 zegt de AFVN 11 maal tevergeefs aangifte te hebben gedaan. Ook betoogde de advocaat dat er door de algemene strekking van Graaffs teksten essentiële elementen voor strafbaarheid ontbraken.

De AFVN is niet tegen het bestuderen van de inhoud van Mein Kampf, maar wel tegen de handel in nazirelikwieën. Met name de Amsterdamse handelaar verdient volgens de AFVN 'vele duizenden euro's aan de ellende van het nazisme'. Bij de Hoge Raad loopt nog de zaak tegen deze verkoper van Mein Kampf, wegens een eerder illegale verkoop. Deze zaak was aangebracht door prof. Loonstein.


NADERE INFORMATIE

Arthur Graaff, 06 2704 7728

De pleitnota van prof. Loonstein