AFVN


'De Februaristaking gaf een enorme kick'

Door Erik Gerritsma

IJmuiden, 24-02-2017 - Zo'n zeventig belangstellenden kwamen 24 februari naar de bibliotheek van IJmuiden voor de herdenking van de Februaristaking 1941 in de IJmond. De bijeenkomst werd door mij voorgezeten namens het Bonekamp-comité en FNV IJmond. „In de oproep voor vanavond schreven we dat deze herdenking een eerbetoon is aan de heldhaftige daad van honderdduizenden, veelal onbekende maar niet onverschillig gebleven arbeiders, ook uit onze streek.”

Met een fragment uit een radio-programma uit 1981 leidden we de bijeenkomst in. Aan het woord: Jan Brasser, Daan Stapper en Maarten Bruning, tijdens de bezetting werkzaam op het staalbedrijf en lid van de illegale CPN. Brasser: „Voor de Februaristaking ging het heel, heel, heel moeilijk. Na de Februaristaking was er een enorme opleving, terwijl wij onszelf moesten inpeperen, kritisch: Wees voorzichtig, wees niet te legaal.”

Ze geven een beeld van het illegale werk: verkoop van lectuur, discussiëren met collega's, werven van lezers en ondersteuners voor het solidariteitsfonds. Daarmee legden ze de basis voor het massale protest tegen de Duitse bezetter en de Jodenvervolgingen. In '41 en '43 waren zij erbij om hun mede-arbeiders op te wekken tot staken. „De Februaristaking heeft enorm veel gedaan. Toen eenmaal het bewijs door de arbeiders zelf geleverd was... Dat gaf hun een enorme kick.”

Grote indruk maakte oud-verzetsman Hugo van Langen (93), die een gloedvol betoog hield waarin hij opkwam voor de erkenning voor de rol van arbeiders in het verzet. De Koude Oorlog, zo hekelde hij, heeft de betekenis van de Februaristaking 1941 en de April-meistakingen van 1943 vertekend.


Oud-verzetsman Hugo van Langen (93)

„Laten wij er met zijn allen voor zorgen dat het ijzeren gordijn wat de rechtse wereld om ons verzet heeft gehangen, eindelijk wordt opengescheurd zodat de werkelijkheid zichtbaar wordt”, gaf Hugo de aanwezigen tot taak mee. „De overwinning in de strijd voor een tijdperk zonder de kapitalistische tweedeling is het diepere verlangen waar de arbeiders in de Februaristaking samen met de arbeiders in de April-meistakingen voor streden.”

Na Hugo nam vakbondsman en oud-hoogovenarbeider Roel Berghuis het woord. Hem was gevraagd in zijn bijdrage de avond naar de actualiteit te leiden. Spiegelend aan alle ontwikkelingen van de laatste tijd zei hij tot slot: „De krachten voor meer democratie en een rechtvaardige, niet-racistische samenleving zijn veel groter. Daar houd ik mij aan vast, hoe moeilijk ook, en we zijn verplicht onze nek uit te steken en onze mond open te blijven te doen. Voor Hugo en zijn kameraden, die naast hem het leven lieten omdat zij in verzet kwamen. En natuurlijk voor ons zelf en onze kinderen en kleinkinderen.”


Vakbondsman en oud-hoogovenarbeider Roel Berghuis

Ik wil iedereen bedanken die door zijn aanwezigheid, medewerking of belangstelling heeft bijgedragen aan het succes van de herdenking. Dat was ook te merken aan de vrijgevigheid toen er na afloop met de pet rond werd gegaan. Jullie zijn alvast van harte uitgenodigd voor de herdenking van de IJmuidense verzetsstrijder, communist en hoogovenarbeider Jan Bonekamp (1914-1944), net als elk jaar op 4 mei om 20:30 uur op de Westerbegraafplaats in IJmuiden.

Op de facebookpagina vinden jullie de volledige tekst van Hugo van Langen en meer foto's: www.facebook.com/janbonekampherdenking