AFVN

Ingezonden

HET PAARD VAN TROJE ROERT ZICH

Door Bert Bakkenes

15-01-16 - Verschillende malen hebben we geschreven dat Europa in chaos dreigt te verdrinken. De aanslagen geïnspireerd door de ISIS, de vluchtelingenstroom en de onderlinge verdeeldheid zuigen Europa steeds dichter naar de afgrond. Steeds opnieuw hebben we aangegeven dat de vluchtelingen niet voor niets en niet op eigen initiatief naar Europa zijn gekomen. Velen geloven dit nog steeds niet en negeren het Paard van Troje. Ondanks de bewijzen dat verschillende van de ISIS terroristen, die in Parijs toesloegen, met de vluchtelingenstroom mee naar Europa reisden. Zij zijn nog maar het topje van de ijsberg.

Intussen is er echter iets gebeurd wat nog duidelijker maakt wat ons te wachten staat. In de Oudejaarsnacht gingen 1000 man op vrouwenjacht in Keulen. Er werd aangerand, verkracht en gestolen. Het was een gerichte actie die in eerste instantie door de politie en de politiek verborgen werd gehouden. Pas toen de sociale media er vol mee stonden, kwamen de rapporten naar buiten. Intussen weten we veel meer. Meer dan 580 vrouwen en meisjes hebben aangifte gedaan, deels van aanranding, deels van diefstal. In Hamburg gaat het om meer dan 150 slachtoffers. Er waren gelijksoortige incidenten, hoewel op kleinere schaal, in Stuttgart, Bielefeld, Düsseldorf, Oostenrijk en Zwitserland. Zelfs in Helsinki, Finland, werden vrouwen aangevallen. Het gaat om incidenten die Europa op deze schaal nooit eerder zag.

De daders werden voor enige dagen gedekt door de autoriteiten, maar uiteindelijk moest men wel toegeven dat het voor een groot deel om vluchtelingen gaat die nog maar enkele maanden in Duitsland zijn. Het was niet zo dat men de daders de hand boven het hoofd wilde houden, men hield de feiten achter omdat het “politiek moeilijk” zou liggen. Wat hiermee wordt bedoeld is dat het de welkomstcultuur van Merkel totaal bloot zou stellen. Daar wilde men eerst niet aan, maar het was zo groot en massaal dat er geen doofpot groot genoeg was om deze misdaden in te verschuilen. We kunnen nu duidelijk zien dat het om een georganiseerde actie ging, met als doel de chaos te vergroten. Niemand kan geloven dat aanvallen op zoveel verschillende plaatsen in dezelfde nacht allemaal toeval kunnen zijn. Zeker niet als een groot deel van de daders ook nog eens uit dezelfde groep komen.

Daar komt nog bij dat sommige opgepakte daders Duits-Arabische woordenlijsten bij zich hadden met seksuele toespelingen en dreigementen in Duits en Arabisch. Duidelijker kan het in feite niet. Het was velen in de zomer al opgevallen dat veel van de vluchtelingen jonge mannen waren die alleen reisden. Waarom dat was is nu meer dan duidelijk geworden. Net zo als de vluchtelingenstroom gestuurd was, was deze actie het ook. En laten we eerlijk zijn, men heeft het gekozen doel bereikt. De angst die al volgde op de terroristische aanslagen is nu overal te bespeuren. Men koopt pepperspray en gaspistolen omdat er geen bescherming meer lijkt te bestaan. Het plan werkt dus, daar kunnen we niet onderuit.

Daar komt nog bij dat deze hele zaak de fascisten en de populisten nog meer aanhang heeft gebracht. Waar dat toe leidt hebben we intussen ook in Keulen kunnen zien, toen een Pegida demonstratie volledig uit de hand liep afgelopen zaterdag. Ook Wilders wrijft zich in de handen. Voor figuren zoals hij zijn de vluchtelingen en de nu begane uitspattingen een gift uit de hemel. Misschien krijgt hij dan toch nog zijn burgeroorlog waar hij al zo lang van droomt. In de peilingen is hij alvast de grootste met 41 zetels.

Laten we een paar dingen duidelijk stellen. Natuurlijk zijn niet alle vluchtelingen aanranders en dieven. Maar een aanzienlijk deel van hen wordt gebruikt en laat zich gebruiken om de vuren in Europa op te stoken. Zij zijn pionnen in een groot spel dat de toekomst van Europa als inzet heeft. Wij hebben steeds gezegd dat de komst van de vluchtelingen niet toevallig was en dat er van deze georganiseerde stroom een sterke dreiging uit gaat. Waartoe dat allemaal kan leiden is intussen duidelijk. De vraag is nu wat er nog meer op het programma staat. Wat zijn de volgende plannen van hen die bezig zijn met deze chaosoperatie? We kunnen er alleen maar naar raden, want de details kent alleen Washington.

Dat er gevaar was wisten we, maar dat het allemaal zo snel zou gaan was niet te voorzien. Nu is het zaak om te kijken wat we kunnen doen om het tij toch nog te keren. Voor we daar op in gaan moeten we toch even kijken naar de reactie van links op de aanvallen in Keulen en elders. In alle reacties die we hebben gezien werden de gebeurtenissen naar beneden gespeeld. Men wilde er in eerste instantie niet aan dat het daders uit de vluchtelingenhoek waren. Over wat hier allemaal achter zit wordt al helemaal niet gesproken. Men komt niet verder dan te zeggen dat er in alle gemeenschappen seksuele misdaden voorkomen. Dat klopt zonder meer, maar hiermee gaat men voorbij aan de schaal en de wijde verspreiding van de aanvallen. Ook wordt er gezegd dat er gelijksoortige dingen voorkomen op het Oktoberfest in Beieren. Dat klopt, maar iedereen die daar heen gaat weet hoe het er aan toegaat en heeft de keuze om weg te blijven. Die keuze was er in de Oudejaarsnacht niet. De aanvallen gingen uit van een specifieke groep met een specifiek doel. Dat maakt het volkomen anders.

Is er dan niemand die de ware toedracht doorziet? Dat de aanvallen gewoon een middel zijn om voort te zetten wat al door de terroristische aanslagen in gang is gezet. Dat het een dodelijke fout was om een miljoen vluchtelingen binnen te halen waarvan de achtergrond niet bekend was. Zonder papieren en in duizenden gevallen zonder registratie. Laten we het nog duidelijker zeggen; in Duitsland alleen al zijn 100.000 vluchtelingen zoek die niet zijn geregistreerd en waarvan de verblijfplaats en de intentie onbekend is. Kan het nog duidelijker? Het schijnt zelfs zo te zijn dat er voor dit jaar al weer 1 miljoen klaar staan. Het is dus nog lang niet afgelopen.

Hoe het tij te keren?

Ten eerste moeten we inzien dat het gevaar van twee kanten komt. Aan de ene kant hebben we de gestuurde vluchtelingen die worden ingezet om Europa te verzwakken en in een chaos te veranderen. De sturende kracht hierachter is Amerika met Turkije als actieve handlanger. De vluchtelingen zijn niet de hoofdschuldigen omdat zij werktuigen zijn in het grote spel waarover Washington de regie voert. Daar zitten de misdadigers, met hun handlangers in de AKP regering van Turkije.
Aan de andere kant zien we de fascisten en populisten in Europa die gebruikmaken van de vluchtelingen om hun aanhang en stemmenaantal op te voeren. Van beide kanten is het gevaar even groot omdat er sprake is van een wisselwerking. Als we deze gevaren willen bezweren zal de vluchtelingenstroom gestopt moeten worden en zullen we de fascisten nog harder moeten bestrijden dan nu al het geval is. We moeten er sterk rekening mee houden dat deze hele strijd in de komende tijd stukken harder zal worden.

Bovengenoemde zaken zijn korte termijn oplossingen die alleen maar het gevaar enigszins kunnen indammen. Voor de langere termijn is er een fundamentele verandering in Europa nodig als we in de toekomst in vrede willen leven. In feite zijn er voor Europa twee scenario’s mogelijk. Onder het eerste scenario neemt de invloed van Amerika in Europa nog verder toe en wordt Europa een volledige Amerikaanse kolonie. Dat is waar de Amerikanen naar streven om Europa als stormram tegen Rusland te gebruiken. Voor Europa zelf is dit in feite het einde der tijden.

Onder het tweede scenario verwerpt Europa de Amerikaanse invloed en krijgen de Europese volkeren hun rechten terug. Europa zal als een onafhankelijke en neutrale eenheid functioneren tussen oost en west. Dit betekent afschaffing van de Europese Unie en de NAVO en het verwijderen van alle Amerikaanse basissen en wapens, omdat dit de instrumenten zijn van de Amerikaanse onderdrukking. Alleen dit scenario garandeert een zekere mate van vrijheid waar we op verder kunnen bouwen. Het zal moeten gaan om een Europa met zelfvertrouwen, dat een progressieve rol kan spelen in de wereld zonder iemand te domineren of te onderdrukken.

Voor links is dit laatste scenario een prima oplossing omdat het de negatieve druk van Amerika wegneemt en de Europese volkeren de mogelijkheid geeft tot zelfontplooiing, zonder angst en wantrouwen. Het is nog geen socialistische maatschappij, maar wel een goede stap in die richting. Het spreekt voor zich dat we, om dit te bereiken, de huidige Europese leiders moeten verjagen. Zij zitten totaal in de zak van Washington en zullen nooit voor iets anders kiezen. In feite hebben we alles zelf in de hand als we opstaan en eigenhandig een einde maken aan de huidige nachtmerrie. Als we dit nalaten en ons verstoppen achter uitvluchten en oude mantra’s wacht alleen maar een duistere nacht. Net zo duister als de Oudejaarsnacht in Keulen.