AFVN

INGEZONDEN


Tav van B&W en Cie W&B Venray - Betr. Vergaderorde & inspreken

Geachte Commissie Werken en Besturen, burgemeester, heer Bisschops, heer Philipsen,

U gelieve dit stuk tevens als 'ingekomen stuk' te behandelen bij de komende vergadering van de gemeenteraad en van de Cie W&L.

Graag vernam ik van u allen uw visie op mijn klachten over het verstoren van de vergaderorde door de heer Bisschops op 19 april 2017.

De heer Bisschops onderbrak mij 4 maal, en stelde in één van zijn interrupties dat hij er bezwaar tegen had dat ik vragen stelde. Ook maakte hij bezwaar tegen mijn gebruik van de term 'nazibegraafplaats'. Ter vergadering stelde hij bovendien 'Er is geen nazibegraafplaats in Ysselsteyn'.

Mijn vragen aan u allen zijn de volgende:

1. Gaat de heer Bisschops mij opnieuw tijdens mijn komende inspraak onderbreken? Ik zou zijn geval ook een persoonlijke reactie hierop erg op prijs stellen.

2. Nav term nazibegraafplaats: Hoe motiveert de heer Bisschops zijn stelling dat er geen nazibegraafplaats in Ysselsteyn is? Wij zien daar graven van soldaten die in dienst waren van het kwaad, de Wehrmacht, het leger dat door de nazipartij is opgericht, die de nazidoeleinden hielpen verwezenlijken, die hoogstwaarschijnlijk in wisselende mate daders zijn van ernstige tot zeer ernstige oorlogsmisdrijven, schending van burgerrechten, deportatie, marteling, misschien moord; die allemaal, zonder één uitzondering, trouw aan Hitler persoonlijk hadden gezworen, die dan ook dienden onder het opperbevelhebberschap van Hitler zelf (vanaf de oprichting van de Wehrmacht in 1934 tot aan zijn dood in 1945)? Hoe kijkt de heer Bisschops in dit verband aan tegen de graven van ongeveer 6.000 SS-leden op Ysselsteyn? Verder ligt deze begraafplaats niet op Duits maar Nederlands grondgebied, is ingericht door Nederlanders.

3. Gaat de voorzitter deze onderbrekingen opnieuw toestaan? En gaat hijzelf mij ook opnieuw - hij deed dit 4 maal - onderbreken?

4. Hoe ziet u allen, incl. de heer Bisschops, mijn eerdere beroep op de regel in het gemeentelijk reglement voor insprekers, dat de inspreker tijdens het inspreken het woord heeft - punt? Ik kan u nu vast voor alsdan verzekeren dat ik hier uit alle macht aan vast zal houden, omdat dit heel duidelijk aan een democratisch grondrecht raakt, de vrijheid van meningsuiting.

5. Zal de portefeuillehouder BM Gilissen opnieuw afwezig zijn, ik vermoed wegens tegenzin in een confrontatie met ofwel mij ofwel het gedachtegoed van de antifascisten?

6. Hoe denkt u allen, gezien de recente neonazischandalen in de Bundeswehr, over onze bezwaren tegen optreden van de Bundeswehr op Ysselsteyn, waarbij ons bezwaar zich richt tegen de eerbewijzen die dit leger dan brengt aan lieden die de democratie wilden vernietigen (en ons erbij) terwijl de BW juist de democratie dient te beschermen? Hoe kunnen wij formeel op de begraafplaats saluerende en in het gelid lopende soldaten van de BW in hun uitgaanstenue anders zien dan als eerbewijzende lieden? Wij denken aan zowel Volkstrauertag als de bezoeken tijdens de Vierdaagse. Wij weten dat de huidige voorzitter van de Volksbund de ex-inspecteur generaal van de BW is, wat ons zorgen baart.

7. Wat weerhoudt u als gemeentelijke organisatie en overheidsbestuurders ervan om uw steun aan de bevordering van vrede te uiten op plaatsen waar echte Nederlandse slachtoffers zijn gevallen, zoals kamp Vught, kamp Westerbork, kamp Amersfoort? Wat weerhoudt u ervan eindelijk eens aandacht te gaan schenken aan de grote helden uit Venray, van wie niemand, ook u niet, de namen kent, namelijk de redders van Joden? Die mensen deden precies waar al die dode nazihelpers in hun graven tegen waren - en erger nog: hard tegen optraden. Ik kan u de namen geven, als u die wilt hebben. U hoeft maar te kikken.

8. Begrijpt u het argument, dat u zich laat betrekken in het herdenken en zoals het nu gaat, het eren van de daders en dat u daardoor daderschap en slachtofferschap vermengt en vooral voor onze kinderen (ik heb er zelf twee) onbegrijpelijk maakt? Hoe denkt u dat dat overkomt op de meerderheid slachtoffers of hun nabestaanden? Hebt u dat al eens serieus nagegaan?

9. Beseft u dat wat u als gemeentelijke organisatie doet mbt Ysselsteyn, een landelijke en zelfs internationale uitstraling heeft aangezien Ysselsteyn als qua oppervlak de grootste nazibegraafplaats ter wereld, op heel veel mensen ook buiten Venray, een grote indruk maakt?

10. Beseft u dat de Volksbund tracht om nazisoldaten en SS-ers dezelfde status te geven als aan de geallieerden oorlogdoden toekomt? Met name Volksbund-adviseur Dohnayji heeft zich daar duidelijk over uitgesproken. (Zie attm)

11. Beseft u dat uw optreden tov en op Ysselsteyn in veel weldenkende kringen verbazing en afschuw opwekt, omdat u op de naizbegraafplaats deelneemt aan evenementen terwijl daar ook onregelmatig neonazi's optreden met eerbewijzen? (Zie foto graf Heubel met bloemen van neonazi's)

12. Hoever is de besluitvorming omtrent de subsidie aan het bezoekerscentrum bij de nazibegraafplaats? Wilt u zo goed zijn mij alle relevante stukken te mailen? Nu voor alsdan maken wij bezwaar tegen deze subsidie, op de gronden die wij in de inspraak al uiteen hebben gezet: deze begraafplaats is een heiligdom der nazi's, waar goedbedoelende mensen, vooral buitenstaanders niet dienen te komen, zeker niet bestuurders of gezagsdragers van een staat die met deze leer en de aanhangers daarvan in oorlog was, alleen familie, al was het maar om te voorkomen dat de aanwezigheid van gezagsdragers als eerbewijs aan de nazi's of hun soldaten, laat staan aan SS-ers, kan worden uitgelegd.

13. Verzoening heeft ook geen zin meer, omdat die allang is bereikt en overigens kun je je met de doden alleen verzoenen als zij nog leven. Overigens lijkt verzoening met een man als Willem Heubel, de eerste Nederlanders die lid werd van der SS, een fictie gezien de niet-aflatende aanhang die zijn jongere zus, Florrie Rost van Tonningen-Heubel, aan het nazisme toonde, va 1945 tot haar dood in 2007 zonder één hapering. Haar broer zou hoogstwaarschijnlijk hetzelfde hebben gedaan. Hoe denkt u over onnodige verzoening en met wie wilt u zich verzoenen?

14. Zoals u wellicht al hebt vernomen, heb ik persoonlijk goede relaties met enkele Duitsers, niet omdat zij Duitsers zijn maar omdat zij aardige mensen zijn. De AFVN-BvA werkt verder regelmatig samen met verwante Duitse organisaties, die wij bijvoorbeeld in november nog hebben getroffen in Praag, tijdens het congres van onze koepel, de FIR. Ik heb op 23 april 2017 de handen geschud van enkele BW-soldaten die op Ysselsteyn hebben opgetreden, en van de achterkleindochter Götz van een WM-soldaat. Kun u aannemen dat het mij en de AFVN-BvA niet te doen is 'haat' tov 'Duitsers' te verbreiden?

Kortom: wij proberen u uit alle macht te waarschuwen dat u een sterk hellend pad afdaalt, maar dat u zich nu nog kunt bedenken. Laten we hopen dat de zachte krachten, de liefde tot de waarheid, de afkeer van het kwaad en het gezond verstand winnen.

Mocht u vinden dat u mij betrapt op een feitelijke fout of onwaarheid, laat u mij dat dan liefst p.o. weten. Ik hecht daar sterk aan en ben nooit te beroerd om fouten te herstellen.


Onder voorbehoud van alle rechten,

M vr gr

namens de AFVN-BVA,
Arthur Graaff,
landelijk woordvoerder.