AFVN

OM start tweede 'politieke proces' tegen antifascisten

AMSTERDAM, 7 okt. 2016 - Het openbaar ministerie in Amsterdam startte begin van de week een tweede smaadproces binnen twee maanden tegen Arthur Graaff van de AFVN-Bond van Antifascisten. Ook dit keer is de klager een handelaar in nazispullen, namelijk de eigenaar van een Amsterdamse rommelwinkel die vorig jaar illegaal Mein Kampf verkocht en een jaar later stelt toen door de protesten van de bond beledigd te zijn.

De antifascisten achten de beide smaadzaken 'onbegrijpelijk en volkomen kansloos wegens een totaal gebrek aan bewijs'. Ze zien dit als ' louter intimidatie en puur politieke processen om onze steeds succesvollere acties terug te dringen.'

De klagende winkelier voelt zich kennelijk na een anderhalf jaar nog steeds beledigd door een actie van de AFVN samen met het Comité van Waakzaamheid tegen Herlevend Facsisme. Arthur Graaff, woordvoerder van de AFVN in deze plakte vorig jaar mei met een collega vier plakkaten op de etalage van de middenstander, met de tekst 'Verboden voor moslims, Verboden voor Joden en Verboden voor negers'. Doel was de verkoop van Mein Kampf tegen te gaan. Volgens de AFVN gebruikt de man Mein Kampf als 'provocatief promotiemiddel' en heeft hij zelf nauwelijks interesse in de verderfelijke inhoud van het boek. De bond is absoluut niet tegen kennisnemen van de inhoud, maar wel tegen de 'relikwieënverkoop'. Dit soort voorwerpen stimuleert volgens de bond de gewenning aan en de bewondering voor nazisme, en verhult daarbij stelselmatig de gruwelen zoals van de holocaust.

Anderhalf jaar later werd de woordvoerder pas gedaagd, maar wat dit oponthoud in de aangifte of in het voor de rechter brengen van deze zaak door het OM veroorzaakte, is niet duidelijk. Tegen de klager loopt nog een strafzaak bij de Hoge Raad wegens het illegaal openbaar verkopen van Mein Kampf. Waarom het Comité van Waakzaamheid niet eveneens is aangeklaagd, blijft ook onduidelijk.

Bond won kort geding

Dit voorjaar won de AFVN een kort geding van de Tilburgse organisator van een nazibeurs in Houten. Hij eiste tevergeefs dat de bond zijn beurs niet meer aan zou duiden als 'nazibeurs' en niet meer te melden dat daar steeds neonazi's verschijnen. Op deze beurs verschijnen deze echter regelmatig, zo blijkt uit foto's en documentatie, bekende en onbekende neonazi's. Tevens neemt er als standhouder een politieman uit Driebergen deel. Hij heeft ook een getuigenis in de smaadzaak van de Houtense beurs afgelegd. De bond vermoed dat zijn aanwezigheid een flinke rol speelt in het doorzetten van deze strafzaak.

De nazihandelaar uit Tilburg spande ondanks dit verlies in het kort geding toch een smaadproces aan tegen de woordvoerder van de bond. Dit proces startte in augustus bij de politierechter in Almere en zal nu bij de meervoudige kamer van de rechtbank in Utrecht verder gaan.

De bond is de laatste vijf jaar actiever geworden. Momenteel overwegen de antifascisten zich in te zetten voor de berechting van mogelijk 'honderden' nog levende Nederlandse oorlogsmisdadigers uit Nederlands-Indië 1945-1950.

Dit naar aanleiding van het vorige week verschenen wetenschappelijke rapport 'De brandende kampongs van generaal Spoor' van een medewerker van het ministerie van defensie. Dit documenteert dat het Nederlandse leger onder Spoors verantwoordelijkheid en met zijn volledige medeweten minstens 10.000 mensen 'structureel' gemarteld en vermoord heeft in Nederlands-Indië.(3) In Nederland kregen verder destijds ook enkele honderden dienstweigeraars forse gevangenisstraffen, tot zeven jaar cel.

De antifascisten demonstreren momenteel ook regelmatig tegen Pegida, de anti-islambeweging met neonazistische trekken, en meldde het bestaan ervan. De bond tracht de groeiende handel in nazispullen terug te dringen, omdat de bond het effect van een vrije handel in nazispullen vreest, omdat de nazihandelaren steevast de 'zwarte kanten' van de spullen verbloemen of verzwijgen, zo meent de bond.

Comité van Waakzaamheid

De bond was ook op andere terreinen actief. In 2014 richtten de antifascisten met anderen het Comité van Waakzaamheid tegen Herlevend Fascisme op, en leverde de voorzitter, prof Kees van der Pijl, tot dan toe voorzittter van de AFVN. Leden werden o.m. ex-minister Hedy d'Ancona van de PvdA, de directeur van de privacybewakingsorganisatie en D66-politicus Jakob Kohnstamm en anti-apartheid activiste en schrijfster Conny Braam. De Bussumse activist en journalist en tevens huidige verdachte Arthur Graaff was mede-oprichter en de eerste twee jaar secretaris.

Vorig jaar lukte het de bond om de grootste 'nazibeurs' van Nederland te laten verbieden in Huizen (N-H). Eind 2013 startte de bond op tv bij Vara's Kassa een actie tegen de verkoop van nazispullen op Marktplaats, die de verkoop van alle nazispullen op Marktplaats verbood. De bond heeft in 2013 een herdenking van nazigraven op 4 mei in Vorden in de Achterhoek laten stoppen, met steun van de Duitse zustervereniging.

Zuivere 4 mei-herdenking

Jaarlijks is de bond actief voor een 'zuivere' 4-meiherdenking die volgens de antifascisten uitsluitend gewijd dient te zijn aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, en vooral niet aan de daders van de massamoorden in Nederlands-Indië 1945-50, die daar nu ook herdacht worden. Dit steekt de bond temeer, daar er voor deze veteranen al drie monumenten zijn.(1)
Ysselsteyn bij Venray, waar 32.000 nazi's inclusief 8.000 SS'ers liggen. De bond heeft een uitnodiging liggen van de nieuwe Duitse ambassadeur voor een gesprek.

De bond wekt momenteel mee aan een documentaire over de jaarlijkse herdenking van de Duitse ambassade op de grootste nazibegraafplaats van Nederland,

Hoewel ongebruikelijk bij smaad- en beledigingzaken gaat het OM in Amsterdam toch tot vervolging over. Meestal haalt dit soort geschillen de rechtszaal niet, omdat het gaat om immateriële schade die meestal aan te tonen is. In een toelichting zegt Graaff, dat deze rommelhandelaar dat soort teksten ook met de exemplaren van Mein Kampf die hij regelmatig verkoopt, al in huis heeft.

Bovendien ziet de aangeklaagde geen enkele schade voor de middenstander of zijn winkel, maar juist promotie, omdat de winkel van de handelaar door de verkoop van Mein Kampf en door de protesten en processen daartegen steeds bekender geworden is. De verdachte antifascist verwijt de man dan ook immoreel te profiteren van en geld verdienen aan de holocaust. Wegens de verkoop van Mein Kampf loopt er nog een strafzaak tegen de man bij de Hoge Raad. De zaak tegen de antifascist is aangehouden en zal dienen voor de meervoudige kamer

Gisteren vond een regiezitting plaats. De verdediger van woordvoerder Graaff is prof mr. Herman Loonstein, die vorig jaar de strafzaak tegen de verkoop van Mein Kampf aanbracht, waar de Hoge Raad nu nog mee bezig is.

NADERE INFORMATIE
Arthur Graaff, woordvoerder AFVN in deze

06 2704 7728


Noten
1. Op het Nationaal Monument op de Dam staat in Romeinse cijfers zowel als in Arabische cijfers gebeiteld: 'MCMXL-MCMXLV' en '1940-1945'. Bovendien hebben de oprichters dit belangrijkste monument van Nederland opgezet als eerbetoon aan de Nederlandse gevallenen uit WO2. Vooral door toedoen van het 'Nat. Comité 4 en 5 mei', waarin gepensioneerde militairen en ambtenaren oververtegenwoordigd zijn, zijn steeds meer ongeschikte groepen van na de oorlog in deze nationale herdenking betrokken. Het comité stelde zelfs in 2013 voor om een gedicht gewijd aan een SS-er voor te laten lezen tijdens de herdenking. De AFVN beschouwt het comité als een 'uiterst duur werkgelegenheidsproject voor overbetaalde overheidsvoorlichters' dat aan 'regeringsgestuurde geschiedvervalsing' doet. Vooral het rondbrengen van popgroepen in helikopters van 'bevrijdingsfestival naar bevrijdingsfestival' stoort de bond wegens de onbegrijpelijke verspilling.

2. Het algemene veteranenmonument in Den Haag, het zg. 'Nationaal Indië Monument' in Roermond en de Veteranenplaquette in de hal van de Tweede Kamer.

3. 'De brandende kampongs van generaal Spoor' is gepresenteerd op 1 oktober 2016 en is geschreven door dr Rémy Limpach, medewerker van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) van het ministerie van Defensie. Limpachs studie toont de meest omvangrijke oorlogsmisdaden van het Nederlandse leger sinds 1945 aan. Hij komt tot een aantal van 10.000 slachtoffers van marteling en moord door het NL-leger. Sterke vermoedens bestaan dat er echter mogelijk tussen 25.- en 100.000 slachtoffers zijn gevallen, zoals huidige Indonesische bronnen stellen. De studie maakt duidelijk, dat er onder de nog levende Nederlandse veteranen zeker nog tientallen oorlogsmisdadigers in vrijheid leven. De AFVN ijvert voor hun berechting en voor het tegelijkertijd instellen van een amnestiewet voor de dienstweigeraars van toen.