AFVN

PERSBERICHT

Verdediging wil twee burgemeesters als getuigen
OM weigert getuigen in strafzaak nazibeurs om 'politieke redenen'

ALMERE, 19-08-2016 - De openbare aanklager verzet zich tegen het oproepen van getuigen voor de verdediging in een zaak van de organisator van een nazibeurs in Houten tegen de journalist en antifascist Arthur Graaff uit Bussum. Vandaag vond een regiezitting plaats bij de politierechter in Almere. De aanklacht stelt dat Graaff de organisator beledigd en bedreigd zou hebben, wat hij ten stelligste ontkent. De antifascist stelt dat het OM zijn getuigen weigert om 'politieke redenen'.

Graaff: "Ik krijg sterk het gevoel dat ik hier vanwege mijn politieke, antifascistische overtuiging terecht sta. Het is toch te gek voor woorden dat de burgemeesters van Huizen en Houten, die zich intensief met deze verfoeilijke nazibeurs hebben beziggehouden, plus mijn eigen collega-antifascist, met wie ik steeds samen op de beurs ben geweest, als getuigen geweigerd zouden worden. Het OM tracht hier met zéér oneigenlijke middelen nog wat winst te behalen in een zinkende, stinkende en verloren zaak. We hebben twee weken terug vragen germaild aan het OM - maar kregen pas twee dagen voor de zittingsdatum een vaag antwoord. Verder hebben we het dossier nog steeds niet ontvangen, en kregen we de middag vóór de zitting een mailtje van het OM dat de zitting niet doorging - maar die bleek wél degelijk door te gaan. Barbertje moet kennelijk hangen, is het niet geheel legaal dan maar illegaal. Wij hebben de afgelopen drie jaar vijf strafklachten ingediend, voornamelijk wegens discriminatie, maar die zijn allemaal terzijde gelegd. Ook zijn bijvoorbeeld onze spandoeken in beslag genomen tijdens en demonstratie van ons tegen een herdenking met de Duitse ambassadeur op de nazibegraafplaats Ysselsteyn, waar 32.000 nazisoldaten liggen. Daar stond 'No SS' op. Dat mocht niet! Een regelrechte schending van de vrijheid van demonstratie en van meningsuiting. De politie pakte die spandoeken met groot machtsvertoon af, onze strafklacht werd nooit behandeld."

Graaff wil de burgemeesters van Huizen en Houten, waar de nazibeurs plaatsvond en -vindt, en een collega-antifascist oproepen. De gemeente Huizen verbood vorig jaar deze beurs, die volgens Graaff voor driekwart uit nazispullen bestaat. De rechter laat de recherche nu toch deze getuigen in ieder geval verhoren en legt de zaak nu voor aan de zogenaamde 'meervoudige kamer', de rechtbank met drie rechters in Utrecht. De politierechter zei vandaag dat hij vond dat de zaak gevoelig ligt vanwege het nazi-aspect.

De organisator uit Tilburg beweert ook dat de actievoerder hem bedreigd zou hebben, maar noemt alleen een brief van de antifascisten aan hem, waarin zij een rechtszaak aankondigen als de beurs bekende neonazi's blijft toelaten en spullen met zichtbare hakenkruizen blijft tolereren. Graaff dringt aan op de komst van de burgemeester van Houten als getuige, omdat deze onder meer recent foto's heeft laten maken van de beurs. Volgens Graaff moet daaruit duidelijk worden dat de beurs 'vol nazispullen' ligt.

De antifascisten beschouwen particuliere handel in nazispullen als de handel in 'geestelijk gif'. Zij wensen dat deze artikelen alleen bij controleerbare instellingen terecht komen. Er bestaat volgens hen geen enkele goede reden voor particulieren om thuis bijvoorbeeld waxinelichthouders metr hakenkruizen te willen hebben. Deze worden op de beurs aangeboden, onder meer door de organisator zelf.

De journalist wijst er ook op dat hier zijn persvrijheid in het geding is. In juni spande de organisator van de nazibeurs al een kort geding aan tegen hem, om het hem oinmogeljk te maken de beurs nog aan te duiden als 'nazibeurs'. Ook was een eis dat Graaff niet meer zou publiceren dat de organisator Mein Kampf verkoopt, maar Graaff wijst op foto's en verslagen in onder meer de Gooi- en Eemlander en het Noordhollands Dagblad. Daarop is te zien dat de organisator het boek te koop aanbiedt. Al deze eisen wees de kortgedingrechter af, evenals de eis tot betaling van een schadevergoeding van € 10.000 plus dwangsommen.

De actievoerder zegt een 'rotsvast vertrouwen' erin te hebben dat ook dit proces op 'totale vrijspraak' uitloopt. Hij benadrukt verder dat hij en de AFVN-Bond van Antifascisten opzettelijk vrijwel nooit een levende persoon als 'nazi', 'neonazi' of 'fascist' aanduiden en altijd uiterst zorgvuldig binnen de grenzen van de wet opereren.

Volgens welingelichte juridische kringen is het 'zeer verbazend' dat het OM een dergelijke 'lichte' zaak toch voor de rechter brengt, in een land waar de ex-advocaat Bram Moszkowizc door een journalist 'maffiamaat' genoemd mag worden en de koning in het openbaar beledigd mag worden. Het ontbreken van degelijk bewijs in deze zaak zou binnen vijf minuten tot een sepot, of als het toch tot een zitting komt, tot razendsnelle vrijspraak moeten leiden, menen twee rechters die niet bij deze zaak betrokken zijn.