AFVN

Organisator nazibeurs sleept woordvoerder AFVN weer voor rechter ondanks verloren proces

TILBURG - 21-06-2016 - De Tilburgse handelaar in nazispullen in Amsterdam die al een kort geding tegen de woordvoerder van de AFVN verloor, daagt deze opnieuw voor de rechter. De eis was o.m. € 10.000,- schadevergoeding, maar de rechter veegde dat van tafel, evenals de eis om de term 'nazibeurs' te verbieden.

Ditmaal tracht de uitbater Vrolings, die een nazibeurs in Houten en een webshop met nazispullen in Tilburg runt, de woordvoerder van de AFVN-Bond van Antifascisten Arthur Graaff (67) uit Bussum via de strafrechter te laten veroordelen. De actievoerder en journalist zou zich hebben bezondigd aan 'smaad' of 'laster'.

Al ruim een jaar voert de bond actie tegen deze beurs in Houten omdat die vooral nazi- en holocaustspullen aanbiedt. Er verschijnen ook regelmatig bekende neonazi's. De bond vindt dit nieuwe proces een 'hetze' door de handelaar en een totale verspilling van overheidsgeld.

Verboden in Huizen

De gemeente Huizen, waar de beurs eerst plaats vond, verbood deze vorig jaar na lobbywerk van de AFVN en negatieve artikelen in de regionale media. De beurs verkaste toen naar Houten. Deze gemeente studeert nu op een verbod van de beurs na een brandbrief van de antifascisten.

De AFVN stelt dat het immoreel is aan de gruwelen van de holocaust te verdienen. De bond wil voorts geen ongecontroleerde handel onder particulieren in 'deze relikwieën van de haat, terreur en holocaust'. De AFVN meent dat het ongecontroleerd verzamelen van nazispullen door particulieren een afwijking is met gevaarlijke kanten. De verzamelaren stompen daardoor volgens een rapport van de AFVN af voor de verschrikkingen van de holocaust. De volgende beurs in Houten is op zondag 26 juni a.s.

De Tilburgse handelaar, een ontslagen geschiedenisleraar, zegt dat hij geen neonazi is, maar laat volgens foto's van de AFVN wel bekende neonazi's toe op zijn beurs. Hij weigerde ook te voldoen aan een verzoek van de bond om deze types te weren. Vertegenwoordigers van de bond werden echter wel geweerd en mishandeld. De organisator wil volgens zijn verklaring 'een gezellige beurs, ook voor kinderen'. De AFVN vindt dat absoluut onaanvaardbaar.

Noodzaak?

De Tilburger kan niet uitleggen waarom hij en zijn beurs per se in nazi- en holocaustspullen moeten handelen. Deze zijn volgens de AFVN in allerlei musea in Nederland en op honderden websites doorlopend te zien. Een bijkomend probleem acht de AFVN, dat van de meeste nazispullen op die beurs onduidelijk is of zij echt zijn.

Vorig jaar en de afgelopen maanden werd woordvoerder Graaff op de beurs enkele tientallen malen bedreigd. Ook een fotograaf van NRC Handelsblad, David van Dam, kreeg vorig jaar op de beurs letterlijk te horen: "Als je me fotografeert, krijg je een klap voor je bek". Hij kon daarom geen foto's maken, hoewel dit een openbare gelegenheid is.

Auschwitz Comité: tegen nazibeurzen

Andere organisaties hebben eveneens bezwaar tegen de nazibeurs. Voorzitter Jacques Grishaver van het Nederlands Auschwitz Comité steunt de acties en vindt het uiterst pijnlijk dat er 'vrijelijk gehandeld wordt in de spullen waarmee mijn familie is uitgeroeid'. De beurs werd ook gehouden op exact hetzelfde moment als de landelijke Auschwitz-herdenking op 31 januari j.l.

Ook de Fédération Internationale des Résistants, de Europese koepel van verzetsbewegingen uit WO-2 in Berlijn steunt de AFVN bij het verzet tegen de nazihandel. AFA Fryslân is een van de AFA-groepen in Nederland, die deze actie ook ondersteunt. De website NLnazivrij.tk steunt de actie ook; deze site is opgericht door o.m. het Internationaal Dachau Comité.