AFVN

Referendumcampagne tegen het Associatieverdrag met Oekraïne

Op 6 april a.s., vindt het referendum over het Associatieverdrag met Oekraïne plaats. Het Centrum voor Geopolitiek voert onder de reeds langer bestaande naam “Oorlog is geen Oplossing” campagne met als kern dat het Associatieverdrag met Oekraïne niet alleen de verhoudingen binnen Oekraïne maar ook die tussen Rusland en het Westen op een onverantwoorde manier (verder) heeft doen verslechteren. Hierdoor is in delen van Oekraïne een daadwerkelijke oorlog gaande en is tussen Rusland en het Westen sprake van een hernieuwde Koude Oorlog waarbij over en weer met de inzet van kernwapens wordt gedreigd.

Alleen al om die reden zou het Associatieverdrag met Oekraïne volgens “Oorlog is geen Oplossing” moeten worden afgewezen en plaats moeten maken voor een stelsel van akkoorden dat recht doet aan de Oekraïense economie die deels afhankelijk is van handelsrelaties met het Westen, deels van die met Rusland en de restanten van de voormalige Sovjet-economie. Deze zienswijze zal Oorlog is geen Oplossing via een viertal campagne-activiteiten de komende vier weken voor het voetlicht brengen:

1. het verspreiden van onze argumenten tegen het Associatieverdrag in de vorm van een campagnekrant, het dossier van VredesMagazine en een brochure;

2. het online zetten van een drietal filmpjes op internet waarin de argumenten nader zullen worden toegelicht;

3. het organiseren van een landelijke bijeenkomst met internationale sprekers op zondagmiddag 20 maart a.s. in de Balie;

4. het organiseren van een sprekerstournee om in het hele land met voorstanders van het associatieverdrag en mensen die hun stem nog moeten bepalen de discussie aan te gaan;

Mensen die geïnteresseerd zijn in het helpen verspreiden van campagnematerialen en/of het organiseren van discussiebijeenkomsten in diverse plaatsen in de rest van het land kunnen zich melden via info@oorlogisgeenoplossing.nl