AFVN

PERSBERICHT
AFVN-BVA: 'Staak politiek proces tegen antifascist en journalist Arthur Graaff'

UTRECHT, 14 juni 2017 - De AFVN-BVA roept het openbaar ministerie op om het 'politieke proces' tegen de Bussumse antifascist en journalist Arthur Graaff te staken.

Graaff is woordvoerder van de bond en staat donderdag in Utrecht terecht in een volgens hem 'opgeklopte en totaal zinloze politieke zaak die voornamelijk berust op gekwetste trots'. Hij wijt het proces verder ook aan de vete van zijn bond met het OM. Ook vindt Graaff dat het een 'ontoelaatbare' poging is zijn journalistieke werk in te perken. De bond vindt dit verder een verspilling van tijd en geld.

De zaak is opgerakeld door de Tliburgse nazispullenverzamelaar en -handelaar Gaston Vrolings, die meent door Graaff en de bond beledigd te zijn. Vrolings heeft echter al een jaar geleden een kort geding met financiële eis over dezelfde klacht tegen Graaff verloren.

Vrolings eiste toen dat Graaff en de AFVN-BVA zijn beurs bijvoorbeeld niet langer als 'nazibeurs' aan zouden duiden. De kort-gedingrechter weigerde een verbod van die term omdat volgens haar ook Vrolings erkende dat er nazispullen worden verkocht. De rechter verwees ook naar de persvrijheid, en veegde bovendien ook Vrolings' andere eisen zoals forse schadevergoedingen van tafel. Het ging om twee maal
€ 10.000 wegens zogenaamde materiële en immateriële schade, die Vrolings echter volgens de rechter niet heeft aangetoond.

Vrolings weigerde in die zitting ook bekende neonazi's te weren, omdat hij vindt dat de beurs gericht moet zijn op ´verzamelplezier´ voor 'iedereen' (RED: zie link naar Vrolings' site). Vrolings organiseerde vorig jaar op Holocaust-zondag 31 januari ook weer een beurs, wat de voorzitter van het Auschwitz-comité Jacques Grishaver ertoe bracht te zeggen: "Op 40 km van de plek waar mensen de allergrootste misdaad van de Westerse geschiedenis herdenken, wordt op hetzelfde moment, zondagochtend, vrijelijk gehandeld in de voorwerpen die daarvoor gebruikt zijn." https://argu.co/m/905

Het gaat om een beurs in het particuliere Expogebouw in Houten, een beurs die in zijn soort de grootste van Nederland is en waar volgens de bond regelmatig verboden voorwerpen als SS- en nazidolken worden verkocht. De beurs is het laatste jaar bovendien gegroeid in duur en frequentie. De antifascisten willen handel en bezit van nazivoorwerpen bij particulieren voorkomen. In 1960 waren er volgens onderzoek van twee jaar terug nul nazihandelaren in Nederland, nu meer dan 35 beurzen en websites. Op Marktplaats worden dagelijks bijna 3.000 nazispullen aangeboden. Daar strijdt de AFVN-BVA sinds 2013 tegen, soms samen met het CIDI. De AFVN-BVA noemt dit een 'gewetenloze en doelloze handel in ellende van anderen'. Het duurste voorwerp dat vandaag op Marktplaats staat, is een nazizender van € 2500. 'Net als op Vrolings' beurs, ontbreekt hier elke controle op wie die spullen gaat kopen', zegt Graaff. https://www.marktplaats.nl/z/verzamelen/militaria-tweede-wereldoorlog/duitsland.html?categoryId=2815&attributes
=S%2C1614&sortBy=price&sortOrder=decreasing

Volgens de AFVN-BVA kan Vrolings simpelweg niet tegen zijn verlies. In 2015 werd een nazibeurs in Huizen, die hij mede organiseerde, door de gemeente verboden nadat de AFVN-BVA hem daar betrapte met een exemplaar van Mein Kampf. Vrolings ontkent nu bij hoog en bij laag dat die beurs verboden werd. Hij voelde zich echter gedwongen de beurs in een andere gemeente, Houten, op te zetten.

Vrolings verspreidt volgens de bond ook andere 'onwaarheden' over Graaff. Zo zegt hij in een interview met RTV Utrecht, dat Graaff tweemaal bij zo'n beursbezoek door de politie zou zijn afgevoerd, maar in beide gevallen waren er journalisten bij van o.m. de NRC, het Noord-Hollands Dagblad en de Gooi- en Eemlander en zowel Graaff als zij weten van niets. RTV Utrecht aanvaardde Vrolings lezing, en weigerde bovendien te rectificeren. RTV Utrecht laat Vrolings ook zeggen dat Graaff 'het liefst alles verbieden wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft'. Dat heeft Graaff nooit ergens beweerd en hij vindt dat een onzinnige wens en een grove vertekening van zijn standpunt en dat van de AFVN-BVA.

Ook stelt Vrolings dat Graaff hem bedreigd zou hebben. Dat slaat op een e-mail aan Vrolings, waarin Graaff eisen stelt aan de nazibeurs: onder meer alle hakenkruizen afplakken, en vooral neonazi's weren. Graaff, die nadrukkelijk stelt dat hij met zijn 68 jaar en hartkwaal niets met geweld kan of wil, schreef in die e-mail ook dat als Vrolings geen maatregelen nam, Graaff naar de rechter zou stappen. Dat voert Vrolings nu aan als bedreiging.

Vrolings weigerde tot verbazing van de AFVN-BVA ook om bekende neonazi's van zijn beurs te weren. De bekendste is Robert Jan Koelewaard, die zowel op de beurs in Huizen als de nieuwe versies in Houten verscheen, en daar door de AFVN-BVA gefotografeerd werd. Vrolings zegt dat de beurs 'gezellig' moet zijn en voor iedereeen toegankelkijk is. Voor kinderen geeft de organisator korting.

Graaff benadrukt, dat de acties van de AFVN-BVA tegen de nazihandel voor de bond geen hoofdzaak zijn, maar te maken hebben met de snel toenemende verrechtsing van Nederland.

Maar ook met zaken zoals het wegmoffelen van de enorme aantallen massamoorden en oorlogsmisdaden o..l.v. generaal Spoor in koloniaal Indië of de steeds uitgebreidere maar onaanvaardbare Duitse herdenkingen op het nazikerkhof Ysselsteyn in Venray, het grootste van West-Europa met 31.000 nazisoldaten van wie 6.000 SS'ers.

De AFVN-BVA voert momenteel actie voor sluiting wegens misbruik van de nazibegraafplaats Ysselsteyn (Venray) met 31.000 graven, waarvan 6.000 SSérs (grootste van W-Europa) en voor de fatsoenlijk juridische en morele afhandeling van de massamoorden in Indië 1945-1950 (100.000 burgerdoden, Rawagedeh, 'De brandende kampongs van generaal Spoor.).


Lees ook: 'Als je me fotografeert, krijg je een klap voor je bek'.
https://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/01/als-je-me-fotografeert-krijg-je-een-klap-voor-je-1500822-a90361

Vice: foto van militariabeurs met ioverwegend nazispulltn
https://www.vice.com/nl/article/voor-scherp-geprijsde-meuk-uit-het-derde-rijk-ga-je-naar-de-militariabeurs


VOOR MEER FOTO'S EN INFO, ZIE
https://wo2.sharepoint.com/Pages/nazibeurzenindepers.aspx
Incl. foto van Vrolings' Mein Kampf met zijn hand erop, foto Arthur Graaff; gebruik rechtenvrij maar met naamsvermelding