AFVN

PERSBERICHT

OFFICIER EIST DEELS VRIJSPRAAK IN ZAAK TEGEN JOURNALIST EN ANTIFASCIST
GRAAFF

UTRECHT, 15 JUNI 2017 - De officier van justitie heeft op drie van de
vier punten vrijspraak geëist in zaak tegen journalist en antifascist
Arthur Graaff.

Hem werd onder meer smaad tegen nazibeurzen-organisator uit Tilburg,
Gaston Vrolings verweten. Van één geval van smaad, van belediging en
van bedreiging eist de officier nu vrijspraak. Graaff is al vier jaar
woordvoerder van de AFVN-Bond van Antifascisten.

Vrolings maakt er bezwaar tegen dat zijn militariabeurs wordt aangeduid
als nazibeurs, maar vorig jaar al stond de rechter in een kort geding
dat toe. Ook meent Vrolings dat zijn ee ren goede naam worden aangetast
omdat hij wordt aangeduid als verkopen van Mein Kampf.

Maar mr Kiela, de verdediger van Graaff, wees erop dat niet Graaff de
eerste was die daarover publiceerde, maar de dagbladen de Gooi- en
Eemlander en het Noordhollands Dagblad. De officier vond het ook
smadelijk dat Graaff Vrolings in verband bracht met neonazi's. Maar de
verdediging wees erop dat enkele neonazi's driemaal op de beurs gespot
zijn en door de AFVN gefotografeerd.

Ook steunde de officier de geëiste schadevergoedingen niet, omdat
Vrolings die niet aannemelijk heeft gemaakt. Hij eiste net als vorig
jaar twee maal € 10.000 van Graaff, die hij nu opnieuw, net als vorig
jaar, niet krijgt. Vrolings stelde dat hij veel afwijzingen bij
vacatures als leraar krijgt, maar kon ter zitting geen bewijzen tonen.

Over twee weken zal de rechter een uitspraak doen over het ene
overgebleven punt van smaadschrift. Volgens Graaffs verdediger is smaad
niet waarschijnlijk, omdat er geebn bedoeling van belediging van
Vrolings bestond, aangezien het doel van van de antifascisten het
stoppen van de handel in nazispullen is. Uitspraak 19 juni.

Links:
------
[1] http://fpmedia.tk/