AFVN

Georgi Dimitroff


Het Rijksdagbrandproces

Georgi Dimitroff.

Eenheid tegen het fascisme

Het offensief van het fascisme en de taak van de Kommunistische Internationale in de strijd om de eenheid van de arbeidersklasse tegen het fascisme

Referaat op het Zevende Wereldcongres van de Kommunistische Internationale op 2 augustus 1935.

Inhoud

I. Het fascisme en de arbeidersklasse

Het klassekarakter van het fascisme
Wat brengt het zegevierende fascisme aan de massa?
Is de overwinning van het fascisme onvermijdelijk?
Het fascisme is een wrede, maar geen duurzame macht

II. Het eenheidsfront van de arbeidersklasse tegen het fascisme

De betekenis van het eenheidsfront
Over de voornaamste argumenten van de tegenstanders van het eenheidsfront
De inhoud en de vormen van het eenheidsfront
Over het antifascistische volksfront De centrale vraagstukken van het eenheidsfront in de afzonderlijke landen
a) De Verenigde Staten van Amerika
b) Engeland
c) Frankrijk

Het eenheidsfront en de fascistische massaorganisaties
Het eenheidsfront in landen, waar de sociaaldemocraten zich in de regering bevinden
De strijd voor de vakbewegingseenheid
Het eenheidsfront en de jeugd
Het eenheidsfront en de vrouwen
Het anti-imperialistische eenheidsfront
Over de regering van het eenheidsfront
Over de ideologische strijd tegen het fascisme

III. De versterking van de communistische partijen en de strijd voor politieke eenheid van het proletariaat

De versterking van de communistische partijen
De politieke eenheid van de arbeidersklasse
Samenvatting

Voor de eenheid van de arbeidersklasse tegen het fascisme
De strijd tegen het fascisme moet een concrete strijd zijn
Het proletarische eenheidsfront, het antifascistische volksfront
Over de rol van de sociaaldemocratie en haar houding tegenover het eenheidsfront van het proletariaat
Over de regering van het eenheidsfront
Over de verhoudingen tot de burgerlijke democratie
Het hebben van een juiste lijn is nog niet voldoende
Over het kader
Slotwoord van Georgi Dimitroff op het Zevende Wereldcongres van de Komintern, 13 augustus 1935

Een brief van Dimitroff aan de Hollandse arbeiders

Uigave van Pegasus, 1938