de anti fascist

 

 

Het Russische Ereveld in Amersfoort-Leusden

 

 

 

 

 

uitgave van:

anti fascistische oud verzetsstrijders nederland
bond van anti fascisten

Leharstraat 8 - 6961 BM Eerbeek

De Dokwerker
2007 - 1

In dit nummer

onder andere:

Aan de abonnees
blz. 2

Russische Ereveld
blz. 3

Berichten van de FIR
blz. 10

Van Celine
blz. 11

Trots op mijn vader
blz. 12

Celdeur Kotälla
blz. 16

Reacties executie Saddam Hoessein
blz. 17

Kort nieuws:
Demo NVU A'doorn

blz. 18

Fanny Bamberg-Dahl
blz. 19

Srebrenica HOAX ?
blz. 20


Federation International Resistance


AFVN