Bewijzen gevonden van genocide tegen het Ossetische volk


URL: http://www.pravda.ru/world/former-ussr/280752-adf-0

De voorzitter van het onderzoekscomité van het Openbaar Ministerie van de Russische Federatie Aleksander Bastrykin verklaarde, dat de feiten van genocide tegen het Ossetische volk in Zuid-Ossetië volledig worden bevestigd.
“Er is vastgesteld, dat in de periode van 7 tot 12 augustus het leger van Georgië, met het oog op de volledige vernietiging van de nationale groepering van Osseten, wonend op het territorium van Zuid-Ossetië, het territorium van de niet erkende republiek binnenvielen. Daarbij ontzagen ze niemand. Wij hebben een vrouw gevonden, gedood met een schot door het hoofd. Zij was acht maanden zwanger. Ook het ongeboren kind is gestorven”, zei het hoofd van de SPK.
Ook, volgens zijn zeggen, “zijn er een massa bewijzen, dat de Georgiërs granaten in de kelders gooiden, waar inwoners van Tschinvali scholen”. Niet alleen in Tschinvali, maar ook in vele dorpen zijn honderden huizen verwoest — de agressors schoten die van het aangezicht van de aarde, opdat er zelfs geen spoor overbleef van de aanwezigheid van de Ossetiërs op deze grond”, — zei Bastrykin.

“Eerlijk gezegd, dat waarmee wij daar te maken hebben, gaat alle menselijk begrip te boven. Ik zou niet weten waarmee ik de misdaden, begaan door het Georgische leger op de Ossetische bodem zou moeten vergelijken. Misschien alleen met de beestachtigheden van de fascisten in de oorlogsjaren. De misdaden van de Georgiërs zijn zo grootschalig, dat wij onze ploeg van onderzoekers hebben moeten uitbreiden van 150 tot 211 mensen, en daarbij nog 29 officieren van Justitie. Nu al bestaat het materiaal uit meer dan honderd delen — en het werk is nog maar net begonnen.
donderdag 28 augustus 2008
                                                           vertaling Jan Beentjes

Gevaar voor pro-fascistisch en nationalistisch beleid in Georgië
Verklaring van het Vredescomité van Georgië

Wederom is Georgië het toneel van chaos en bloedverspilling. In Georgië is een nieuwe broederoorlog opgelaaid met hernieuwde kracht. Tot onze grote spijt hebben de waarschuwingen van het Vredescomité van Georgië en progressieve individuen in Georgië over het kwaadaardige karakter van de militarisering van het land en het daadwerkelijke gevaar van een pro-fascistisch en nationalistisch beleid, geen effect gehad op de regering. De autoriteiten van Georgië hebben wederom een bloederige oorlog gecreëerd, uitgaande van de beloofde steun van sommige Westerse landen en van regionale en internationale organisaties. Het zal tientallen jaren duren, voordat de schande waarmee de huidige machthebbers het Georgische volk hebben opgezadeld, zal zijn verdwenen. Het Georgische leger – bewapend en getraind door Amerikaanse en Israelische instructeurs, en gebruikmakend van Amerikaans oorlogstuig – onderwierp de stad Tskhinvali aan een barbaarse vernietiging. Door de bombardementen verloren burgers van Ossetië het leven, onze broeders en zusters, kinderen, vrouwen en ouderen. Ruim tweeduizend bewoners van Tskhinvali en omgeving vonden de dood. Honderden burgers met de Georgische nationaliteit kwamen ook om, zowel in het conflictgebied als in de rest van Georgië. Het Vredescomité van Georgië betuigt haar diepe medeleven met de families en vrienden van hen die zijn

omgekomen. De volledige verantwoordelijkheid voor deze broederoorlog, voor duizenden kinderen, vrouwen en ouderen, voor de inwoners van Zuid-Ossetië en Georgië ligt bij de huidige president, het parlement en de regering van Georgië.
De onverantwoordelijkheid en de roekeloze avontuurlijkheid van de regering van Saakashvili kent geen grenzen.
De President van Georgië en zijn team zijn zonder twijfel criminelen en moeten ter verantwoording worden geroepen en gestraft.

Het Vredescomité van Georgië, samen met alle progressieve partijen en sociale bewegingen van Georgië, zullen ervoor strijden dat de organistoren van deze monsterlijke genocide hun strenge en rechtvaardige straf niet zullen ontlopen. Het Vredescomité van Georgië vraagt de brede publieke opinie het huidige leiderschap van Georgië niet te identificeren met het volk en verzoekt steun voor de Georgische bevolking in hun strijd tegen dit criminele regime. We doen een beroep op alle politieke krachten van Georgië, de sociale bewegingen en de bevolking om samen te strijden om ons land te becrijgen van dit Rusland-fobische en pro-fascistische regime van Saakashvili.

Vertaling Denise Grobben


december 2008
De Anti Fascist
20