Een veranderende wereld?

Alhoewel de toestand in de wereld natuurlijk dagelijks verandert zijn er perioden dat we ons daar ineens sterker bewust van worden. Bij het afsluiten van het vorige nummer van ons blad waren we er ons van bewust dat de spanning op verschillende 'fronten' toenam. En niet voor niets hebben we in dat nummer speciaal de aandacht gevraagd voor de oplopende spanning rond Iran. Maar het kan verkeren zei 'vader Cats'.

Georgië, beter gezegd Saakasjvili en consorten, daagde Rusland uit door een bloedige oorlog te starten tegen de inwoners van Zuid-Ossetië. Was dit gewoon een daad van een machtswellusteling, of was er meer aan de hand? Natuurlijk was er meer aan de hand. Het Georgische leger was immers in de afgelopen jaren bewapend en getraind door de VS en Israël -de belangrijkste vijanden van Iran. Terwijl we er over nadachten, hoe we op onze website zouden reageren op deze oorlog, werden we gebeld door Jan Beentjes -al vele jaren 'lezer' van "de anti fascist"- met de mededeling dat hij op zijn website al veel door hem, o.a. uit het Russisch, vertaalde artikelen over deze 'oorlog' geplaatst had. Na deze artikelen gelezen te hebben, hebben we dankbaar 'misbruik' van zijn werk gemaakt door een directe koppeling te maken van onze naar zijn website. Omdat we ook voor onze lezers die niet beschikken over mogelijkheden zich deze internet-kennis eigen te maken, plaatsen we in dit blad enkele relevante artikelen dienaangaande.

Ook werd het steeds spannender aangaande de presidentsverkiezing in de VS. Zou het gaan gebeuren dat de VS geregeerd worden door een niet-blanke President? We kennen het antwoord nu, maar of er echt veel gaat veranderen? Het onderstaande werd begin juni al bekend:

Hillary & Obama In Secret Bilderberg Rendezvous
Hillary & Obama In Secret Bilderberg Rendezvous

Terwijl ze voor het oog van de wereld elkaars Democratische rivalen waren brachten Hillary Clinton en Barack Obama stiekem een bezoek aan de bijeenkomst van de altijd met zeer veel geheimzinnigheid omgeven vergadering van de Bilderberg groep. Waarschijnlijk niet geheel toevallig vond deze bijeenkomst dit jaar, begin juni, plaats in noord-Virginia op een steenworp afstand van Washington D.C. en Dulles-airport.

Het bezoek werd niet officieel bevestigd. Wel werd gezegd dat beide presidentskandidaten begin juni een evenement in noord-Virginia bezochten.
Bron http://www.prisonplanet.com/


december 2008
achterpagina
2

 

Meer nieuws uit de laatste maanden:
Betoging in Brussel voor 9/11-onderzoek
Zeven september jl. hebben in Brussel zo’n 400 mensen uit verschillende Europese landen betoogd voor een internationaal onderzoek naar de terreuraanslagen van 11 september 2001. Dat zijn er dubbel zoveel als bij de eerste manifestatie van United for Truth precies een jaar geleden.

Betoging in Brussel voor 9/11-onderzoek

Traditioneel wordt de verantwoordelijkheid voor de spectaculaire aanslagen in New York en Washington uitsluitend bij het terreurnetwerk van de afvallige Saoedische miljonair Osama Bin Laden gelegd. Als zodanig verantwoordt 9/11 ook al 7 jaar lang de zogenaamde War on Terror. Die heeft inmiddels in Irak en Afghanistan alweer meer dan een miljoen levens gekost. (En in grote delen van de wereld wordt de angst voor terroristische aanslagen gebruikt/misbruikt om democratische verworvenheden uit te hollen en mensenrechten teniet te doen.)
Wereldwijd plaatsen echter steeds meer wetenschappers, filosofen, kunstenaars, gewone mensen en zelfs politici grote vraagtekens bij die officiële verklaring. Prominenten als VN-mensenrechtenrapporteur Richard Falk en voormalig Italiaans president Francesco Cossiga beweren al een tijdje boudweg dat er sterke aanwijzingen zijn voor de betrokkenheid bij de aanslagen van elementen binnen de Amerikaanse regering zelf.
Bron: http://www.terzijde.eu/

Bij de voorpagina-foto
Op 30 september werd het gebouw van The National Archives in Washington DC bezet door oorlogsveteranen die de volgende eisen stelden:
-Verdedig onze Grondwet;
-Arresteer Bush en Cheney ze zijn oorlogsmisdadigers.
De actie was, mede door de massale aanwezigheid van de media een groot succes.
Bron: http://www.youtube.com/watch?v=C1JAFasEYZY

Vrijheidsstrijders of oorlogsmisdadigers?

't Is maar net wat de machthebbers in het land waar je vertoeft van mening zijn. In Litouwen bijvoorbeeld ben je als joodse partizaan gedurende de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog al verdacht als je samengewerkt hebt met partizanen uit Rusland. Deze heldhaftige joodse vrijheidsstrijders worden nu opgeroepen om te getuigen over oorlogsmisdaden begaan door de Sovjet-partizanen. Ho,ho, zult u zeggen, Litouwen maakte toen toch ook deel uit van de Sovjet-Unie?
Klopt, maar degenen die nu aan de macht zijn in Litouwen beschouwden dat als een bezetting en zagen de nazi's als bevrijders... Zie ook FIR-nieuws, blz. 18
(In een volgend nummer van dit blad zullen we de 'Stalinistische annexatie van de Baltische staten' uitgebreid behandelen.)

Nederland is anders

Nederland kent de 1F status. Wat is dat?
Het gaat om bepaling 1F uit het vluchtelingenverdrag waardoor bescherming geweigerd kan worden aan personen die verdacht worden van ernstige misdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die betrokken zijn geweest bij de volkerenmoord op joden door de nationaal-socialisten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Een redelijk beginsel, maar wel afhankelijk van de manier waarop het toegepast wordt. Allereerst is van belang dat er verwacht mag worden dat er in het land van herkomst voldaan wordt aan wat wij eerlijke rechtsspraak vinden.
Maar laten we een voorbeeld nemen. Afgelopen jaar hebben veel Afghaanse vluchtelingen en hun gezinsleden in Nederland meerdere malen geprotesteerd tegen de 1F-status en hun mogelijke uitzetting.

Het betreft hier Afghanen die gevlucht zijn voor de Muhjaheddin en de Taliban. Sommige van hen werkten in het socialistische Afghanistan bij de veiligheidsdiensten (Khad/WAD) . Maar de IND maakt het eigenhandig nog een graadje erger. De IND beweert dat, zelfs als je NIETS met de Khad/WAD te maken had, maar gewoon lid was van een politieke partij die toevallig op dat moment in de regering zat, je toch een ‘misdadiger’ bent. Omdat je WIST dat het gebeurde. Dus mensen die lid waren van een politieke partij die zich inzette voor de rechten van vrouwen, afschaffing van de boerka-plicht, scheiding van godsdienst en staat etc. moesten eind jaren 90 vluchten voor de Taliban en worden daar nu op afgerekend door de IND van een land dat letterlijk oorlog voert tegen diezelfde Taliban in Afghanistan!
Zie ook http://www.ikschaammevoornederland.nl

 

Demonstratie tegen 1F beleid in Den Haag 29-10-2008
Demonstratie tegen 1F beleid in Den Haag 29-10-2008


december 2008
achterpagina
3