FIR-nieuws

Fédération International Résistance

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES RÉSISTANTS (FIR) - ASSOCIATION ANTIFASCISTE


Gedenkteken in Oradour, begraafplaats van de 642 slachtoffers van het bloedbad. (Foto)

Internationale Federatie van Verzetsstrijders herdenkt de slachtoffers van fascistische misdaden in Oradour

Berlijn, 4. juni 2014

Zeventig jaar geleden (10 juni 1944) werden in het bij Limoges gelegen Franse dorp Oradour vrouwen, kinderen en mannen vermoord door eenheden van de SS-Divisie "Das Reich" en van de Duitse Wehrmacht.
Vier dagen na de landing van de Geallieerden in Normandië wilden de bezetters een voorbeeld stellen.
Op zoek naar partisanen en wapens werden de dorpsbewoners op de markt bij elkaar gedreven, waar de vrouwen en kinderen van de mannen gescheiden werden. De mannen werden in vier schuren gedreven waar ze neergeschoten werden en hun lijken werden verbrand. Hetzelfde lot wachtte vrouwen en kinderen in de dorpskerk. 642 mensen vonden de dood, slechts zes burgers overleefden.


De kerk in Oradour waar vrouwen en kinderen werden vermoord. (Foto)

Als wij aan dit bloedbad door de fascistische bezetters herinneren, moet daarbij in alle duidelijkheid worden benadrukt dat de daders grotendeels ongestraft zijn gebleven.
De doodstraffen die in 1953 door een Franse rechtbank in Bordeaux bij verstek werden uitgesproken, leidden er niet toe dat de Westduitse justitie de daders, die ongehinderd in de Bondsrepubliek leefden, ter verantwoording riep.
Alleen in de DDR werd Heinz Barth, die in Oradour als chauffeur dienst had gedaan, in 1983 veroordeeld. Deze uitspraak werd na de Duitse hereniging als 'onrechtspraak' ("Unrechtsjustiz") ongedaan gemaakt.

De FIR wijst erop dat het niet voldoende is dat de Duitse Bondspresident naar Oradour reist om zijn betrokkenheid tot uitdrukking te brengen, terwijl op hetzelfde moment aan de politieke en juridische afhandeling van deze misdaad in de Duitse openbaarheid geen gevolg wordt gegeven. Daarom heeft de FIR zijn steun verleend aan een project van Florence Hervé en Martin Graf om een Duits-Franse documentatie uit te brengen onder de titel 'Oradour - Geschiedenis van een Bloedbad'.

Wij eisen dat de Bondsrepubliek Duitsland eindelijk de Duitse verantwoordelijkheid voor deze massamoord erkent. De nog in leven zijnde daders moeten ter verantwoording geroepen worden. Duitsland moet er zijn bijdrage aan leveren dat de historische feiten op gepaste wijze verwerkt en gedocumenteerd worden.


Sekretariat
: Internationale Föderation der Widerstandskämpfer (FIR), Franz Mehring-Platz 1, D- 10243 Berlin, Generalsekretär: Dr. Ulrich Schneider (Deutschland)
Fon (30) 29 78 41 74, Fax (30) 29 78 41 79, e-mail: office@fir.a t, Internet www.fir.at
Bankverbindung: Postbank Berlin BLZ 100 100 10 , Kontonummer 543 054 107
IBAN: DE 04 1001 0010 0543 0541 07 SWIFT-Code/BIC: PBNKDEFF
Regionalbüros in Budapest, Amsterdam/ Brüssel, Athen und Moskau
Die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) wurde vom Generalsekretär der Vereinten Nationen zum "Botschafter des Friedens" ernannt. Sie besitzt NGO-Status bei der UNESCO, Paris, der ständigen Kommission der UNO, Genf, und dem Europarat, Strasbourg.
Abs: FIR, p.A. VVN-BdA, Franz-Mehring-Platz 1, D - 10243 Berlin An die Medien

Präsident
Vilmos Hanti (Ungarn)
Vizepräsidenten
Marcello Basso (Italien)
Gen. Michail Moiseev (Russland)
Piet Schouten (Niederlande)
Christos Tzintsilonis (Griechenland)
Generalsekretär
Ulrich Schneider (Deutschland)
Mitglieder des Ehrenpräsidiums
Marcos Ana (Spanien)
Jean Fournier (Frankreich)
Prof. Dr. Ilja Kremer (Russland)
Georgi Moraitis (Griechenland)
Janos Nagy (Ungarn)
Günter Pappenheim (Deutschland)
Baruch Shub (Israel)
Prof. Carlo Smuraglia (Italien)
Marie-Luise Vanderborght-Veldemann (Belgien)
Dr. Velko Valkanov (Bulgarien)

 

AFVN