FIR-nieuws

Fédération International Résistance

Indrukwekkende jongerenmeeting op de gedenkplaats Auschwitz

Het bewijs van het levend houden van het antifascisme en solidariteit van generaties ter herinnering aan de gebeurtenissen en actief optreden tegen racisme, intolerantie en extreemrechts waren de belangrijkste opdrachten van de internationale jongerenbijeenkomst afgelopen week 7 tot 9 mei 2012 in Auschwitz.

Ter gelegenheid van de internationale gedenkdag van de bevrijding van fascisme en oorlog zijn ruim 1000 jongeren en veteranen van de antifascistische strijd samengekomen in Polen, om de geschiedenis te verbinden naar het heden. Dankzij een gemeenschappelijk initiatief van het Belgische Institut des Vétérans, de Auschwitz Stichting en de Internationale Federatie van Verzetsstrijders (FIR)/Bond van Antifascisten kwamen de deelnemers uit België, Rusland, Portugal, Nederland, Duitsland, Hongarije en vele andere Europese staten samen.
De kern vormde het project van een gemeenschappelijke "Trein van de herinnering ", van Brussel naar Krakau, hetgeen op voortreffelijke wijze door het Veteraneninstituut georganiseerd werd. Tijdens de rit kwam het al tot talrijke contacten en gesprekken, die zich bij het bezoek aan de gedenkplaats Auschwitz en de bezichtiging van Krakau voortzetten.

Tijdens een gemeenschappelijke, indrukwekkende plechtigheid legden alle deelnemers uit de verschillende landen op deze 8st mei 2012 bloemen neer op de internationale gedenksteen Auschwitz-Birkenau. Voorafgaand hielden de Belgische Premier Elio di Rupo, de Hongaarse Voorzitter van de FIR Vilmos Hanti en de Voorzitter van de Auschwitz Stichting Baron Paul Halter korte toespraken waarin zij het historische en politieke belang van deze bijeenkomst onderstreepten.

Vilmos Hanti herinnerde aan de bevrijding van het kamp door het leger van de Sovjet Unie en riep op: "Het is noodzakelijk, waarheidsgetrouw, die kringen te benoemen, die het fascisme aan de macht gebracht hebben. Bovendien moeten wij naast degenen, die het leven van vele mensen gered hebben, ook aan degenen terugdenken die op moedige wijze verzet boden tegen de fascistische barbarij. En vergeet niet dat de strijd tegen het fascisme succesvol was, omdat mensen van verschillende overtuiging gemeenschappelijk optraden. "

Premie Elio di Rupo van België bracht de groet over van de Belgische koning, beschermheer van deze bijeenkomst. Nadat di Rupo eerst samen met de overlevenden van Auschwitz Paul Halter en enige deelnemers van de bijeenkomst het kamp bezocht had, citeerde hij in zijn toespraak de beroemde woorden van Martin Niemöller: "Eerst kwamen de nazi's de communisten halen, ik zweeg omdat ik geen communist was…"enz. Hij riep de jongeren op zich altijd en overal in te blijven zetten tegen fanatisme en onrecht. Het is onacceptabel dat mensen in angst zouden moeten leven vanwege hun huidskleur, hun geloof of hun anders zijn.

Deze bijeenkomst laat bij alle deelnemers, jongeren en begeleiders, die eerder of voor het eerst in Auschwitz waren, alsmede de veteranen, een zeer grote indruk achter. Men verzekerde tegenover elkaar de oproep in het dagelijkse leven na te leven.

Ulrich Schneider

AFVN