FIR-nieuws

Fédération International Résistance

 

Michel VanderborghtMet veel verdriet moeten wij het bericht verspreiden van het overlijden van de Voorzitter van de Internationale Federatie van Verzetsstrijders (FIR) - Bond van Antifascisten, Michel Vanderborght. Hij is 12 september 2010 op 85-jarige leeftijd overleden.

Op jonge leeftijd sloot hij zich aan bij het verzet in actieve dienst van de partizanenbeweging in de regio Leuven. De partizanen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de bevrijding van de fascistische bezetting. Na de bevrijding van België is Michel Vanderborght actief lid geworden van de Belgische communistische jongerenbeweging van België en vertegenwoordigde deze bij de World Federation of Democratic Youth (WFDY). Sinds 1947 heeft hij deelgenomen aan wereldwijde bijeenkomsten van jongeren en studenten, zowel als afgevaardigde en als gastheer.

In de vijftiger en zestiger jaren was hij werkzaam in de Belgische Communistische Partij. Lumumba Il steunde de democratische antikoloniale beweging MNC (Mouvement National Congolais) van Patrice Lumumba. In het kader van internationale contacten, had hij ook een ontmoeting met Fidel Castro en met andere vertegenwoordigers van bevrijdingsbewegingen.

In 1960 heeft hij in België de eerste mars tegen de kruisraketten georganiseerd bij het depot van de Amerikaanse atoomraketten. Vanaf die tijd werd Michel Vanderborght actief in de Belgische vredesbeweging. Hij werd voorzitter van de groep "Vrede" en uitgever van het gelijknamige blad. Zowel binnen als buiten zijn regio heeft hij diverse activiteiten georganiseerd voor de vrede.

Decennia lang heeft hij voor het "Front de l'Indépendance" (F.I., Onafhankelijksheidsfront) gewerkt om de strijd tegen het fascisme en voor behoud van de geschiedenis van de bezetting van België levend te houden. Gedurende ontelbare jaren en in het kader van de antifascistische geschiedenis, droeg hij de verantwoordelijkheid voor "le Musée de la Résistance" ( Verzetsmuseum) in Brussel en heeft gewerkt bij de Raad van Toezicht van " l'Institut des Vétérans ".

In 2004, op het 13e congres van de FIR in Berlijn werd hij gekozen als Voorzitter van de organisatie. Ondanks zijn hoge leeftijd en gezondheidsproblemen, heeft hij deze taak met grote bewogenheid en rijkdom van ideeën vervuld. Op zijn initiatief werd de Conferentie van de FIR bijeengebracht in het Europese Parlement . Ook de voorbereiding, realisatie en het grote succes van de internationale jongerenmeeting in Buchenwald van 2008 kwamen dankzij hem tot stand. Hij heeft menig ander voorstel gedaan om bewijs te leveren van een levenskrachtige organisatie die solidair is met de huidige generatie. Voor zijn politieke en historische werk heeft hij talloze Belgische en internationale onderscheidingen ontvangen.

Met hem verliezen we een Voorzitter die zich op persoonlijke opbouwende wijze en met grote betrokkenheid heeft ingezet voor de gezamenlijke taak van alle antifascisten en organisaties van verzetsstrijders. Met heldere politieke overtuiging had hij de capaciteit om een brug te slaan tussen de democratische krachten. Wij zijn hem veel verschuldigd en wij zullen hem buitengewoon missen in ons midden.

Wij richten ons diepste medeleven in het bijzonder aan zijn echtgenote Marie-Louise die gedurende vele jaren aan zijn zijde mede streed als kameraad, evenals aan zijn familie.

Wij zullen hem diep respect blijven herdenken.

Namens het Uitvoerend Comité van de FIR

Dr. Ulrich Schneider, Algemeen Secretaris

 

 

Ontmoeting met Kofi Annan 8 mei 2005. v.l.n.r. Michel Vanderborght voorzitter FIR, Kofi Annan secretaris-generaal VN, Ulrich Schneider secretaris-generaal FIR en Vilmos Hanti vice-voorzitter FIR
Ontmoeting met Kofi Annan 8 mei 2005. v.l.n.r. Michel Vanderborght voorzitter FIR, Kofi Annan secretaris-generaal VN, Ulrich Schneider secretaris-generaal FIR en Vilmos Hanti vice-voorzitter FIR

 

De FIR-delegatie met de Russische president Poetin
De FIR-delegatie met de Russische president Poetin

AFVN