FIR-nieuws

Fédération International Résistance


Berlijn, 03.08.2011

Nooit meer een Europa van de SS !

De FIR (internationale federatie van verzetsstrijders) protesteert tegen bijeenkomsten van SS'ers in Estland.

Met verontwaardiging wendt de Internationale Federatie van Verzetsstrijders (FIR) - Bond van Antifascisten zich tot de politiek verantwoordelijken in Estland, die eind juli herhaaldelijk toegelaten hebben dat voormalige oorlogsmisdadigers van de Estse en de Letlandse SS-divisies in Sinimäe openlijk de herinnering aan hun daden vieren konden.

Naast de SS-'veteranen' waren ook talrijke extreemrechtse jongeren aanwezig, die het "Estlandse Legioen" als "Vrijheidsstrijders" en "Helden van de onafhankelijkheid" aanduidden.

Bijzonder beschamend is het dat de vertegenwoordigers van de Estse regering zelf geen afstand van deze bijeenkomst namen. Het was zelfs zo dat parlementsafgevaardigde Trivimi Velliste verkondigde dat de minister van defensie van Estland, Mart Laar, beloofd heeft de veteranen van de 20ste SS-divisie officieel de status van "Vrijheidsstrijder" te verlenen.

Consequent verklaarde ook het Estse ministerie van buitenlandse zaken dat iedere kritiek op deze manifestatie fout is en "op ideologische banaliteiten" gebaseerd. Men sprak zelfs van "ideologische manipulaties".

De FIR verklaart daarom in alle duidelijkheid:

De misdaden van de SS zijn geen "ideologische banaliteiten", maar daarentegen werden zij door het Internationale Tribunaal in Neurenberg na de Tweede Wereldoorlog veroordeeld. De SS was in al haar onderdelen een misdadige organisatie.

Het mag niet zo zijn dat een regering van een lidstaat van de Europese gemeenschap meent deze principiële volkenrechtelijke rechtspraak te kunnen negeren.

Wij verwachten van de Estse regering dat zij als onderdeel van het verenigde Europa iedere rehabilitatie van SS-eenheden een halt toeroept.

Wij treden met allen antifascistische krachten in Europa actief op tegen geschiedvervalsing en rehabilitatie van SS-eenheden.

Fascisme is geen mening, maar een misdaad!

Namens het dagelijks bestuur van de FIR

Vilmos Hanti - Dr. Ulrich Schneider

Voorzitter - secretaris-generaal

 

AFVN