AFVN

Fédération International RésistanceBevrijdingsdag 8/9 mei 2015 - Dag van de Overwinning

70 jaar geleden op 8 en 9 mei 1945 was de mensheid getuige van de definitieve nederlaag van het Duitse fascisme. Deze twee data markeren de overwinning op het mensonwaardige Hitlerfascisme.

Dit regime van nazi's:

- dat politieke tegenstanders en andersdenkende uitsloot, vervolgde en gevangen zette.
- dat miljoenen mensen vanwege hun etnische afkomst vermoordde, zoals joden, Sinti en
  Roma, Slaven.
- dat oorlog, bezetting en vernietiging aan de Europese landen en volkeren en zelfs in andere
  delen van de wereld bracht, met als einddoel de imperialistische overheersing en het verslaan
  van de Sovjet-Unie.
- dat minstens 55 miljoen mensen het leven kostte, zo liet de gruwelijke eindbalans zien.

Momenteel worden in vele Europese landen de historische feiten verloochend. De collaborateurs met de fascistische bezetters van toen worden als 'vrijheidsstrijders' geëerd. Tegen deze vorm van herschrijven van de geschiedenis nemen we als FIR-stelling.

De fascistische plannen tot overheersing van de hele wereld werd door het gemeenschappelijk optreden van de anti-Hitler-coalitie een halt toe geroepen.

Het waren de strijdkrachten van de geallieerden, vooral de onderdelen van het Sovjetleger, welke de zwaarste last van de oorlog over zich heen kregen, die deze bedreiging vooral op militair gebied neergeslagen hebben.

Het waren de partizanen en verzetsstrijders, in alle door fascisten bezette landen, waarbij de communisten een vooraanstaande rol gespeeld hebben, die hun leven ingezet hebben voor de vrijheid in hun land.

Duitse antifascisten maakten deel uit van de anti-Hitler-coalitie. Zij streden ondergronds in Duitsland in de rijen van partizanen en samen met geallieerde strijdkrachten voor de bevrijding van hun land.

Wij herinneren aan al die vrouwen en mannen, die - vaak met inzet van hun leven - de bevrijding mogelijk gemaakt hebben.

In politieke verklaringen, zelfs het Europees parlement, beweert men dat met het einde van de Tweede Wereldoorlog 'de ene dictatuur door de andere vervangen werd'. De FIR benadrukt daarentegen:

De 8e en 9e mei 1945 waren de dagen van de bevrijding en overwinning

- voor alle volkeren die door het Duitse fascisme onderdrukt werden,
- voor de gevangenen van de fascistische concentratiekampen, die in de doodsstrijd van het
  nazi-regime op dodentransport gestuurd waren,
- voor de dwangarbeiders die in verschillende vormen slavenarbeid voor de Duitse industrie,
  landbouw en oorlogsindustrie moesten verrichten,
- voor de tegenstanders van de nazi's in Duitsland zelf.

De data markeren het begin van een nieuwe politiek in de internationale betrekkingen. Het gemeenschappelijk optreden van de tegenstanders van het naziregime gaf de basis voor de oprichting van de Verenigde Naties en het vastleggen van de grondslagen in het volkerenrecht voor vervolging en veroordeling van de oorlogsmisdadigers tijdens de Neurenbergse processen. Deze regels hebben tot nu toe rechtsgeldigheid, zoals de Algemene Vergadering van de VN onlangs bevestigde.

Destijds was de gemeenschappelijke leuze van alle antifascisten "Nooit meer oorlog! Nooit meer fascisme!". Voor de FIR en alle aangesloten organisaties is dit een verplichting voor nu en voor altijd. We treden samen met de jonge generaties op:

- tegen neofascisme, extreemrechts en rechtspopulisme,
- tegen vreemdelingenhaat, racisme, intolerantie tegenover religie en antisemitisme,
- tegen oorlog, imperialisme, overheersing, terrorisme vanuit staten als individuele
  groeperingen en ook de wortels daarvan in de maatschappij.

De bevrijding biedt de basis voor de visie van "een nieuwe wereld van vrede en vrijheid", zoals de overlevende gevangenen van het KZ Buchenwald op 19 april 1945 formuleerden. In hun geest strijden de aangesloten organisaties van de FIR vandaag de dag voor de verwezenlijking van veelomvattende politieke en sociale mensenrechten, voor vrede en democratie.

Samen vieren we 8 en 9 mei 2015 als Dag van de Bevrijding en Dag van de Overwinning.