FIR-nieuws

Fédération International Résistance

FIR: voor een nieuwe internationale vredespolitiek

Op 1 september 1939 vond de inval van Hitlerduitsland in Polen plaats. Hiermee werd het begin van de Tweede Wereldoorlog een feit. De Internationale Federatie van Verzetslieden (FIR) – Bond van Antifascisten, koepel van organisaties van voormalige verzetsmensen, partizanen, leden van de Anti-Hitler-coalitie, vervolgden van het Naziregime en antifascisten van de huidige generaties uit meer dan 20 Europese landen en Israël grijpt deze gelegenheid aan, een nieuwe vredespolitiek voor te stellen.

Wij herinneren eraan dat het 35 jaar geleden is dat dankzij politieke besluiten van de volkeren en staten op de CVSE (Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa[1]) men erin geslaagd was in Europa het gevaar van oorlog te verminderen.
Een dergelijk maatschappelijk proces is ook vandaag noodzaak. We zien dat conflicten in de wereld in de eerste plaats op militaire wijze opgelost worden. De oorlogen in Irak en Afghanistan, de gewapende escalatie in het Middenoosten en toegenomen - niet aan landen gebonden - vormen van geweld (terrorisme en piraterij) zijn werkelijkheid geworden. Gelijktijdig maakt het militaire bondgenootschap de NAVO aanspraak op een wereldwijde inzet – onder voorwendsel dat het ‘de westelijke wereld verdedigt” waarbij schendingen van mensenrechten, zelfs massamoorden op de achtergrond verdwijnen in het belang van grondstoffen.
Het gaat niet meer om "een nieuwe wereld van vrede en vrijheid", zoals de overlevenden, de verzetsmensen, de gedeporteerden en de geïnterneerden in 1945 wilden. Het gaat alleen maar om de reserves van grondstoffen en het doordrijven van macht. Het recht op zelfbeschikking van de volkeren wordt daarbij veronachtzaamd. Als "Ambassadeurs van de Vrede" – als zodanig benoemd door de Verenigde Naties – roepen wij de VN, de internationale organisaties en maatschappelijke krachten op, initiatieven te ontwikkelen voor een internationale vredespolitiek. Daartoe behoren de erkenning van het bestaansrecht van alle staten, evenals de invoering van een rechtvaardige indeling van de wereldeconomie. Ook de lidstaten van de Europese Unie kunnen daaraan hun bijdrage leveren, wanneer zij de militarisering van de buitenlandse politiek, zoals die in het Verdrag van Lissabon te vinden is, resoluut afwijzen
In die geest doen wij een oproep aan alle vredelievende krachten, partijen,vakbonden, critici van de globalisering, zich door middel van acties, overeenkomsten en verklaringen in te zetten voor een nieuwe internationale vredespolitiek. De FIR roept de landelijke lidorganisaties met hun historische ervaringen op, daaraan deel te nemen.


[1] De Helsinki-akkoorden vormen de slotverklaring van de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (later hernoemd naar Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) die plaatsvond in 1975 te Helsinki. De slotverklaring werd ondertekend door 35 landen uit de beide toenmalige militaire machtsblokken van de koude oorlog.

AFVN