ARCHIEF

AFVN Actueel, 15 mei 2005

14 mei in Arnhem

Terwijl de Neo-nazi’s demonstreerden aan de noordzijde van de spoorlijn die dwars door het centrum van Arnhem loopt, verzamelden zich honderden antifascisten bij Musis Sacrum aan de zuidzijde van de spoorlijn. Op weg daar naartoe werd al een negental antifascisten gearresteerd, omdat zij weigerden hun ID-bewijs te tonen. Een schoolvoorbeeld van preventieve controle en beoordeling op uiterlijk.

Na contact met de Burgemeester kregen de antifascisten toestemming om ook een demonstratie te houden. Agenten te paard en een aantal ME-busjes begeleidden deze demonstratie. Kort na het begin wilde een aantal demonstranten afwijken van de toegestane route en brak door het politiecordon, richting de noordzijde van de spoorlijn. Opvallend daarbij was dat het weer de mensen met borden van de IS waren die daarbij het voortouw namen.

Opvallend was ook dat juist deze mensen niet gearresteerd werden.

En hoe kwam dat alles in het nieuws?

Er werd op Teletekst beweerd dat de antifascistische demonstratie zonder toestemming gehouden werd. Een pertinente leugen dus! Zoals gewoonlijk waren de antifascisten in de media weer de oproerkraaiers, terwijl de fascist Constant Kusters uitgebreid aan het woord gelaten werd (Hart van Nederland), of het hele gebeuren in Arnhem doodgezwegen werd.

Zoals ik in de vorige column al schreef: de officiële stemming is momenteel in hoge mate anti-antifascistisch.

Gisteren is dat in de praktijk weer eens bewezen.

Aan ons de taak om aan de ‘andere antifascisten’ uit te leggen waarom dat zo is. Tegelijkertijd doe ik een beroep op hen de anarchistische werkwijze los te laten en in onderling overleg een gezamenlijke strategie te bepalen en bindende afspraken te maken aangaande de te voeren leuzen en het instellen van een ordedienst. Dit om sterk te staan tegenover provocateurs, tegenover de gevestigde orde en tegenover de media die in handen zijn van het kapitaal. Als je serieus handelt, heb je de grootste kans om serieus genomen te worden.

Fascisme is moord! Anarchie leidt tot lijden.

Dimitroff moesten ze laten gaan, Marinus van der Lubbe verloor zijn hoofd onder de valbijl van de nazi’s.

Een les uit het verleden, die we ons heden ten dage nog steeds moeten aantrekken.

Jan Cleton
Secretaris AFVN / BvA


ARCHIEF