ARCHIEF

AFVN Actueel, juni 2009

41 voormalige Amerikaanse medewerkers van antiterrorisme en inlichtingendiensten zetten vraagtekens bij de officiële versie van 11 september.

Door Alan Miller, Reseau Voltaire 9 juni 2009; Vertaling Denise Grobben 

Brand in Twin Towers

Meer dan veertig Amerikaanse burgers, die hebben gewerkt bij verschillende instellingen voor Inlichtingen en Contraterrorisme, hebben ernstige kritiek geuit op de officiële verslaglegging van de gebeurtenissen op 11 september. Het merendeel van hen eist een nieuw onderzoek. Het is een schandaal dat de meerderheid van de bevolking van de Verenigde Staten (en van de landen van de NAVO) volledig in onwetendheid verkeren van deze publieke verklaringen, omdat de massamedia en de pers weigeren aan deze kwestie het hoogste belang te geven. De geloofwaardigheid van deze personen en hun loyaliteit aan hun land staan buiten kijf, wat blijkt uit de vele dienstjaren die zij hebben gewerkt aan het verzamelen en analyseren van informatie, en het plannen en uitvoeren van cruciale operaties voor de veiligheid van de Verenigde Staten.
Deze 41 personen hebben gewerkt voor het departement van Buitenlandse Zaken, het Nationale Bureau voor Veiligheid (NSA), de CIA, de FBI, de Federale Administratie van de Luchtvaart (FAA), het Douanebureau en in de grensbeveiliging, alsmede in verschillende onderdelen van het leger. Ze worden hieronder weergegeven met de functie die zij hebben vervuld.
http://patriotsquestion911.com/Counterterrorism_Veterans.html


ARCHIEF