AFVN

PERSBERICHT
AFVN heel blij met verwijdering oorlogsmonument in Oss

AMSTERDAM, 21-04-2015 - De AFVN-Bond van Antifascisten is heel blij met de verwijdering van een omstreden oorlogsmonument in Oss. Het gaat om drie stenen in het dorp Geffen met de namen van slachtoffers en ook, sinds januari, van één nazi. De gemeente heeft na diverse ernstige bezwaren vandaag aangekondigd het gehele monument heden te verwijderen. Het staat in de openbare ruimte en is eigendom van de gemeente.

Dorpelingen uit Geffen hadden daar begin dit jaar zonder nadere aankondiging de naam bij geplaatst van een jonge Nederlandse verrader, die in nazi-Duitse militaire dienst was getreden, waarschijnlijk bij de Waffen-SS. Hij stierf aan het Oostfront, in actieve nazidienst. Het motief van de dorpelingen was dat deze soldaat ook uit Geffen kwam. Met name van Joodse zijde was hevig bezwaar tegen deze vermelding gemaakt.

Op het monument stonden ook de namen van zes Joodse slachtoffers. Een nicht van hen, die de oorlog overleefde door verderop in het dorp Schaijk onder te duiken, maakte al in 2012 ernstig bezwaar tegen dit monument, en dit jaar opnieuw. Ook wilde zij niet haar familieleden genoemd zien naast een steen met de term 'Verzoening' erop, omdat zij zei niet te weten of haar overleden familie wel wilde verzoenen. Zij kreeg bijval van Federatief Joods Nederland.

Begin dit jaar maakte ook de AFVN ernstig bezwaar tegen het monument, nadat bekend werd dat de naam van de nazisoldaat was toegevoegd. De gemeente Oss heeft nu het gehele monument verwijderd, ruim op tijd voor een ongestoorde herdenking van 4 mei.

In 2012 wilde het Nationaal Comité 4 en 5 mei op de Dam een gedicht over een SS-er laten voorlezen, wat grote opschudding veroorzaakte en daarna werd afgeblazen. Sindsdien heeft het comité benadrukt, dat in Nederland alleen herdenkingen voor oorlogsslachtoffers dienen plaats te vinden.

In het naburige Schaijk onthulde de burgemeester op 21 februari een monument voor een gesneuvelde nazi-Duitse piloot, waar de AFVN ook onoverkomelijke bezwaren tegen heeft gemaakt. De AFVN gaat opnieuw contact zoeken met de burgemeester van Schaijk om ook dit monument verwijderd te krijgen.