AFVN

AntiFa Hamburg haven evenement 2015

Wat bij velen niet bekend is, is dat sinds enige tijd elk jaar in mei de Anti fascistische havendagen in Hamburg worden gehouden. De achtergrond van dit evenement is de Spaanse Burgeroorlog maar er wordt veel aandacht besteed aan wat er in de periode 1936 - 1945 in Hamburg aan verzet heeft plaatsgevonden.

door spanje3639

4 juni 2015 - Afgelopen weekend is in Hamburg voor de vijfde keer het anti-fascistisch havenevenement Wolf Hoffmann gehouden.

Dit evenement geeft speciaal aandacht aan de steun van zeevarenden en de havenarbeiders aan de Spaanse republiek gedurende de periode 1936 – 1939. Bijna drie jaar lang hebben zeevarenden uit verschillende landen wapens en voorraden naar Spanje gebracht en evacueerden zij kinderen, vrouwen en de gewonden. ook de havenarbeiders droegen bij aan het verzet tegen de fascistische opstand door sabotage acties in de haven uit te voeren.

De deelnemers van dit event kwamen dit jaar uit Ierland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zweden, Rusland en Duitsland. Gedurende dit evenement werden in het Seemannsheim Hamburg, Seamens Club Dukdalben en het Ernst Thalmann museum verschillende presentaties gegeven over Spanjestrijders en de Engelse en Russische blokkade brekers.

Verder was er ook een rondvaart door de Hamburgse haven waar uitgebreid toelichting werd gegeven over de Duitse wapen en legertransporten vanuit Hamburg naar Spanje en de verzet en sabotageacties van de Hamburgse havenarbeiders en zeelieden.

 

 

 

Daarnaast werden ook kransen gelegd bij Ehrenhain Hamburger Widerstandskämpfer, waar Edgar Andre en enkele vermoorde brigadisten begraven liggen en het Russen kerkhof waar enkele honderden vermoorde Russische krijgsgevangenen begraven zijn.