ARCHIEF

AFVN Actueel 22 juli 2008

Arrestatie Karadzic

Rechtbank van de overwinnaars
De arrestatie van de voormalige president van de Bosnische Serven Radovan Karadzic zorgt ervoor dat regeringsleiders in de NAVO-lidstaten in jubelgezang losgebarsten zijn. In Duitsland, dat begin van de 90er jaren met de erkenning van Kroatië, Slovenië en Bosnië-Herzegovina de bloedige burgeroorlogen in voormalig Joegoslavië uitgelokt heeft, toonde kanselier Merkel zich dinsdag tevreden over het resultaat in Belgrado. De gevangenneming van Karadzic is een "historisch moment" en "goed nieuws voor de gehele Balkan". "De slachtoffers kunnen er zeker van zijn", zo gaat Merkel verder, dat "massale schendingen van mensenrechten niet ongestraft blijven". Minister van Buitenlandse zaken Frank-Walter Steinmeier schetste de arrestatie als een "mijlpaal" in de betrekkingen tussen Servië en de EU. Hij eiste dat de regering in Belgrado, nu ook de gezochte vroegere bevelhebber van het Bosnisch-Servische leger, Ratko Mladic, gevangen moet nemen en aan het 'Tribunaal' in Den Haag overdragen.

De leiders van de VS lopen ook over van geluk. Het waren de VS, die tijdens de burgeroorlog in Bosnië-Herzegovina (1992-1995) moslims militair getraind hebben om tegen de Serven te vechten en zelfs huurlingen uit islamitische landen overgebracht hebben. Het Witte Huis verklaarde dat de slachtoffers van het oorlogsgeweld het beste "gehuldigd" werden, terwijl de schuldigen ter verantwoording geroepen worden. De vroegere VS-zaakgelastigde voor de Balkan Richard Holbrooke beweert: een "grote misdadiger is van het internationale toneel verwijderd". Karadzic wordt door hem aangeduid als de "Osama bin Laden van Europa". Deze 'diplomaat' uit Washington heeft tijdens de oorlog in Bosnië met een bombardement op de Servische hoofdstad Belgrado gedreigd. In 1998 werkte hij mee aan de politieke en militaire steun aan de afscheidingsbeweging UCK. Zodoende legde hij mede de basis voor de misdadige NAVO-oorlog tegen Joegoslavië in het jaar daarop. Deze oorlog was geheel in strijd met het volkerenrecht op zelfbeschikking. Op Internetlexikon Wikipedia lezen we meer achtergrondinformatie over deze leidende Amerikaanse politicus. In de jaren '70 was Holbrooke adviseur van de VS in Indonesië. Er bestaat bewijs over de actieve ondersteuning van Holbrooke aan de gewelddadige invasie door Jakarta van Oost-Timor. De actie werd uitgevoerd met militaire ondersteuning door de VS. Sommige commentaren beschuldigen Holbrooke in dit verband medeverantwoordelijk te zijn voor de dood van 200.000 inwoners van Timor.

Terug naar de arrestatie van Karadzic, die gisteren zoals verwacht ook door de NAVO bejubeld werd. Secretaris-generaal, Jaap de Hoop Scheffer, prees de "belangwekkende samenwerking" van de Servische autoriteiten met het Haagse 'tribunaal'. Alleen moet Ratko Mladic nog gevangen genomen worden. De NAVO is in de zomer van 1995 met massale luchtaanvallen op de Bosnisch-Servische troepen van Madlic tussenbeide gekomen ten gunste van de Bosnische moslims. Daarna werden Karadzic en Mladic door het Haagse ‚tribunaal' aangeklaagd wegens 'volkerenmoord, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid' en werd een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. Op 3 juli 2008 werd daarentegen de vroegere Bosnische moslim stadcommandant van Srebrenica, de gevreesde "Serven-slachter in Bosnië" Naser Oric door hetzelfde gerechtshof vrijgesproken….

De westerse media zijn in de 'glorie' echter wat ze vergeten....
De beschuldigden kun je pas aanduiden als 'oorlogsmisdadigers' als alle schuld bewezen is. En dan verschijnt het eerste probleem: het waren de westerse leiders die de oorlog uitgelokt hebben! De massamoorden die door de NAVO zijn gepleegd met hun slachtingen vanuit de lucht spreken boekdelen. Oorlogsmisdaden van westerse leiders en hun handlangers worden schoongepraat zoals de aanvallen op burgerdoelen, scholen, ziekenhuizen, infrastructuur in Kosovo en Servië in 1999 door de NAVO.

In deze dagen zijn de boeken 'Do it for Yugoslavia!' (te bestellen via de e-mail) en 'Blufpoker' meer dan ooit weer eens de moeite om door te nemen!

Zie ook:
http://afvn.nl/2007_4/afpag_3_17.htm
http://afvn.nl/2007_4/afpag24_25.htm
http://afvn.nl/2007_1/afpag20_23.htm
http://afvn.nl/2007_2/afpag9.htm
http://afvn.nl/actueel/einde_rechtsstaat.htm
http://afvn.nl/2005_3/afpag13_14_15.htm


Actueel juni/juli
Irak / Iran / Afghanistan en de leugens
Bill Moyers(1) zei het begin juli in zijn tweewekelijkse Tv-praatje: “It’s oil al along”.
http://www.truthout.org/video/bill-moyers-it-was-oil-all-along

Het draait dus allemaal om olie en wie anders beweert liegt bewust of onbewust. En wat dat liegen betreft was er in juni een Democratisch afgevaardigde die de leugens van de regering Bush ook zat was en daarom in het Huis van Afgevaardigden een aantal Impeachment(2) articles, via een resolutie, ter stemming inbracht. Hieronder kunt u het begin van zijn desbetreffende speech horen en zien.
http://thinkprogress.org/2008/06/09/breakingkucinich-introduces-articles-of-impeachment-against-bush/
Meer over dit onderwerp? Klik hier

Ook werd bekend gemaakt dat vice-president Cheney gezegd heeft dat een ‘casus belli’ goed uit zou komen om actie tegen Iran te ondernemen. Voor wie zich afvraagt wat een casus belli (Cb) is, willen we het geheugen even opfrissen. De ineenstorting van de Twin Towers was de Cb om de oorlog tegen het terrorisme te starten; de zogenaamde verrassingsaanval van de Japanners op Pearl Harbour was de aanleiding voor de VS om aan de Tweede Wereldoorlog deel te gaan nemen; de Rijksdagbrand was de Cb voor Hitler om communisten en linkse sociaal-democraten in de concentratiekampen te kunnen gooien en… en … Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Vele ouderen zullen de voorbeelden kennen. De jongeren kunnen ze met enig kritisch denken in die richting misschien wel vinden op Internet. Zoek bijv. eens op Lusitania en graaf van daaruit wat dieper.
Opvallend bij al deze voorbeelden is dat het uiteindelijk steeds uitdraait op een zgn. samenzweringstheorie of een niet te bewijzen vrij algemeen denken aan een samenzwering.
Maar, is het dan niet vreemd dat ook steeds weer blijkt dat zo’n casus belli steeds weer goed aansluit bij macro-economische belangen? Oftewel de belangen van de allerrijksten op deze wereld, inclusief die personen die daar op één of andere wijze van meeprofiteren.
Ook dit jaar is er weer een bijeenkomst (geweest?) van de Bilderberg-groep. Een groep van zo’n 120-150 mensen die via hun netwerken top-down bijna de totale macht kunnen uitoefenen. Geen wonder dat deze bijeenkomsten, nog meer dan die van de G8, zoveel als mogelijk buiten de media gehouden worden. Laat staan dat er iets bekend wordt over wat daar besproken wordt.
Over deze en andere zaken berichten wij regelmatig op deze website en in ons kwartaalblad “de anti fascist”.
In de komende uitgave van “de anti fascist” zal het hoofdonderwerp de aanloop naar de oorlog tegen Iran zijn. Het land met de, op Saoedi-Arabië na, grootste oliereserves.

1) Een gerenommeerde Amerikaanse journalist, die o.m.     talkshows houdt op Tv en Internet
    Een soort wandelend geweten van midden en links Amerika
2) Impeachment: aanklacht; in staat van beschuldiging stellen
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Impeachment


ARCHIEF