ARCHIEF

AFVN Actueel, Actueel 29 augustus 2007

Arrestatie Professor Sison
Mensenrechten in NL anno 2007?

Maandagochtend 28 augustus werd de Filippijnse revolutionair Jose Maria Sison door de Nederlandse autoriteiten in Utrecht gearresteerd. Deze arrestatie komt amper zes weken nadat de Europese rechtbank van Eerste aanleg in Luxemburg oordeelde dat zijn naam ten onrechte al vijf jaar op de "terroristen"lijst van de Raad van de Europese Unie stond.
Sison was in 1968 één van de oprichters van de Communistische Partij van de Filippijnen en werd ook benoemd tot voorzitter. In 1977 sloot het regime van de toenmalige dictator Ferdinand Marcos hem op. Hij kwam pas opnieuw vrij na de val van Marcos in 1986. Toen hij enkele maanden later naar het buitenland reisde, werd plotsklaps zijn paspoort ingetrokken. Dit betekende eigenlijk dat hij verbannen werd uit zijn land. Sindsdien heeft hij asiel aangevraagd in Nederland. Hoewel hij niet meer betrokken is bij de dagelijkse leiding van de revolutionaire beweging in de Filippijnen, het Nationaal Democratisch Front, geniet hij er nog een groot aanzien in de hele progressieve volksbeweging en zelfs onder vooraanstaande personaliteiten.
De opname van Sison op de terroristenlijst was ook in Europa zeer omstreden en vele progressieven spraken zich ertegen uit. De zaak Sison is een voorbeeld van inperking van de mensenrechten door de Europese Unie. Met deze aanpak is een weg ingeslagen van heksenjacht op alles wat progressief is onder het mom van terroristenbestrijding" terwijl extreemrechtse en fascistische organisaties vrij spel krijgen van Europa.
De Filippijnse regering is één van de trouwste bondgenoten van de Verenigde Staten in wat Washington de "oorlog tegen de terreur" noemt. De huidige Filippijnse presidente, Gloria Macapagal-Arroyo, kiest voor de harde aanpak van alle oppositie. Amerikaanse soldaten vechten tegenwoordig samen met het Filippijnse leger tegen de gewapende oppositie.
Sinds het aantreden van de Filippijnse presidente zijn overigens al bijna 900 progressieve activisten vermoord. Honderden zijn verdwenen. Het zijn dikwijls vooraanstaande vertegenwoordigers van de sociale bewegingen. Het spreekt voor zich dat men ook Sison het zwijgen wil opleggen. Sinds hij in Nederland verblijft, regent het beschuldigingen tegen hem. Toch werd hij nog nooit veroordeeld. Hij werd zelfs al vijf keer door een Filippijnse rechtbank vrijgepleit van strafbare feiten. De laatste keer gebeurde dat door het Hoog Gerechtshof op 2 juli. Momenteel is Sison een raadgever bij de vredesbesprekingen van het Nationaal Democratisch Front met de Filippijnse regering. De onderhandelingen staan echter op een laag pitje en de arrestatie van Sison brengt verdere onderhandelingen verder uit beeld. Met de arrestatie van Sison is de zaak van de vrede en gerechtigheid in de Filippijnen allerminst gediend.
De Nederlandse regering heeft het dan over 'schending van mensenrechten' in bepaalde landen wanneer het hen uitkomt, maar wat is dit dan?
De grootst mogelijke solidariteit met de strijd van de Filippijnse bevolking voor vrede, sociale gerechtigheid en democratie is het enige antwoord op deze schanddaad!

Lees ook op www.nefiso.nl


ARCHIEF