ARCHIEF

AFVN Actueel 14 december 2007

Boycot Heesters!
Geen eerbetoon aan nazivriend Heesters

Amersfoort is de stad van Kamp Amersfoort, waar duizenden mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog in erbarmelijke omstandigheden hebben doorgebracht en velen van hen het niet overleefd hebben (o.a. Titus Brandsma). Des te kwalijker is dat in Amersfoort sprake kan zijn van rehabilitatie van Johannes Heesters en zijn optreden 16 februari 2008 in theater De Flint.

De theaterdirectie vroeg de gemeente om toestemming omdat Heesters in Nederland omstreden is. In de jaren dertig maakte hij in Duitsland en Oostenrijk furore. Heesters was regelmatig te gast in de ereloge van Hitler in München. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging hij door met zijn optredens voor de nazi’s en het Herrenvolk. Zelfs zijn bezoek aan vernietigingskamp Dachau bracht hem niet op andere gedachten. Tijdens zijn laatste concert in Nederland (1963) werd hij mede daarom in Carré uitgejouwd.

Op initiatief van de Burgerpartij Amersfoort (BPA) met name raadslid Gerard van Vliet, die zijn boekje Vitaliteit van honderdjarigen gebruikt, wil men Johan Heesters een podium van rehabilitatie schenken onder het motto van ‘wir haben es nicht gewusst’. Heesters heeft zijn leven lang geen enkele blijk van medeleven naar zijn ‘slachtoffers’ getoond, de miljoenen slachtoffers en overlevenden tot op de dag van vandaag.

Het is onbegrijpelijk en verwerpelijk dat het gemeentebestuur instemt met dit provocerende optreden naar de nabestaanden van de slachtoffers. Wij eisen van het gemeentebestuur en de directie van De Flint dat zij dit onnodig kwetsende, pijn veroorzakende Heesters-theater, stoppen.

We roepen u dan ook op deze schandelijke vertoning te boycotten.

Niemals/ Heesters/ Raus!

Herdenk de Februaristaking 25 februari!

Anti Fascistische Oud Verzetsstrijders Nederland/Bond van Antifascisten
www.afvn.nl
Piet Schouten 033 2860271 / 06 54293580 woudenberg1@cs.com
Hein van Kasbergen 06 54250492
Gironummer 3206900 ten name van AFVN, Woudenberg

Nog een keer Heesters?


ARCHIEF