Comité Geen fascisten in onze stad
>> NVU NIET WELKOM IN BERGEN OP ZOOM
>> 15 maart 2008 MANIFESTATIE over “Grenzen aan vrije meningsuiting”

PERSBERICHT Bergen op Zoom 28 februari 2008

“NIET TE GELOVEN, IS DIT DEMOCRATIE?”

Op grond van artikel 5, eerste lid van de Wet openbare manifestaties heeft burgemeester Polman van Bergen op Zoom een aangekondigd protest van het comité Geen fascisten in onze stad, verboden omdat hij een ernstige verstoring van de openbare orde vreest.
Voor een demonstratie van de neo-fascistische NVU heeft de burgemeester wel toestemming gegeven.

“Niet te geloven dat mensen die haat zaaien, oud NSB-ers vereren en oproepen om Das grosse Reich in ere te herstellen, hun gang mogen gaan. Wij menen dat dit soort standpunten buiten het recht van vrije meningsuiting vallen en verboden zouden moeten worden. Wij stellen dat aan de kaak en stellen daar de principes van solidariteit en verdraagzaamheid tegenover en dat mag blijkbaar niet”, aldus de verontwaardigde leden van het actiecomité Geen fascisten in onze stad.

Natuurlijk delen wij de zorg van de burgemeester voor de openbare orde. In hoeverre wij als comité met onze eigen ordedienst in staat zouden zijn om die openbare orde te handhaven is niet zeker, we hebben daarvoor wellicht wat ondersteuning van de politie nodig. Dat is volgens ons echter geen reden om ons het democratisch recht op een tegendemonstratie te ontnemen. En hoe kun je buurtbewoners die de fascisten door hun straat krijgen verbieden om zich te uiten? Bovendien: hoe kun je beredeneren dat het verbieden van ons protest en het toelaten van een neo-fascistische demonstratie wel een garantie bieden dat de openbare orde niet wordt verstoord? Alleen de aanwezigheid al van dat NVU gezelschap is toch een verstoring? En onze inbreng als comité om die orde te handhaven vervalt hiermee.

Het beeld dat nu ontstaat is dat de fascisten hun gang mogen gaan in onze stad en de mensen die daar op tegen zijn de mond wordt gesnoerd.
Beste burgemeester en politieke partijen die ook geen bezwaar hebben aangetekend tegen de komst van de NVU: is dat uw opvatting over democratie: wel fascisten maar geen protest daar tegen in Bergen op Zoom toestaan? Mooie uitleg van De beste binnenstad van Nederland!

Hoewel wij het 100% en hartgrondig met het besluit oneens zijn is democratie volgens ons wel dat wij ons als comité hebben neer te leggen bij het besluit van de burgemeester. Wij gaan geen illegale acties ondernemen, noch oproepen daarvoor. Wel gaan wij door met het overtuigen van burgers en politici dat het recht van vrije meningsuiting grenzen kent; zij die de democratie misbruiken om deze om zeep te helpen moeten volgens ons een halt worden toegeroepen. We hebben sterk de indruk dat te veel mensen onvoldoende zijn geïnformeerd over het gevaar dat groepen als de NVU voor onze samenleving vormen. Het kost niet zo veel moeite om daar achter te komen, het zijn geen loze kreten dat dit is te vergelijken met de jaren voor de Tweede Wereldoorlog!
Zie: http://www.kafka.antifa.net/verk2006nvu.htm;
http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/27297743/;
http://www.youtube.com/watch?v=fv5N6tUgeRM

Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme!
Comité Geen fascisten in onze stad.

PERSBERICHT Bergen op Zoom 2 maart 2008

NVU NIET WELKOM IN BERGEN OP ZOOM

Hoewel tegendemonstraties waren verboden gaven bijna duizend mensen in Bergen op Zoom spontaan blijk van hun afkeuring toen zo’n zeventig aanhangers van de NVU door hun straten marcheerden. Op een speelveldje aan de Mimosastraat gingen de toespraken van de NVU volledig verloren in het protestgeluid van de omwonenden. Bij het station was het vooral preken voor eigen parochie omdat NVU-voorman Constant Kusters ook daar verder voor niemand hoorbaar was.

Er was geen tegendemonstratie georganiseerd, die was immers door burgemeester Polman van Bergen op Zoom verboden. Toch verschenen veel mensen langs de route. Sommigen uit nieuwsgierigheid en met een neutraal standpunt: iedereen heeft recht op vrije meningsuiting. De meesten echter met een uitgesproken mening: weg met die fascisten!
Enkelen waren er die de NVU-ers de rug toekeerden of zich voor de ME-cordons opstelden met een protest-affiche “Waar blijft mijn recht van meningsuiting?”. Met dit laatste verwezen zij naar het besluit van burgemeester Polman om wel de NVU-demonstratie toe te laten maar geen toestemming te geven voor een tegengeluid.
Ondanks dat verbod werden die spontane geluiden toegelaten.
Ook toen de NVU-ers tijdens hun mars hun boodschap trachten over te brengen (VRIJ, SOCIAAL EN NATIONAAL, NEDERLANDSE BANEN VOOR NEDERLANDSE ARBEIDERS) werden zij voortdurend overstemd door mensen langs de kant: A-SOCIAAL EN NIET NORMAAL, NAZIS ER UIT, NAZIS ER UIT!).
En een enkele keer liepen de emoties zo hoog op dat mensen zichzelf niet meer in de hand konden houden. Er werden een paar eieren gegooid, twee hondedrollen en Yogo. “Verboden wapenbezit”, aldus de politie die in totaal 17 mensen oppakte. Toen enkele demonstranten te ver gingen en met stokken en stenen gooiden werden zij direct door mededemonstranten gecorrigeerd. Aan de voorkant van het station bleef het onrustig tot de NVU-ers waren vertrokken. Daar bleef het protest beperkt tot spreekkoren. De charges die daar werden uitgevoerd door de ME waren dan ook volledig overbodig omdat het langzaam terugdrijven van de demonstranten op een vreedzame manier ook goed ging.

“Geweldig”, aldus een woordvoerder van het comité Geen fascisten in onze stad, “dat er zonder georganiseerde demonstratie al spontaan zo veel mensen de straat op gaan, dat zegt toch wel wat. Het blijft natuurlijk schandalig dat wij niks mochten organiseren. En wij weten ook wel dat de burgemeester zich op de wet en de verordening baseert. Daarom is het volgens ons tijd dat de burgemeesters in het hele land en politici zich eens serieus afvragen of ook niet naar de inhoud van die vrije meningsuiting moet worden gekeken. Blijf je mensen die Dass Grosse Reich in ere willen herstellen en met spandoeken lopen “Racal Volunteer Front” en dus racisme openlijk uiten, de hand boven het hoofd houden? Wij vinden van niet. En natuurlijk zullen er mensen zijn die vinden dat dan ook anderen de mond gesnoerd moeten worden, maar wij durven die discussie wel aan. Wij staan voor solidariteit en verdraagzaamheid. Wij willen een fatsoenlijke politieke discussie over problemen in Nederland en in Europa, want die problemen zien wij ook wel, alleen de NVU lost ze niet op maar vergroot ze alleen”.

Comité Geen fascisten in onze stad!

PERSBERICHT 8 MAART 2008

15 maart 2008 MANIFESTATIE over “Grenzen aan vrije meningsuiting”

In reactie op de aanwezigheid van de Nederlandse Volks Unie op 1 maart jl. in Bergen op Zoom, organiseert het Comité Geen fascisten in onze stad op 15 maart een manifestatie op de grote Markt in deze stad.
Tijdens die bijeenkomst die om 14.00 uur start zal het comité een aantal punten onder de aandacht brengen.
Allereerst wordt teruggeblikt op het besluit van burgemeester Polman om wel de mars van de NVU toe te staan maar geen toestemming te geven voor een tegendemonstratie.
Ook zullen enkele kritische opmerkingen worden gemaakt over het politie-optreden op die dag.

Maar als belangrijkste punt wil het comité nog eens naar voren brengen dat de burgemeesters in Nederland en breder nog, alle politici, zich zouden moeten buigen over de vraag: hoe ver gaat het recht van vrije meningsuiting?
Blijven burgemeester zich “verschuilen” achter de huidige wet en de gemeentelijke verordeningen waarin staat dat demonstraties zoals die van de NVU niet verboden kunnen worden zolang er geen verstoring van de openbare orde is te verwachten?
Moet je niet, als je weet waar zo’n organisatie werkelijk voor staat, deze een halt toeroepen omdat zij misbruik maken van het recht op meningsuiting?

Natuurlijk kun je discussiëren over problemen op de arbeidsmarkt, maar roepen dat Poolse arbeiders of Turken of Marokkanen de banen afpakken van Nederlandse arbeiders, wat levert dat op?
De NVU stookt alleen bevolkingsgroepen tegen elkaar op en biedt geen oplossingen. Moeten we dit wel zien als een normale discussie? Waar de NVU immers werkelijk voor staat is vele malen erger dan een discussie over de arbeidsmarkt: ze staan openlijk voor racisme, vereren oud-NSB-ers en SS-ers, in de partijbeginselen nemen ze een voorbeeld aan mensen die rassenscheiding en uitroeien van de joden aanhangen. Kortom: wanneer gaan ieders ogen open? Waarom gaan we dit niet gewoon verbieden?

Het comité roept iedereen die een bijdrage wil leveren aan het stoppen van dit fascistische geluid op om zaterdag 15 maart naar de Grote Markt in Bergen op Zoom te komen.

Laat je horen!
Toen niet, nu niet, nooit weer fascisme!

namens het comité 'Geen fascisten in onze stad',

Niels Minnaard


Wij wensen de mensen die zich verzetten tegen deze en ander neo-nazistische, cq fascistische demonstraties veel succes! Wij zullen hen zoveel mogelijk ondersteunen.

Het bestuur van de AFVN / BvA.
P.s. Voor alle mensen die wel begrip hebben voor extreem-rechtse standpunten (incl. Wilders-adepten) hebben wij “Das lied vom SA-Mann” hier beschikbaar. Het is uit 1931, maar nog steeds, of opnieuw, van toepassing.


Maandag 3 maart 2008 - BERGEN OP ZOOM - Met bezems vegen de tegenstanders van de zaterdag gehouden NVU-demonstratie het betegelde speelplein aan de Mimostraat schoon. "Een symbolische tegenactie.
Zie ook:
Video demonstratie Bergen op Zoom
Grimmige sfeer bij demonstratie
'Een stoet met een zwarte rand er omheen'
http://www.indymedia.nl/nl/2008/03/50591.shtml

ARCHIEF