AFVN

Stichting Comité van Waakzaamheid
NL49 ABNA 04 16 5129 25
Tnv Stichting Comité van Waakzaamheid, Amsterdam
Geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 67849804

De menslievendheid van de VVD

Met de oproep van VVD-kamerlid Malik Azmani om de Europese buitengrenzen te sluiten voor asielzoekers om hen te beschermen tegen de verdrinkingsdood op de Middellandse Zee sluit deze partij zich aan bij de Italiaanse Forza Italia, de partij van Berlusconi. Die liet in haar laatste verkiezingscampagne affiches drukken waarop een boot volgestouwd met zwarte Afrikanen is te zien, met daaronder de tekst 'Stop de slavernij!' En natuurlijk bij de PVV die als enige partij in de Tweede Kamer het voorstel van Azmani direct enthousiast ondersteunde.

Nu heeft Italië net als andere landen aan de Middellandse Zee nog iets meer recht van spreken als het gaat om asielzoekers omdat onder de bepalingen van de conventie van Dublin (II) het land waar de asielzoeker aankomt, hem of haar 'mag houden'-als deze het overleeft natuurlijk. Bij de VVD-fractie zijn zelfs deze, op zich al oneerlijke internationale overeenkomsten klaarblijkelijk niet bekend.

Waarschijnlijker is het dat de VVD, zoals Het Parool memoreerde, met dit plan de verkiezingsstrijd voor de Tweede Kamer heeft geopend.
Dat de partij daarbij het terrein van de PVV zou opgaan, was al duidelijk in de campagne voor de Provinciale-Statenverkiezingen, toen premier Rutte aangaf dat wat hem betreft jihadisten die naar Syrië zouden trekken om daar te vechten, daar dan ook het best zouden kunnen sneuvelen.
Daarmee gaf de premier, zonder het waarschijnlijk te beseffen, al aan hoe hij zijn verantwoordelijkheid tegenover het lot van de bevolking van ons land opvat. Hoe anders zou je een politiek van sociale afbraak, zoals die van het VVD-PvdA-kabinet, kunnen volhouden als je niet een fundamentele minachting hebt voor het wel en wee van de burgers die er het slachtoffer van worden?

Laten we ook niet vergeten dat de achterdeur naar uiterst rechts bij de VVD permanent op een kier staat. Wilders komt van de VVD, en Rita Verdonk verliet de partij langs diezelfde deur. Hans van Baalen kwam erdoor naar binnen, al beweren sommigen dat hij nog nat achter zijn oren was toen hij als bewonderaar van Glimmerveen van de neo-fascistische Volksunie een lovende brief aan 'de leider' schreef. Maar dat is de JOVD dan ook toen ze dit jaar de prijs voor de 'Liberaal van het Jaar' aan de verkoper van Hitlers Mein Kampf toekende. En dan: heeft de VVD met Rutte I niet geregeerd met gedoogsteun van Wilders?

Ook ontbreekt in de standpunten van de VVD iedere verantwoordelijkheid voor de oorzaken van de vluchtelingenstromen, die in beweging worden gezet door oorlog en economische plundering, klimaatverandering en milieuvervuiling. Of stemde Nederland soms niet in met de Amerikaans-Britse invasie van Irak in 2003, die het Midden-Oosten in een onbeheersbaar geworden oorlog heeft gestort? Of met de NAVO-operatie die Gadaffi ten val bracht en Libië en daardoor ook Noord-Afrika heeft gedestabiliseerd? Staan onze Patriots dan niet aan de Turks-Syrische grens om rugdekking te geven aan de opstand tegen Assad die nu bijna 200.000 doden heeft veroorzaakt?

Het Comité van Waakzaamheid staat voor democratie zonder onderscheid en spreekt zich met klem uit tegen de schaamteloze demagogie achter het voorstel-Azmani. De opstelling van de VVD illustreert dat racisme en mensenhaat niet het monopolie van de PVV zijn, maar langzaam de hele politiek vervuilen.
Het roept eenieder op om haar of zijn protest kenbaar te maken bij de voorzitter van de Tweede Kamer Anouchka van Miltenburg op voorzitter@tweedekamer.nl.


Namens het Comité van Waakzaamheid
Prof dr. Kees van der Pijl, voorzitter
Ewout van der Hoog, woordvoerder