ARCHIEF

AFVN Actueel, 17 augustus 2009

De veteranen van de antifascistische strijd keren zich tegen vervalsing der geschiedenis

De Internationale Federatie van Verzetsstrijder (FIR) — Vereniging van Antifascisten, de koepelorganisatie van de federaties van voormalige verzetsstrijders, partizanen en leden van de anti-Hitler-coalitie, vervolgden door het naziregiem en antifascisten van de huidige generaties uit meer dan twintig landen van Europa en Israël hebben met verbazing en verontwaardiging kennis genomen van de resolutie “Over de hereniging van een verdeeld Europa” van de Parlementaire Assemblée van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa dd 3 juli 2009.

In die resolutie worden de massale gruweldaden van de fascisten als gelijkaardig op één lijn gesteld met de de wederrechtelijkheden in de stalinistische periode. Tegelijkertijd stelt men daarin dat de Sovjet Unie en Nazi-Duitsland beiden in gelijke mate verantwoordelijk zijn voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Dergelijke uitspraken zijn volledig in tegenspraak met de historische werkelijkheid. Het is geschiedvervalsing van het zuiverste water en schoffering van de gemeenschappelijke strijd van de Anti-Hitler-Coalitie tegen de grootste bedreiging van de mensheid in de XXe eeuw, waarin de Sovjet Unie als een der geallieerden een beslissend aandeel had.

Ons is bekend, dat ongeveer eenderde van leden van de Parlementaire Assemblée van de OVSE tegen de resolutie heeft gestemd. Waardoor wel duidelijk wordt, dat het de initiatiefnemers niet te doen is om eendracht (zelfs niet in hun Assemblée), maar om het doordrukken in Europa van een reactionaire kijk op de geschiedenis, gebaseerd op de totalitarisme-doctrine en op geschiedvervalsing.

Juist nu, ter gelegenheid van de 70ste gedenkdag van de aanval van Hitler-Duitsland op Polen en van de 20ste verjaardag van het einde van de Oost-West confrontatie in Europa, komt het er op aan, de erfenis van de politieke eensgezindheid van de Anti-Hitler Coalitie voor een democratisch en vreedzaam Europa te bewaren.

En wanneer de OVSE zich de “bevordering van de mensenrechten en de burgerlijke vrijheden” tot doel stelt, dan herinneren wij aan de eed van de overlevende gevangenen van het concentratiekamp Buchenwald, die de eensgezindheid van de anti-Hitler-coalitie op de volgende wijze samenvatten: “De vernietiging van het nazisme met al zijn wortels en de schepping van een nieuw wereld van vrede en vrijheid!”. Dat is en blijft onze voorwaarde voor een verenigd Europa.


ARCHIEF