ARCHIEF

AFVN Actueel, Februari 2009

Fascisten in de straat zaaien enkel haat
Fascisme is geen mening, maar een misdaad!

Amersfoorts gemeentebestuur gaf eerder toestemming voor het optreden van nazi-vriend Heesters en geeft nu toestemming voor een mars van neo-nazi's door Amersfoort...

Uitgerekend in Amersfoort de stad van het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort (PDA), beter bekend als Kamp Amersfoort(*) waar duizenden mensen de dood vonden, mogen we toch enig historisch besef verwachten. Zitten de politieke partijen in de Amersfoortse gemeenteraad te slapen, of ...?

Dit is namelijk eerder vertoond in de dertiger jaren van de vorige eeuw, tijdens de diepste kapitalistische crisis totnogtoe. Ook toen mochten de fascisten marcheren. Het fascistische gevaar werd toen kleiner geacht als het linkse gevaar. Het bestaan van fascistische partijen was tevens nuttig om de ontevreden arbeiders te verdelen en zodoende het gevaar van een linkse machtsovername te verminderen. In die zin vormden de fascisten de hulptroepen van het grootkapitaal.

Als we de berichten van vandaag mogen geloven wordt de huidige crisis nog dieper als toen. De werkloosheid zal toenemen tot ongekende na-oorlogse hoeveelheden. De strijd om de laatste olievoorraden en andere belangrijke grondstoffen is in volle gang. Extreem-rechtse ideeën worden aangewakkerd en de daarbij behorende partijen groeien als kool. Wereldwijd! In Nederland staat de PVV van Wilders in de peilingen al op 25 zetels. En de kans dat het er nog meer worden is levensgroot als de ontevredenheid, behorende bij een dergelijke crisis, groter wordt.
Waar dit alles toe kan leiden heeft de geschiedenis al meerdere malen bewezen. Het kapitalisme is wederom bankroet en de snelste weg om dat te veranderen is oorlog. Om die te voorkomen moet het proces van verdere verrechtsing gekeerd worden. Juist nu moet er keihard gewerkt worden aan solidariteit tussen de mensen i.p.v. ze tegen elkaar op te zetten. Tegelijkertijd moet aan onverbeterlijke oorlogshitsers geen enkele mogelijkheid gegeven worden hun verderfelijke ideeën te verspreiden.
Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar mag niet dienen om haat te zaaien.
Strijd tegen extreem-rechts is een strijd voor de vrede.
*) Enkele verhalen over kamp Amersfoort

Zaterdag 21 Februari demonstreerde de extreem-rechtse NVU dus in Amersfoort.

Voor verslagen van het complete gebeuren totnogtoe, adviseren wij u te kijken op:
http://www.ad.nl/amersfoort/3025094/Aangifte_tegen_NVUleden.html

Als u als oogetuige ook aangifte wilt doen, kan dat ook via ons.

Interview met Hein van Kasbergen
http://www.youtube.com/watch?v=8Mle8sXK_IA

Uitgebreid verslag van de gewraakte demo:
http://www.laatzenietlopen.nl

NVU-mars krijgt politiek staartje:
http://www.ad.nl:80/amersfoort/3079369/NVUmars_krijgt_politiek_staartje.html

Fascisten bedreigen Amersfoortse communisten, maar de antifascistische strijd gaat onverminderd door!


ARCHIEF