ARCHIEF

AFVN Actueel 5 september 2008

Genocide in Georgië?

Bewijzen gevonden van genocide tegen het Ossetische volk

Bron: http://www.pravda.ru/world/former-ussr/280752-adf-0

De voorzitter van het onderzoekscomité van het Openbaar Ministerie van de Russische Federatie Aleksander Bastrykin verklaarde, dat de feiten van genocide tegen het Ossetische volk in Zuid-Ossetië volledig worden bevestigd.
“Er is vastgesteld, dat in de periode van 7 tot 12 augustus het leger van Georgië, met het oog op de volledige vernietiging van de nationale groepering van Osseten, wonend op het territorium van Zuid-Ossetië, het territorium van de niet erkende republiek binnenvielen. Daarbij ontzagen ze niemand. Wij hebben een vrouw gevonden, gedood met een schot door het hoofd. Zij was acht maanden zwanger. Ook het ongeboren kind is gestorven”, zei het hoofd van de SPK.
Ook, volgens zijn zeggen, “zijn er een massa bewijzen, dat de Georgiërs granaten in de kelders gooiden, waar inwoners van Tschinvali scholen”. Niet alleen in Tschinvali, maar ook in vele dorpen zijn honderden huizen verwoest — de agressors schoten die van het aangezicht van de aarde, opdat er zelfs geen spoor overbleef van de aanwezigheid van de Ossetiërs op deze grond”, — zei Bastrykin.
“Eerlijk gezegd, dat waarmee wij daar te maken hebben, gaat alle menselijk begrip te boven. Ik zou niet weten waarmee ik de misdaden, begaan door het Georgische leger op de Ossetische bodem zou moeten vergelijken. Misschien alleen met de beestachtigheden van de fascisten in de oorlogsjaren. De misdaden van de Georgiërs zijn zo grootschalig,  dat wij onze ploeg van onderzoekers hebben moeten uitbreiden van 150 tot 211 mensen, en daarbij nog 29 officieren van Justitie. Nu al bestaat het materiaal uit meer dan honderd delen — en het werk is nog maar net begonnen.

DIT, EN NOG VEEL MEER BERICHTGEVING OVER DE ‘GEORGISCHE’ OORLOG VIND JE OP:
http://web.me.com/jbeentjes/nozjkin/vertalingen/vertalingen.html


ARCHIEF