AFVN

Harde vragen over de vluchtelingencrisis

10 september 2015 - Dag en nacht is de media in het Westen er mee bezig; de grote stroom van vluchtelingen die uit het Midden-Oosten naar Europa trekt. Duizenden mensen die vooral naar Duitsland of de Scandinavische landen willen. Meer vluchtelingen dan vandaag de dag hebben we sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog niet meer gezien. De media zetten deze hele situatie neer als een humanitaire crisis.

Dit alles bereikte een hoogtepunt toen een kleine jongen van 3 jaar verdronken op een Turks strand aanspoelde. De emoties die deze foto’s opriepen golfde over het hele continent, en schokte de wereld. De mensheid had gefaald, werd er gezegd.

Deze emoties, zoals altijd als er mensen in nood zijn, kunnen echter ook beletten dat we op een heldere manier naar het hele drama kijken. Het spreekt voor zich dat het juist is om emoties te voelen als er dit soort dingen gebeuren. Maar dat houdt niet in dat we harde vragen over de hele crisis uit de weg moeten gaan. Het is immers niet uitgesloten dat de vluchtelingen speelbal zijn van bepaalde politieke machten die een heel andere agenda hebben dan die humanitaire agenda waar op dit moment overal mee wordt gezwaaid.

Wij willen deze vragen niet uit de weg gaan ondanks het feit dat dit misschien niet populair zal zijn. We willen voorop stellen dat ieder mens het recht heeft op een goed leven in vrede en veiligheid, en dat mensen die vervolgt of bedreigd worden asiel moeten krijgen. Ook heeft iedereen recht op zijn eigen overtuiging of religie. We maken dit duidelijk omdat we niet in de hoek van de PVV of andere neonazi clubs terecht willen komen. Maar als wij vanuit onze socialistische overtuiging geen harde vragen stellen over deze situatie, zal het die zelfde neonazi’s alleen maar in de kaart spelen. Vooral dat mag niet gebeuren.

Dat gezegd hebbende gaan we over tot de kern van de zaak. De stroom van vluchtelingen uit vooral Syrië, maar ook Irak, Libië en andere landen in het Midden-Oosten en Afrika, lijkt met de dag toe te nemen. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht en lijken maar één doel te hebben: Europa. Ze komen met boten, treinen, vrachtwagens en soms zelfs te voet. Geen enkel middel en geen enkele route blijft onbeproefd. Ze worden 'geholpen' door mensensmokkelaars, die hier goud aan verdienen en zich verder niets aantrekken van het lot van de mensen in kwestie.

Maar waarom neemt deze crisis juist nu zulke vormen aan? Wat was de trigger die deze stroom in gang zette, die in sommige kringen al voorzichtig een volksverhuizing wordt genoemd? Als we de media mogen geloven vluchten de meeste mensen voor de oorlog in Syrië. We zien voordurend beelden van gevechten in steden als Aleppo en andere gebieden. Maar de oorlog in Syrië is nu al 4 jaar aan de gang en de situatie is nu niet echt verschillend vergeleken met die in de laatste 4 jaar. Er wordt gevochten tussen het Syrische leger en verschillende rebellen legers waarvan een deel door het Westen is bewapend. Een van die legers is de IS. Maar we moeten zonder meer vaststellen dat de gevechten nu niet heviger zijn dan in de laatste jaren. Daar komt nog bij dat de gebieden waar wordt gevochten op zich nog maar spaarzaam bevolkt zijn. De meeste mensen zijn daar allang gevlucht. Vaak al jaren geleden.

Waar zijn deze 'interne' vluchtelingen gebleven? In eerste instantie gingen zij naar gebieden in Syrië waar het minder gevaarlijk was. Toen de gevechten op steeds meer plaatsen uitbraken vertrokken vele duizenden naar de buurlanden; Turkije, Jordanië en Libanon. In de laatste twee landen zijn de vluchtelingen nog steeds in kampen en andere onderkomens gehuisvest. De vluchtelingen die naar Turkije waren gevlucht kwamen ook in kampen en mochten die niet verlaten. Tot de laatste paar weken. Plotseling werd hen niets meer in de weg gelegd en konden ze vertrekken naar Europa. Waarom precies nu? En wie heeft het signaal gegeven dat de weg nu vrij is? Dat zijn vragen waarop nog niemand een antwoord heeft gegeven.

Maar het gaat nog verder; het lijkt alsof alle vluchtelingen dezelfde route volgen, van Turkije, via Servië en Hongarije naar Oostenrijk en Duitsland. Een aantal trekt daarna door naar Scandinavië. Je zou bijna zeggen dat het een georganiseerde vlucht is. Nog even voor alle duidelijkheid; de meeste mensen die Europa op dit moment bereiken komen dus niet meer uit het oorlogsgebied in Syrië maar uit Turkije, waar geen oorlog heerst en men dus in feite veilig is. Het mag dan geen prettig verblijf zijn, maar gevochten wordt er niet.

Dan komen we bij het volgende punt dat moeilijk te verklaren is. Het lijkt wel alsof vooral Duitsland staat te trappelen om de vluchtelingen op te vangen. Men verwacht er zelfs bijna een miljoen. Natuurlijk weten we allemaal dat het huidige Duitsland in de laatste 70 jaar veel is verandert, maar een bepaalde vorm van nationalisme is veel Duitsers niet vreemd en je zou dus verwachten dat de Duitse regering heel terughoudend zou zijn als het gaat om het binnenhalen van zoveel mensen. Maar het tegendeel is waar. Merkel staat met open armen aan de grens en blijft zeggen dat er voor iedereen een plaats is. Klachten over deze gang van zaken uit haar eigen achterban negeert ze grotendeels. Er wordt zelfs 10 miljard euro gereserveerd om de opvang te bekostigen. Wat is het motief van Merkel om zo ver te gaan? Andere landen trekken mee, maar lang niet in dezelfde mate als Duitsland.

Wat denkt de Duitse regering hier mee te bereiken? Net als de andere landen in het Westen is Duitsland een kapitalistische economie en we weten allemaal dat de kapitalisten niets voor niets doen. Wil Merkel de vluchtelingen uiteindelijk gebruiken om een verdeel-en-heersspel te spelen met haar eigen volk? Of is de Duitse regering op zoek naar nieuwe goedkope arbeidskrachten? Een humanitaire gedachte op zo’n grote schaal kunnen we eigenlijk gewoon uitsluiten als het om het kapitalisme gaat. Er moet dus een andere reden zijn en dan komen de bovengenoemde motieven toch steeds terug.

Als we naar het huidige schouwspel in Duitsland kijken wordt de zaak eigenlijk steeds vreemder. Er zijn incidenten van vreemdelingenhaat, en die nemen toe. Maar gelijktijdig is er enorme sociale druk op de Duitsers om de vluchtelingen te verwelkomen. Bekende voetballers en showbusinesssterren worden ingeschakeld. De media brengen die druk over, en zelfs de rechtse Springer kranten die altijd als eerste misbaar maken als het om immigratie gaat, steunen nu Merkel in haar verwelkomingsbeleid. Dat is meer dan genoeg bewijs dat er iets niet klopt. Intussen groeit de aanhang van de neonazi’s, iets wat ons allemaal bedreigd. Is men daar misschien op uit?

Uiteindelijk zullen de vluchtelingen die nu Merkel als hun heldin beschouwen zelf slachtoffer worden van deze hele zaak. Ze denken een land van melk en honing te vinden, maar als de hype zo meteen verdwijnt, zullen zij met de realiteit worden geconfronteerd en die confrontatie zal keihard zijn. Toch wil nu niemand daar iets van weten. Iedereen speelt het spel mee en negeert de signalen dat er iets niet klopt. Op kleinere schaal zien we hetzelfde in andere landen, waaronder ook Nederland. Waar het allemaal zal eindigen is onzeker. Maar omdat er veel dingen niet kloppen moeten we het ergste vrezen.

Er zijn nog twee andere zaken die vragen oproepen. Bijna alle vluchtelingen die nu naar Europa komen, stammen uit landen die door Amerikaanse interventies in chaos zijn gestort. Nog steeds roepen de Amerikanen om meer bommen en meer aanvallen. Zeker ook Europa heeft hier aan mee gedaan, maar dat was op Amerikaanse orders. Het zou dus normaal zijn dat de Amerikanen worden opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen, en een groot deel van de door hun acties veroorzaakte vluchtelingen op te vangen. Amerika is toch het 'land of the free', waarom dan niet voor deze vluchtelingen? Waarom brengt niemand dit naar voren? Waarom wordt er niet op de deur geklopt in Washington? Waarom worden de Amerikanen niet aangesproken op hun rol in het ontstaan van de IS en andere moordenaarsbenden? Durven de Europese leiders dit niet, of willen ze niet? Ook hier moet een antwoord op komen.

Natuurlijk is het vreselijk om foto’s van dode kinderen te moeten zien. Niemand wil dat en iedereen wordt er door geraakt. Maar gelijktijdig blijkt maar weer dat er ook op dit gebied met twee maten wordt gemeten. Terwijl de foto’s van vorige week over de hele wereld gingen, werden de foto’s van de kinderen die door het Oekraïense leger in Novorossia werden vermoord gewoon genegeerd. Die foto’s waren zeker zo schokkend, maar paste niet in het westerse propagandabeeld. Blijkbaar is voor het westen het ene kind meer waard dan het andere. Precies voor die mentaliteit zijn geen woorden.

We komen nu aan het tweede punt. Het valt op dat onder de vluchtelingen heel veel jonge mannen zijn tussen de 20 en 30 jaar. Je zou van hen verwachten dat ze niet op de vlucht slaan maar hun families en hun land zouden verdedigen tegen de IS en de andere bendes. Dat doen immers de mannen in Koerdistan en Novorossia ook. Niet allemaal, maar wel voldoende om een behoorlijk verschil te maken. Waarom doen deze Syrische mannen dit niet, maar kiezen ze voor de makkelijke weg? Dat zou kunnen aangeven dat hun motieven toch meer economisch zijn. Een land verlaten en weglopen lost niets op. Zoals een PKK kader ooit zei: "We willen niet dat de mensen vluchten, want aan een leeg Koerdistan heeft niemand wat. We willen dat de mensen vechten voor hun rechten en hun land. Iedereen vecht waar hij of zij staat". Ware woorden, waar veel jonge Syriërs een voorbeeld aan kunnen nemen.

Een ander punt is dat het ook niet duidelijk is wie deze mannen allemaal zijn. Hoeveel van hen behoren tot de IS of een ander rebellengroep? In Hongarije zijn al 2 IS leden tussen de vluchtelingen gevonden. Er wordt geregistreerd, maar niet gescreend, daar is geen tijd voor en ook de middelen ontbreken. Hoeveel IS leden zullen dus met de stroom mee komen om in de toekomst, samen met de IS sleepers die hier al zijn, Europa onveilig te maken? Ook over deze vraag wil niemand praten, maar ook hierop moet een antwoord komen.

Conclusie

Wij kunnen de bovenstaande vragen niet beantwoorden, maar vinden wel dat ze moeten worden gesteld. Er moet een reden zijn voor deze hele situatie. Er is wel iets wat een beetje in een bepaalde richting wijst. Terwijl de vluchtelingen binnenstromen wordt er steeds meer gesproken over veilige plekken in Syrië zelf. Als die er inderdaad zouden komen zou dit een grote militaire operatie noodzakelijk maken, inclusief een vliegverbod. De Amerikanen en sommige Europeanen proberen al jaren om militair in te grijpen in Syrië om de Syrische leiding af te zetten. Dit is steeds niet gelukt omdat er een VN mandaat nodig is en Rusland dit blokkeert. Zou het niet zo kunnen zijn dat men het nu opnieuw probeert, via een achterdeur, met de vluchtelingen als willige pionnen? Moet Europa daarvoor klaar worden gemaakt?

Zoals gezegd kunnen we dit niet met zekerheid beantwoorden. Maar als de westerse imperialisten zo warmlopen voor een zaak die al jaren speelt zonder dat men er echt naar omkeek, is er iets serieus mis aan het gaan. Dat wilden we toch onder ogen brengen. Het gevaar van oorlog en chaos in Europa neemt met de dag toe en het wordt tijd dat de Europese volkeren dit beseffen. Een goed begin zou zijn om de antwoorden op de bovenstaande vragen op te eisen. Misschien dat er dan eindelijk een aantal ogen open gaan.

Bron: hetrodevaandel.blogspot.nl