AFVN

Het Rode Leger heeft nooit bestaan

Van de redactie *

8 mei 2015 - De dagen zijn voorbij, de dagen die nog steeds voor velen moeilijk te verteren zijn. Een dag van verdriet en een dag van vreugde, 4 en 5 mei.

De nadruk ligt op vrijheid, herwonnen vrijheid, bevochten vrijheid. Maar ook dankbaarheid speelt een grote rol. Dankbaar voor de inzet en de offers van onze bevrijders. De dag na de toespraken die deze keer, 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, doorspekt waren met persoonlijke ervaringen, althans die "van horen zeggen", was het tijd voor feest, festivals en het bevrijdingsdefilé in Wageningen.

In mei 1945 trokken de bevrijders Amsterdam binnen over de Berlagebrug en de Amstellaan. In hetzelfde jaar werd de Amstellaan omgedoopt in Stalinlaan. Als eerbetoon aan een bevrijder. Churchill en Roosevelt kregen ook een laan. In 1956, na de Sovjet-Russische inval in Hongarije, was Stalin zijn laan weer kwijt. Sindsdien heet de laan Vrijheidslaan.

Zo werd Stalin ontvriend en daarmee meteen maar het Rode Leger en de 200 miljoen Sovjetburgers. Van bevrijders naar vijanden was een kleine stap gesymboliseerd door het vervangen van een aantal straatnaambordjes in Amsterdam. Wie weet nog van het bestaan van de Stalinlaan?

De rol van de Sovjet Unie in de Tweede Wereldoorlog was belangrijk. Om niet te zeggen doorslaggevend. Zonder het Rode Leger had Europa er nu wellicht heel anders uitgezien.

Nu is het 70 jaar geleden dat wij zijn bevrijd en dat mocht best groots gevierd worden. Groots in vertoon, maar ook groots in dankbaarheid. Het vertoon tijdens het defilé in Wageningen viel wat tegen. Tamelijk obligaat en natuurlijk de wervende toespraak van de baas van het Nederlandse leger. De dankbaarheid viel ook tegen. Geen enkel woord werd besteed aan de bevrijders van het Rode Leger. Ook geen vlag die aan de rol van de Sovjet Unie refereerde. De vlag van het huidige Rusland, die wapperde wel. Dat was dan ook het enige.

Van Heutz, J.P. Coen en anderen bleken achteraf ook niet nette jongens. Zij hebben nog steeds hun standbeelden en monumenten. Nationale helden van weleer. Besmette blazoenen, maar toch. In toenmalig Nederlands Indië door Nederlanders gepleegde oorlogsmisdaden worden liefst verzwegen of op z'n minst gebagatelliseerd.

De geschiedenis verzwijgen, naar je hand zetten of desnoods vervalsen is ook Nederland niet vreemd. Het verzwijgen van de talloze offers die de Sovjet Unie en het Rode Leger hebben gebracht voor onze vrijheid, de vrijheid die wij mogen vieren, de vrijheid die voortdurend onder druk staat, is niet alleen schandalig, het is een grove belediging voor alle slachtoffers en hun nabestaanden die de Sovjet Unie telde. En dat zijn er nogal wat.

Bijna 11 miljoen dode militairen en bijna 16 miljoen dode burgers. Dat was het offer dat de Sovjet Unie heeft gebracht. Dat wordt verzwegen. Zoals er nog steeds zoveel verzwegen wordt over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en andere blamerende perioden waaraan het Koninkrijk der Nederlanden nu niet meer zo graag aan herinnerd wil worden.
De geschiedenis was dit jaar het belangrijkste issue tijdens de viering van Bevrijdingsdag en de Nationale Dodenherdenking. Het is triest om vast te moeten stellen dat Nederland op z'n minst slordig met zijn geschiedenis omgaat.

* Dit artikel verscheen eerder op de website van www.DeWaarheid.nu