AFVN

Het bruine gevaar aan de Oostgrens

Terwijl Nederland geniet van de zomer, en Wilders in zijn zelfgekozen gevangenis nadenkt over zijn volgende stunt, begint het fascistische gevaar aan de oostgrens weer toe te nemen. Niet dat het fascisme in Duitsland ooit uitgestorven is, maar er zijn perioden waarin de bruine pest weer ongebreideld toeneemt. Zo’n periode is nu weer aangebroken en het aantal slachtoffers groeit gestaag. Tijd dus om weer eens te kijken wat er bij de oosterburen precies aan de hand is.

Afgelopen winter ontstond plotseling Pegida, 'bezorgde' burgers die het Avondland wilden verdedigen tegen de oprukkende islamisering. Met als vaste basis Dresden, groeide Pegida uit tot een werkelijke bedreiging. Er kwamen steeds meer mensen die aan de demonstraties deelnamen en stap voor stap keerde Pegida zich ook tegen vluchtelingen en asielzoekers. Dat er zoveel 'gewone' mensen achter Pegida aanliepen maakte dat de schrik de systeempolitiek om het hart sloeg. Ook de pers begon Pegida op de korrel te nemen en er ontstonden grote tegendemonstraties. Plotseling was de beweging over het hoogtepunt heen en ontstonden er interne conflicten binnen de groep zelf. Een wonder was dit niet, want dit soort bewegingen gaan meestal kapot aan onderlinge tegenstellingen en conflicten. Er bestaan nog steeds brokstukken van Pegida, maar in feite is het gewoon afgelopen.

Echter, met deze ondergang ging niet het extreem rechtse gedachtegoed van Pegida ten onder. Integendeel, er is een groeiende trend zichtbaar in Duitsland. Het extreem rechtse landschap kent intussen vele verschillende groepen en organisaties, waarvan de NPD, de Nationaldemokratische Partei Deutschlands, de grootste is. Daarnaast is er nog de AfD, Alternative für Deutschland. Dit is de Duitse Wilderspartij, die zich vooral richt tegen de Europese Unie, en die recent is gesplitst nadat de hardliners het congres wonnen en de oprichter een eigen partij opzette. De genoemde partijen houden zich vooral bezig met de parlementaire politiek, maar hebben ook banden met veel extremere groepen die het geweld niet schuwen.

Het zijn juiste deze laatste groepen die voor de meeste problemen zorgen. In de laatste maanden is er een ware explosie ontstaan van het aantal aanvallen op vluchtelingenonderkomens, huizen van asielzoekers en vluchtelingen zelf. Panden worden in brand gestoken, woningen worden aangevallen en mensen worden zonder pardon in elkaar geslagen. De problemen nemen met de dag toe. [In de eerste helft van 2015 is in Duitsland 150 keer een asielzoekerscentrum beklad, vernield of in brand gestoken. Dat is al bijna net zoveel als in heel 2014. In 2013 waren asielzoekerscentra 50 keer doelwit; het aantal geweldsmisdrijven uit extreem rechtse hoek is in vergelijking met 2013 met bijna 25 procent toegenomen, red. DW]. Extreem rechts heeft weer wind in de zeilen gekregen door het grote aantal vluchtelingen dat in Duitsland aankomt. Terwijl eerder werd verwacht dat er dit jaar 200.000 vluchtelingen in Duitsland zouden arriveren, wordt het aantal nu op 450.000 geschat. In Hamburg alleen al komen er iedere dag 300 vluchtelingen binnen.

Al deze mensen kunnen nauwelijks worden opgevangen en het gevolg is dat er in de steden grote tentenkampen worden opgezet. Dit is natuurlijk een tijdelijke maatregel, maar extreem rechts maakt handig gebruik van de situatie om de plaatselijke bevolking tegen de vluchtelingen op te zetten. Vooral een groepering die zich 'Der Dritte Weg' noemt is hier fanatiek mee bezig. Leden gaan naar bewonersavonden waar over de komst van vluchtelingen wordt gesproken en hitsen mensen op om geen vluchtelingen in hun buurten te accepteren. Hoewel veel mensen de vluchtelingen willen helpen komen er ook steeds meer die gevoelig zijn voor de ophitscampagnes van Der Dritte Weg. In verschillende plaatsen is het al voorgekomen dat bewoners tentenkampen uit hun buurt probeerden te weren. Ook zijn er een aantal huizen en andere gebouwen in brand gestoken die tot onderkomens voor vluchtelingen zouden worden verbouwd. Ook buurtbewoners hebben zich hier aan schuldig gemaakt.

Intussen zijn de brandstichtingen en andere aanvallen tot een epidemie geworden die steeds sneller om zich heen grijpt. Dat er binnenkort massaal slachtoffers gaan vallen is zeker niet uit te sluiten. Tot nu toe zijn incidenten met veel slachtoffers vermeden, maar dat lijkt maar een kwestie van tijd te zijn. In het oosten van het land zijn nu al kleine plaatsen en dorpen die door de Nazi groepen worden gedomineerd. De plaatselijke autoriteiten kijken de andere kant op of moedigen het zelfs aan. Dat dit een serieuze bedreiging begint te worden, wordt over het algemeen ontkend of genegeerd. Het zou alleen maar om toevallige incidenten gaan. Maar incidenten zijn het al lang niet meer. Het geweld begint weer de overhand te krijgen en dat kan niemand onberoerd laten, ook niet in de omringende landen.

Het is ook niet zo dat alleen asielzoekers en vluchtelingen het doewit zijn van de extreem rechtse terreurdaden. Steeds vaker komt het voor dat mensen die met vluchtelingen werken als doelwit worden gezien. Ramen worden ingegooid, auto's worden beschadigd en het aantal graffiti incidenten is bijna niet meer bij te houden. Ook linkse activisten moeten het ontgelden. Kort geleden werd de auto van een prominent lid van Die Linke opgeblazen met illegaal vuurwerk. Zelfs de meestal wegkijkende Duitse media moest hierna toegeven dat er een nieuwe grens was overschreden.

De kans is ook groot dat de fascisten in Duitsland binnenkort over meer wapens kunnen beschikken via gelijkgezinden in de Oekraïne. Daar kunnen fascistische groepen immers zonder problemen wapens dragen. Dat een aantal van deze wapens uiteindelijk over de grenzen zal verdwijnen, kunnen we nu al als zekerheid neerschrijven. Nu is het al zo dat de Poolse autoriteiten een speciale eenheid hebben opgezet die de grensgebieden moet controleren om te voorkomen dat Oekraïense fascisten tot in Polen doordringen.

Het valt altijd weer op dat de Duitse autoriteiten relatief weinig tegen de eigen fascisten optreden. Er zijn soms razzia’s en tegen de grootste excessen wordt wel iets ondernomen. Meestal blijft het bij gespeelde verontwaardiging en wat grote woorden. Daden zijn een schaars goed. We kunnen dan ook gerust stellen dat Duitsland voor vluchtelingen niet echt een veilig land is. De meeste vluchtelingen hebben hier geen weet van en proberen juist Duitsland of Engeland te bereiken. Hoe groot de problemen zijn die ze daar tegenkomen merken ze pas veel later.

Het is natuurlijk ironisch dat extreem rechts eigenlijk de vluchtelingen nodig heeft om aan invloed te winnen. Juist de groep die ze het hardste bestrijden. Deze hele situatie is een gevaarlijke cocktail die binnenkort met veel geweld tot ontploffing kan komen. Dat zoveel mensen juist nu vluchten heeft te maken met de vele Amerikaanse interventies en bemoeienissen in landen zoals Syrië, Afghanistan, Irak en vele anderen. Amerika ontketent de oorlogen en conflicten met als gevolg grote stromen van vluchtelingen richting Europa. Je moet je afvragen wanneer de Europese leiders de Amerikanen eindelijk gaan vertellen dat het afgelopen moet zijn met die oorlogen en interventies. Verder zou onder de aandacht gebracht kunnen worden dat Washington zelf de mensen moet opvangen die door Amerikaans toedoen op de vlucht zijn geslagen. Jammer genoeg is de kans klein dat ook maar één Europese leider zoiets gaat aankaarten. De Europese slaven van Amerika zijn goed gedresseerd.

Dus gaat de huidige ontwikkeling door en zal het fascisme steeds meer toenemen. Het is dan ook geboden om waakzaam te zijn en klaar voor de strijd als die gaat uitbreken. Als meer mensen de ogen openen zullen ze zien dat de Amerikanen van Europa een gevaarlijk continent hebben gemaakt. Spijtig genoeg zien de meesten dat niet en kan Washington vrij zijn gang gaan. Toch staan de signalen meer en meer op rood en zal het wegkijken niet veel langer stand kunnen houden. De bruine pest is weer in opmars en we moeten accepteren dat vuur alleen met vuur bestreden kan worden. De recente geschiedenis laat hier geen twijfel over bestaan.

Bert Bakkenes, 13 augustus 2015.