ARCHIEF

AFVN Actueel 22 juli 2008

Resolutie tot impeachment President George W. Bush

Marjolein de Vries

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft op 9 juni een resolutie tot impeachment van president Bush met 251-166 stemmen doorverwezen naar een commissie.
Congres(1)-lid Dennis Kucinich, de initiatiefnemer en inbrenger van het voorstel, laat het er echter niet bij zitten.
Hij heeft plechtig beloofd om zijn standpunten over een afzettingsprocedure onder de publieke aandacht en in het publieke geweten te blijven brengen en daar te houden.
De beschuldiging bestaat uit vijfendertig artikelen waaronder het manipuleren van informatie voorafgaand aan de oorlog tegen Irak, het overtreden van nationale en internationale wetgeving op het gebied van marteling, het illegaal bespioneren van Amerikaanse burgers en het tegenwerken van het verkrijgen van inzicht op juridisch gebied en op het terrein van beleid.

Dennis Kucinich, de Democratische afgevaardigde van de staat Ohio, bracht de resolutie in. Dat het Huis van Afgevaardigden het voorstel verwees, wijst erop dat het Huis een verdere procedure tegen de zittende president afwijst.

In een interview met Truthout, een Amerikaans internetopinieblad, verklaarde Kucinich dat de Democratische leiders al in oktober 2006 hadden besloten om het niet tot een afzettingsprocedure te laten komen.
Deze houding gaf impliciet toestemming aan verdere misdragingen en overtredingen van de Amerikaanse en internationale wetten.
Jonathan Turley, een docent rechten aan de George Washington Universiteit verklaarde: De opstellers van de resolutie moeten zeer verbaasd zijn geweest over de absolute passiviteit, en zelfs de medewerking van de Democraten aan het beschermen van president Bush tegen impeachment.
“Wat velen van ons zo verontrust, is dat het lastig moet zijn voor de Democraten om niet dagelijks te struikelen over de misdaden wanneer ze op weg zijn van de congreszaal naar hun kantoren. Die misdaden zijn alom aanwezig. Wat verbijsterend is, is dat de president zich kan verbergen in het volle licht. Hij heeft zelfs inhoud van de aanklachten niet ontkend. Dus, het enige dat ontbreekt is de politieke wil”.

Dennis Kucinich is van plan binnenkort een nieuwe resolutie, eventueel met zestig beschuldigingen in te dienen. Hij zal dan opnieuw alle aanklachten voorlezen aan het congres.
En hij wil hier net zo lang mee doorgaan tot mensen wakker worden.
De meeste afgevaardigden, Republikeinen en Democraten, proberen zich onzichtbaar te maken en zich stil te houden tot de volgende verkiezingen in november.

Toen Kucinich op 9 juni begon met het lezen van zijn opmerkingen, was er geschuifel en gepraat hoorbaar op de achtergrond. Kucinich protesteerde bij de voorzitster: "Er is geen orde in het huis".
Na enkele slagen van Nancy Pelosi’s hamer kon Kucinich zijn voordracht opnieuw beginnen.

"In overtreding van zijn grondwettelijke belofte om oprecht het ambt van president te bekleden, heeft George W. Bush, zowel persoonlijk, als met behulp van ondergeschikten, illegaal publieke gelden uitgegeven aan een geheime propagandacampagne om een valse reden te fabriceren voor de oorlog tegen Irak.", aldus Kucinich.
Kucinich begon zijn speech met het verwijzen naar een aantal nieuws- en inlichtingenrapporten betreffende communicaties met het Witte Huis, met name die van de White House Iraq Group, die bestond uit hoge regeringsfunctionarissen: de toenmalige veiligheidsadviseur Condoleezza Rice, en naaste medewerkers van de president zoals Stephen Hadley, Karl Rove, Karen Hughes, Andrew Card, Lewis Libby, Scott McCLellan en anderen. Deze Irak Groep bracht informatie naar voren met details over de nucleaire dreiging die uit zou gaan van Irak. Deze inlichtingen bleken later vals te zijn. De informatie omvatte ook de later ontmaskerde claims dat Irak uranium zocht en gespecialiseerde verrijkingscentrifuges.

http://dandelionsalad.wordpress.com/2008/07/22/kucinich-thanks-to-you-impeachment-will-be-heard-friday/

Voetnoot: 1) Het huis van Afgevaardigden en de Senaat maken beide deel uit van het Amerikaans Congres

Bronnen:
internetmagazineTruthout.org
Christoffer Kuttruff en Maya Schenwar
(o.a. 10, 19 juni 2008)
YouTube: Kucinich introduces resolution for impeachment, (June 9th 2008) en andere hits


ARCHIEF