ARCHIEF

AFVN Actueel, 17 november 2009

Letse kandidaat-president voor Europese Unie heeft vuile handen

Onder het goedkeurend oog van de lokale regeringen floreren in Oost-Europa sinds 1989 de fascistische partijen. Allemaal erfden ze het anticommunisme van hun voorbeelden uit de jaren dertig.

Door: Herwig Lerouge

In heel wat nieuwe lidstaten van de Europese Unie is het promoten van communistische idealen en van de symbolen van de internationale arbeidersbeweging verboden. In landen als Estland, Litouwen en Roemenië bestaan er wetten die communistische partijen verbieden of het hen onmogelijk maken op een legale manier te werken. In Hongarije en de Tsjechische Republiek verbiedt en bestraft de wet het gebruik van socialistische symbolen. De voorzitter van de Communistische Partij van Litouwen, Mikolas Bourakiavitsius en zijn kameraad Yiouozas Kouolelis hebben jaren in de gevangenis gezeten om politieke redenen.

Niet zo verwonderlijk als je weet dat de vroegere presidente van Letland, professor Vaira Vike-Freiberga, wiens naam ook genoemd wordt bij de kandidaat-presidenten voor de Europese Unie (als alternatief voor Van Rompuy), in feite een Canadese is, wiens familie Letland ontvluchtte bij de val van het fascisme. Ze had via een clandestiene organisatie bedoeld voor de diaspora, “De valken van de rivier Daugava” (Dauvagas Vanagi), banden met de nazistische agenten van het stay-behind netwerk van de NAVO.

Vaira Vike-Freiberga
De vroegere presidente van Letland, Vaira Vike-Freiberga, is kandidaat voor het presidentschap van de Europese Unie. Voor haar hebben de Letten die de SS vervoegden dat alleen maar gedaan omdat ze een bondgenoot zochten om hun land te bevrijden...

Grote Europese partijen steunen extreemrechts

Vike-Freiberga installeerde zich in 1999 in Riga, nam de Letse nationaliteit aan en liet zich verkiezen tot president van de Republiek. Volgens haar hebben de Letten die zich bij de SS aansloten dat enkel gedaan omdat ze een bondgenoot zochten om hun land te bevrijden.

Sinds de val van de Muur krijgen de extreemrechtse partijen in hun anticommunistische kruistocht de steun van de grote Europese partijen. De parlementaire vergadering van de OVSE (Organisatie voor Samenwerking in Europa) nam deze zomer in Vilnius (Litouwen) een resolutie aan Over de hereniging van het verdeelde Europa waarin “het nazisme en het stalinisme op voet van gelijkheid” veroordeeld wordt. Men stelt erin voor om van 23 augustus, de verjaardag van het pact tussen Duitsland en de Sovjet-Unie, een dag ter herinnering van de slachtoffers van het nazisme en het stalinisme in Europa te maken.

Die resolutie werd in Vilnius (Litouwen) aanvaard en we zien daar nu pogingen opduiken om het nazisme en de oude Baltische SS’ers in ere te herstellen. De regeringskringen die aan de basis lagen van deze resolutie steunen die pogingen.

zondag, november 15, 2009
Het liberalisme en het fascisme, twee handen op één (onsmakelijke) buik


ARCHIEF