AFVN

Ingezonden, 10-11-2015

Geachte ondertekenaars, beste vrienden,

Vanmiddag heeft een delegatie bestaande uit Tiny Hannink (Vrouwen voor Vrede), Henk Klomp (Kerkl & Vrede/Doopsgezind Wereldwerk) en Peter van Griensven, Jan Schaake, Joel van Dooren en ondergetekende (allen van OorlogIsGeenOplossing.nl) in het gebouw van de Tweede Kamer ons manifest aangeboden aan leden van de vaste kamercommissie voor defensie.

We hebben daarbij naast het manifest een uitvergrote en ingelijste versie van de aangehangen plaat met defensieuitgaven overhandigd aan de voorzitter, Han ten Broeke en na onze presentatie gesprekken met de diverse leden gevoerd. Onze dank gaat uit naar Jasper van Dijk van de SP die een belangrijke bemiddelende rol heeft gespeeld. Morgen bijt hij als grootste oppositiepartij de spits af in het debat over de defensiebegroting.

Er is gisteren een persbericht uitgegaan en vanochtend een ondersteunend stuk in Trouw verschenen dat ook is aangehangen.

We zullen nog enkele van de foto's die Joel heeft gemaakt rondsturen en houden jullie van verdere activiteiten op de hoogte.

Met hartelijke groet,

Kees