AFVN Actueel 20 februari 2008

Het Comit‚ Heesters Raus! ontving via dhr. Cammenga de volgende adhesiebetuigingen:

Simon Wiesenthal Center-Israel Office.
Emailmessage for Mr. E. (Effie) Zuroff concerning: Requestfor free information about Johan Heesters

Dear Anne Louis Cammenga,

I apologize for the delay in my response but we were trying to see if we could find any new documents to help in the effort to help you cancel the forthcoming concert by Heesters in Amersfoort. Unfortunately, we did not find any new documents or proof of criminal activity that would strengthen the moral arguments against him.

Having said that, we fully understand and support the  activities of the Comite Heesters Raus who understandably do not want their home town to host a performer who sang in Dachau and never condemned the Nazis' atrocities.

Wishing you good luck in your efforts,

Dr.Efraim Zuroff


Van Aaron Breitbart via Wiesenthal.net

Johann Heesters, (also known as Jopies in nazi-era Germany), was one of about 1,000 artists categorized by the nazis as "divinely gifted". "Divinely gifted" artists received favorable treatment in return for performing before the masses.Heesters has been asked on many occasions why he said nothing about nazi policies during the era. His answer, that he was too busy performing  or was non-political, has been viewed by observers as less than honest. The fact is that Heesters was considered one of Hitler's favorite performers and was even his guest at the Fuehrerloge. Heesters also pleased his nazi patrons by visiting Dachau in 1941and telling the press the press that conditions there were good. Later on, Heesters apologized for the visit claiming he had been gullible and naive. The simple fact is that no artist performing in nazi Germany, much less a foreigner, could make a career  without the good will of the authorities, especially Nazi propaganda minister, Josef Goebbels. It would be wrong to call Heesters a nazi, but he, like others, certainly allowed himself to be used by them and took advantage of the career opportunities they offered him. Some have compared Heesters to Leni Riefenstahl. On the other hand, Riefenstahl may have had less of a choice because she was a German, Heesters was not. In taking all this into account, one can understand why Heesters has not exactly been welcome in the land of his birth.


Geachte heer Cammenga,

De stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW) ondersteunt van harte de actie tegen het optreden van Johan Heesters in theater de Flint in Amersfoort.

JMW ondersteunt jaarlijks zo'n 3.500 Joodse vervolgingsslachtoffers. Het onnodige optreden van deze 103-jarige vormt voor velen van hen een provocatie en daarmee een slag in het gezicht.

Wellicht nog schokkender dan het optreden was de reactie van de directie van de Flint. Deze verklaarde op Radio 1 geen rekening te kunnen houden met de pijn die het optreden voor een aantal Nederlanders met zich meebrengt. Ongeacht hoe men over het optreden van de heer Heesters denkt, kan deze reactie niet anders dan als onacceptabel worden gekenmerkt.

Met een vriendelijke groet,

Namens de Stichting Joods Maatschappelijk Werk,

Drs. H.G. Vuijsje
Algemeen directeur-bestuurder


Geachte heer Cammenga,

Naar aanleiding van uw mail van 29 november j.l. heb ik overleg gehad met de heer B. Noach om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen.

De heer Noach evenwel stelt zich op het standpunt dat dit een Nederlandse aangelegenheid, waarover hij geen standpunt wil en kan kenbaar maken..

Dientwege doe ik U,   titre personnel, mijn standpunt toekomen. Hier spreek de wens uit dat ik hiermede een bijdrage heb kunnen leveren aan het protest.

Dankzij veelvuldig protest is de heer J.Heesters in het verleden kenbaar gemaakt dat zijn optreden in Nederland niet gewenst was. Het is een schande dat de wethouder van Cultuur en Sport de heer A.Spruyt, alsmede de directeur van de Flint, zonder zich hiervan rekenschap te hebben gegeven aan de heer Heesters toestemming verlenen tot een optreden in februari 2008. Hierdoor ontstaat de indruk dat de heer Heesters volledig is gerehabiliteerd en zijn oorlogsverleden er niets meer toe doet. Het tegendeel is echter waar, nog velen slachtoffers van WO II zijn en worden wederom gekwetst door zijn komst. Ik spreek oprecht de hoop uit dat de protesten alsnog een annullatie van het optreden zal kunnen bewerkstelligen.

Hoogachtend

Reinier Bobbe
Coordinator Akevoth Nederland


Geachte heer Cammenga,

Met interesse heb ik uw email gelezen.
CIDI heeft in deze kwestie geen standpunt ingenomen.
Wij vinden dat we ons als organisatie niet met alles kunnen bemoeien.
Juist nu in het vredesproces tussen Israel en de Palestijnen weer gaande is, willen we ons meer daarop concentreren.
Aan de journalisten die ons om een mening vroegen hebben we gezegd: “Johan Heesters heeft altijd al vals gezongen”.

Met vriendelijke groet,

Ronny Naftaniel


Onderwerp: RE: Verzoek om uw standpunt (NIOD) m.b.t. komst Johan Heesters naar De Flint in Amersfoort in februari 2008

Geachte heer Cammenga

Zoals beloofd enige Heesters-opmerkingen:
Dat Johan Heesters in nazi-Duitsland, voor en tijdens de oorlog, is blijven optreden, zou je nog onder naief kunnen rangschikken. Er waren duizenden kunstenaars, die net als hij vonden dat kunst en politiek niets met elkaar te maken hadden en dat kunstenaars in tijden van nood een sprankje plezier brachten. niet alle kunstenaars zaten in het verzet, zal ik maar zeggen.
zijn bezoek aan dachau is natuurlijk onvergeeflijk, hoewel ik bij het zingen een vraagteken zet. als dat inderdaad het geval was geweest, dan zouden de Duitsers vanuit propaganda-oogpunt daar zeker foto's van hebben gepubliceerd.
Wat mij zeker bij hem tegenstaat is het volstrekte onbegrip dat hij na 1945 ten toon spreidde. hij kan, en wil, maar niet begrijpen dat er talloze Nederlanders zijn die hem zijn doorspelen kwalijk genomen hebben en die hem daarom niet in Nederland willen terugzien.
Zijn constante hunkering naar erkenning, inclusief een lintje, maakt ook een moeizame indruk. hij zou er verstandiger aan doen zijn laatste levensmaanden/jaren in zijn zelfverkozen Duitsland door te brengen.

Met vriendelijke groet,

David Barnouw
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie


En dit mogen we ook als een adhesiebetuiging beschouwen:

'Laat hem in zijn vaderland blijven'

AMERSFOORT - Afko Schoonbeek (71) uit Limburg is speciaal voor de demonstratie naar Amersfoort gekomen.
Hij is voorzitter van de Vriendenkring Neuengamme, een concentratiekamp bij Hamburg in de oorlogsjaren. ,,Men roept maar steeds dat Heesters terug is in zijn vaderland, maar Nederland is zijn vaderland niet. Dat is Duitsland. Laat hem in zijn vaderland blijven. Hij heeft nooit spijt betuigd voor zijn daden. Een schande dat hij hier optreedt.”


Hierbij zenden wij u de Nederlandstalige tekst op verzoek van de VvN, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Vereniging van slachtoffers van het naziregime in Duitsland zelf n.a.v. het optreden van nazi-zanger Heesters in Amersfoort:

Waarde vrienden,

Onze groet is bestemd voor alle mensen, die hier verzameld zijn in Amersfoort, omdat zij hun protest willen uiten tegen de aanwezigheid van een nazi-collaborateur.

Onze bijzondere groet gaat aan die mensen die actief waren in het verzet tegen het fascistische Duitsland, die ertoe hebben bijgedragen ook ons land te bevrijden van de grootste barbarij van de geschiedenis.

Onze stille groet gaat hier in Amersfoort aan de Nederlandse slachtoffers van de nazi-dictatuur.

Ieder mens heeft de mogelijkheid in een historische situatie een kant te kiezen. Hij kan voor het humanisme strijden – of hij kan – zoals Johannes Heesters – zich verlagen tot een betaald marionet van de nazi’s.

Niemand heeft Heesters in 1936 gedwongen naar nazi-Duitsland te gaan en met de nazi’s samen te werken. Het was een tijd, waarin andere kunstenaars Duitsland al hadden moeten verlaten. Heeft Johannes Heesters nooit de naam gehoord van de nobelprijswinnaar in de letteren Thomas Mann? Thomas Mann zegde op 17 maart 1933 zijn lidmaatschap op van de Pruisische Academie der Kunsten, omdat hij weigerde een eed van trouw tegenover de nationaal-socialistische regering af te leggen. Al drie jaar ervoor, op 17 oktober 1930, heeft Thomas Mann in de „Deutsche Ansprache“ gewaarschuwd voor de nazi’s: Deze hadden volgens hem “het droombeeld van een primitieve, bloedreine, in hart en verstand simpele, de hakken tegen elkaar slaande, naïeve gehoorzame en stramme onnozelheid, deze volkomen nationale simpliciteit“. In dit beeld past Johannes Heesters in zijn scherpste consequentie als een op carrière georiënteerde amusementsclown van de massamoordenaars.

Op 21 maart 1933 begon de oprichting van het concentratiekamp Dachau. Heeft Heesters alleen maar zijn muziekbladen gelezen – of soms ook de krant? In 1941 “bezocht“ hij als amusementsster dit kamp. Heeft hij er niet over nagedacht, waarom hij in de voorplaats van een moordfabriek was uitgenodigd? Hij was de chansonnier van de duivel en de lieveling van de minister voor propaganda.

Op 10 mei 1933 branden in Duitsland de boeken. Heeft Johannes Heesters daar nooit van gehoord, hoewel het overal stond te lezen? Hoe kon Duitsland het land van zijn hartstocht worden?

In 1937, Heesters was in zijn tweede jaar in nazi-Duitsland, mocht de nobelprijswinnar voor natuurkunde Albert Einstein niet meer in Duitsland werken. Hij werd uit het Duitse staatsburgerschap ontzet. Heesters echter had er groot plezier aan, in juist dat Duitsland te werken.

Nederland werd in mei 1940 door de nazi-legers overvallen en bezet. Duizenden Nederlanders en ook Duitse vluchtelingen werden gedeporteerd. Tezelfder tijd speelde Heesters voor de nazi’s in acht ”amusementsfilms“. Hij zingt voor de “Führer“. Op zijn eigen website zijn daartoe domweg operetteachtige verontschuldigingen te vinden: “Wat ik ook in de tijd tussen 1933 en 1945 gedaan heb, diep in mijn binnenste – hoe zeer ik ook mijn geweten onderzoek – kan ik mijzelf niet voorwerpen dat ik mijn volk of mijn vaderland zou hebben verraden – zo waarlijk helpe mij God almachtig.“

De geallieerde militaire regering constateerde na de oorlog dat zijn films het fascistische regime dienden om de bevolking af te leiden en te kalmeren. Miljoenen mensen zijn op de slagvelden van de overvallen landen gesneuveld, miljoenen van mensen werden vergast. En “Jopie“ leidt af en kalmeert en heeft zich niets voor te werpen.

Wij weten niet, of zijn god hem helpt.

Maar we weten dat deze operettezanger, die vrijwillig de nazi’s diende en hun plezierde, geen voorbeeld is voor de toekomst.

Hoe moeten we op school in de toekomst over “Anne Frank“ spreken, als de operettehelden van de nazi’s vandaag nog altijd en steeds weer worden gevierd – nu zelfs in Nederland? Hoe passen de doodskreten uit de concentratiekampen, Todesschreie aus den Konzentrationslagern, de fuga des doods van de crematoria tegelijkertijd samen met het couplet ”Heut’ gehen wir ins Maxim“?

Johannes Heesters is een paradevoorbeeld voor  nazi-claqueurs, die ook na 1945 nog toegejuicht werden. Hij is er een voorbeeld voor hoe historische verantwoording, die hij nooit opnam, in het kader van het geschiedenisrevisionisme vandaag van veel kanten wordt gerelativeerd.

We zijn naar jullie toe gekomen om jullie als vertegenwoordigers van de Duitse naoorlogse generatie te zeggen: Dat willen wij nooit meer!

Maar we zijn ook naar jullie toegekomen om jullie solidariteit te vragen: In Düsseldorf zal nog dit jaar in het Theater-Museum een tentoonstelling plaatsvinden over de ”Theater-Legende Johannes Heesters“. Wij eisen: Deze tentoonstelling moet een anti-fascistische tentoonstelling worden – of anders niets! Help ons a. u. b. deze eis door te zetten.

Hartelijk dank!

VVN Düsseldorf
VVN NRW

Bettina Ohnesorge
Uwe Koopmann

Düsseldorf/Amersfoort 16 februari 2008

www.vvn-bda.de