ARCHIEF

AFVN Actueel, Actueel 21 december 2006

Over armoede gesproken

Over 20 jaar zullen we de armoede in de wereld hebben opgelost! Ik word misselijk van al die hoge dames en heren, die er dergelijke meningen op nahouden! Over twintig jaar! Hoe halen ze het in hun hoofd om dergelijke vooringenomen ongenuanceerde onzin over de onwetende mensen uit te strooien. Economische huurmoordenaars, zoals de econoom Jeffrey Sachs, die regeringen over de hele wereld adviseert over ‘oplossingen’ van hun economische problemen is er zo eentje. In zijn publicatie “Het einde van de armoede”, met als ondertitel “Hoe we dit doel binnen twintig jaar kunnen bereiken”, vooral die ondertitel treft me zeer en is erg aanmatigend– komt hij met allemogelijke onzin aan om de mensen in de arme landen te doen geloven dat de armoede aan hen zelf te wijten is. De waarheid is echter anders. De laatste decennia gaat er meer waarde aan grondstoffen en geld úit de arme landen, dan dat er binnen komt. En dát is de schandelijke werkelijkheid, die, dankzij de zogenaamde onafhankelijke pers niet doordringt tot de massa’s van mensen in de rijke landen.

De armen moeten nog maar even wachten op de oplossingen die de heren kapitalisten ze zullen bieden.
Alle pogingen van de kapitalisten ten spijt, nooit zullen zij zich werkelijk inzetten voor de oplossing van de armoede problematiek, want zij zelf zijn de oorzaak van de schandelijke armoede wereldwijd! Des te schaamtelozer en hypocriet zijn de pogingen van het Nederlandse bedrijfleven om een Nederlandse afdeling van “Global Compact” op te richten. Een internationale organisatie van grote en middelgrote multinationals die zich inzetten voor bestrijding van armoede en een beter milieu. Hoe kunnen de massa’s van in armoede levende mensen hier geloof aan hechten? Multinationals die gebaat zijn bij steeds maar weer meer winst gaan hún armoedeproblemen oplossen?! Multinationals die gebaat zijn bij ‘stabiele, corrupte en repressieve regeringen’ in de Derde Wereld gaan hún armoede problemen oplossen?! Laat me niet lachen. Dat is het zelfde als de vossen te vragen een organisatie op poten te zetten om kippendieven te bestrijden. Die multinationals –die dus de eigenlijke machthebbers zijn in deze wereld– voorspellen elk jaar een vermindering van de armoede. Een vermindering die hun letterlijk geen centje pijn zal doen! Welnu, dames en heren machthebbers, de oplossing van de armoede problematiek ligt eenvoudig in uw eigen handen! Slechts een deel van uw exorbitant kapitaalsbezit in de wereld is voldoende om iedereen in deze wereld te eten te geven, een dak boven z’n hooft te geven, gratis gezondheidszorg en gratis onderwijs te geven. Zaken die bv. in Cuba de gewoonste zaak van de wereld zijn!
Met $45 miljard kan de onmiddellijke honger van het hele hongerende deel van de mensheid opgelost worden! Vandaag dus! Maar de armen moeten nog 20 jaar wachten. En laat je niets wijs maken, elk jaar duurt het steeds maar weer diezelfde 20 jaar. Daar kunnen geen millenniumdoelen iets aan veranderen! Alleen die $380 miljard die de oorlog in Irak al heeft gekost kan dat veranderen. De oorlog moet stoppen en de massa’s van mensen hebben recht op alles wat bv. in Cuba normaal is!

En laten we tot slot maar eens kijken naar het zogenaamde rijkste land van de wereld, de Verenigde Staten van Noord Amerika. –Het land dat nu een dictatuur genoemd mag worden door de invoering op 17 oktober 2006 van de Military Commissions Act– Kijk maar eens naar de armoede die dáár heerst, in dat zogenaamde rijkste land van de wereld! De armoede cijfers van dat land zijn schrikbarend. Er wordt bv. chronisch honger geleden door 41,9% van de zwarte kinderen, 40% van de Latino kinderen en 16,2% van de blanke kinderen. Wie heeft het nog over een ‘rijk’ land? En de andere sociale indicatoren (cijfers) zijn ook ver beneden pijl! En als wij niet uitkijken, dan krijgen wij hier in Nederland dezelfde armoede toestanden als daar! De voedselbanken hier zijn al een voorbode van dergelijke uitwassen van het imperialisme. Ook hier geldt weer als enige oplossing de socialistische economische maatschappijformatie. Hoe dan ook! En er komt een dag dat de keten van onderdrukking doorbroken wordt! Zoals reeds, al bijna 50 jaar geleden, in Cuba is gebeurd en nu aan de gang is in Venezuela en Bolivia. De “ontketening” is begonnen, venceremos!

Raúl T Buru


ARCHIEF