AFVN

T.a.v. Bestuur Nationaal Comite 4 en 5 mei

Geachte bestuur,

zoals u wellicht weet is er op 21 februari j.l. een monument opgericht voor een omgekomen nazipiloot, en wel in Schaijk, gem. Landerd (bij Oss). Tot overmaat van ramp heeft de burgemeester, Marnix Bakermans, dit onthuld.

We verzoeken u hem te vragen om dit monument te laten weghalen.

Wij hebben hem maandag een dringende brief gestuurd met een gelijkluidend verzoek. Hij gaat daar waarschijnlijk maandag op antwoorden. Wellicht bent u in staat om daarom snel te reageren.

Dit monument is een uiterst ongewenst unicum in Nederland. Er is bij de totstandkoming wel gerept over 'verzoening', maar de meeste Nederlanders zijn allang verzoend met de overigens onschuldige na-oorlogse Duitsers. We werken zelfs nauw samen met de Duitse VVN-BvA. Alleen is nazisme iets waar niemand zich mee dient te verzoenen, en bovendien nooit, en dat in geen enkele vorm in Nederland monumenten verdient, en de aanhangers en deelnemers aan dat nazisme evenmin.

Intussen hebben we ook de steun van de
De stichting Nationaal Dachau Monument
De stichting Nederlands Dachau Comité
De stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers
Het Comité International de Dachau, Parijs ( CID)
Het Comitë International de Natzweiler-Struthof
Federatief Joods Nederland (FJN)
Fédération Internationale des Résistants, Berlijn (FIR)
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes -
Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, Berlijn (VVN-BvA)


Hieronder het moment van onthulling. Links de burgemeester.

Hieronder verder de gegevens met voorbeeldtekst. Hier ook een link naar een videoverslag.

Dank,
namens de AFVN-BvA

Arthur Graaff, woordvoerder


Voorbeeldbrief
Zenden naar de volgende e-mailadressen: marnix.bakermans@landerd.nl - Info@landerd.nl
En vergeet niet een kopie naar mij te sturen: fpamsterdam@yahoo.com

Geachte burgemeester Bakermans,

Op 21 februari jl. hebt u in het dorp Schaijk een monument voor een gesneuvelde nazipiloot onthuld (zie videolink Omroep Brabant). Daartegen hebben enkele organisaties zoals de AFVN, het Int. Dachau Comité, het Nederlands Dachau Comité, Federatief Joods Nederland en andere al bezwaar gemaakt.

Onze organisatie maak ook bezwaar tegen dit monument.

Wij steunen de organisaties die streven naar verwijdering van dit monument. In Nederland behoren geen nazidaders te worden herdacht. Wilt u dit monument vóór 4 mei laten verwijderen?

Met vriendelijke groet,

Uw naam


U kunt ook de gehele raad en college van B&W mailen:

marnix.bakermans@landerd.nl; Info@landerd.nl; Bart.Wieland@landerd.nl; Bas.Keijzer@landerd.nl; Ben.Maathuis@landerd.nl; Bregje.Spijkers@landerd.nl; Harold.vandenBroek@landerd.nl; Harrie.vanDongen@landerd.nl; Jacques.Pijnappels@landerd.nl; Jeroen.vandenHeuvel@landerd.nl; Kees.Zwaans@landerd.nl; Madeleine.Hoek@landerd.nl; Mathieu.deKlein@landerd.nl; Paul.Verstegen@landerd.nl; Piethein.Jonkergouw@landerd.nl; Roland.Werring@landerd.nl; Sybren.Reitsma@landerd.nl; Theo.vanDuren@landerd.nl; Theun.Laurant@landerd.nl; jan.lenssen@landerd.nl; jan.lenssen@landerd.nl; Moritz.Bohmer@Landerd.nl; Hans.Vereijken@Landerd.nl; Jos.Roelofs@Landerd.nl; fpamsterdam@yahoo.com

KOPIE BRIEF AAN BM VAN LANDERD (SCHAIJK)

Aan: Communicatie; Helen Rutten; Secretariaat Gemeente Landerd
Onderwerp: SPOED tav Burgemeester Landerd,

Geachte Burgemeester,
namens de AFVN-Bond van Antifascisten wend ik mij tot u.

Waarschijnlijk hebt u reeds vernomen van de beslissing van uw buurgemeente Oss van vandaag om een omstreden oorlogsmonument te verwijderen, omdat de naam van een nazisoldaat daar stond naast die van de slachtoffers. Een nabestaande, Federatief Joods Nederland en onze organisatie hebben daar tegen geprotesteerd.

Het feit dat u een monument voor een nazisoldaat hebt onthuld op 21 februari j.l., heeft ons zeer onaangenaam en zelfs pijnlijk getroffen. U heeft in de weken daarna ondanks enkele verzoeken nagelaten daarvoor een verklaring te geven. U heeft ook nagelaten nadrukkelijk afstand te nemen van het nazisme en de daden daarvan.

Naar onze mening hebt u met dat alles ernstige fouten gemaakt. De consequenties daarvan zijn nog niet direct te overzien.

We willen u de volgende vijf vragen stellen:

1. Wilt u uiterlijk maandagochtend aanstaande een verklaring geven voor uw daad en uw standpunt t.o.v. het nazisme verhelderen? Indien u dat niet wilt, welke redenen kunt u dan daarvoor aanvoeren?
2. Begrijpt u, dat uw niet ingaan op vraag 1, in de opvatting van velen ertoe kan leiden dat de noodzakelijk absolute afwijzing van het nazisme door uw gedrag gerelativeerd kan worden?
3. Wilt u het monument in kwestie laten verwijderen en in dat geval vóór 4 mei? Indien u dat niet wilt, welke redenen kunt u dan daarvoor aanvoeren?
4. Bent u bereid om het voortbestaan van dit monument te laten afhangen van het oordeel van een Schaijkse onderduiker? Indien u dat niet wilt, welke redenen kunt u dan daarvoor aanvoeren?
5. Bent u bereid met ons te debatteren over het voortbestaan van dit monument?

Graag willen wij deze zaak vóór 4 mei afgehandeld hebben. Wij menen, dat het monument dat u hebt onthuld, een klap in het gezicht is van velen die ernstig onder de oorlog hebben geleden als gevolg van de daden van piloten zoals degene die is neergestort in Schaijk. Hij diende Hitler, is in diens dienst gestorven, en bovendien met een hakenkruis op zijn borst en hoogstwaarschijnlijk zo ook begraven.

We menen bovendien dat uw daad van onthulling, zowel als de daad van plaatsing van dit monument, onwettig zijn. De Nederlandse staat is officieel een tegenstander van de terroristische leer van het nazisme, en heeft dat nooit teruggenomen en diverse uitingen van het nazisme zijn dan ook nog steeds officieel verboden.

Geen enkele overheid in Nederland heeft, voor zover ons bekend, monumenten voor nazi's opgericht of onthuld. U conformeert zich daar helaas niet aan. Mocht u menen dat uw daden niet onwettig zijn, dan kunnen wij in ieder geval stellen dat wij deze moreel te veroordelen achten en een burgemeester onwaardig.

Wij verzoeken u, een ontvangstbevestiging van deze brief te sturen.

Met vriendelijke groet,
namens de AFVN-Bond van Antifascisten

Arthur Graaff, woordvoerder.


Burgemeester Bakermans onder vuur vanwege 'nazi-monument' Schaijk