AFVN

'We eren allen die tot het bittere eind gestreden hebben voor elke straat, elk huis en elke grens van ons Moederland'

Toespraak van Poetin op 9 mei 2015 bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de overwinning in de Grote Patriottische Oorlog 1941-1945:

Inwoners van Rusland,

Geachte veteranen,

Geachte gasten,

Kameraad soldaten en zeelieden, sergeanten en sergeant majoors, adelborsten en onderofficieren,

Kameraad officieren, generaals en admiraals,

Ik feliciteer u allen op de 70ste Verjaardag van de Overwinning in de Grote Patriottische Oorlog!

Op deze dag, als wij deze heilige verjaardag vieren, kunnen we opnieuw waardering tonen voor de enorme schaal van de Overwinning op het Nazisme. We zijn trots, dat het onze vaders en grootvaders waren, die er in slaagden de krachten der duisternis te overwinnen, te breken en te vernietigen.

Hitler's roekeloze avontuur werd een harde les voor de hele wereldgemeenschap. Toentertijd, in de jaren 1930, slaagde het verlichte Europa er niet in, om de dodelijke dreiging van de Nazi-ideologie te onderkennen.

Vandaag, zeventig jaar later, doet de geschiedenis opnieuw een beroep op onze wijsheid en waakzaamheid. We moeten niet vergeten, dat ideeën van raciale superioriteit en exclusiviteit de bloedigste oorlog ooit hebben geprovoceerd. De oorlog raakte bijna 80 procent van de wereld bevolking. Veel Europese landen werden tot slaaf gemaakt en bezet.

De Sovjet-Unie werd het hevigst aangevallen door de vijand. De elite troepen der Nazi's werden daartoe ingezet. Heel hun militaire macht was geconcentreerd tegen tegen de Sovjet-Unie. En alle belangrijke beslissende veldslagen van de tweede Wereldoorlog, in termen van militaire macht en van daarbij gebruikt materieel, zijn daar gevoerd.

En het is daarom geen verrassing, dat het het Rode Leger was, dat, door de inname van Berlijn in een verpletterende aanval, de genadeklap toebracht aan het Duitsland van Hitler en daarmee de oorlog beëindigde.

Onze gehele multi-etnische natie rees op om te vechten voor de vrijheid van ons Moederland. Iedereen droeg de zware last van de oorlog. Allen verenigd hebben onze mensen een onsterfelijke inspanning geleverd om het land te redden. Zij hebben de uitkomst van de tweede Wereldoorlog bepaald. Zij hebben de landen van Europa bevrijd van de Nazi's.

De veteranen van de Grote Patriottische Oorlog, waar zij ook mogen wonen, moeten weten, dat wij, hier in Rusland, hun standvastigheid, moed en toewijding aan de frontlinie-broederschap hogelijk waarderen.

Beste vrienden,

De Grote Overwinning zal altijd een heldhaftige hoogtepunt in de geschiedenis van ons land blijven. Maar we plegen ook eerbetoon aan onze bondgenoten in de anti-Hitler coalitie.

We zijn dankbaar voor de volkeren van Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten van Amerika voor hun bijdrage aan de Overwinning. We zijn dankbaar voor de anti-fascisten van de diverse landen die met overgave de strijd aanbonden met de vijand als guerrilla's en als leden van het ondergrondse verzet, waaronder in Duitsland zelf.

We herinneren ons de historische ontmoeting aan de Elbe, en het vertrouwen en de eenheid die onze gemeenschappelijke erfenis werd, en een voorbeeld voor de eenwording van de volkeren in het belang van vrede en stabiliteit.

Het zijn juist deze waarden die de basis vormden van de naoorlogse wereldorde. De Verenigde Naties kwam tot stand. En het systeem van het moderne internationale recht ontstond.

Deze instellingen hebben in de praktijk hun effectiviteit bewezen bij het oplossen van geschillen en conflicten.

Echter, in de laatste decennia, zijn de fundamentele beginselen van de internationale samenwerking in toenemende mate genegeerd. Dit zijn diezelfde principes die met zware inspanningen der mensheid uit de beproeving van de oorlog zijn voortgekomen.

We zagen pogingen tot het vestigen van een uni-polaire wereld. We zien dat het machtsblok-denken in een stroomversnelling is gekomen. Al dat ondermijnt een duurzame mondiale ontwikkeling.

De invoering van een systeem van gelijke veiligheid voor alle lidstaten zou onze gemeenschappelijke taak moeten worden. Een dergelijk systeem moet een adequaat opgewassen zijn tegen de moderne dreigingen, en het dient te berusten op een regionale en mondiale grondslag van ongebondenheid. Alleen dan zullen we in staat zijn voor vrede en rust op de planeet te zorgen.

Beste vrienden,

We verwelkomen vandaag al onze buitenlandse gasten, terwijl bijzondere dank betuigen aan de vertegenwoordigers van de landen die tegen het Nazisme en het Japanse militarisme gevochten hebben.

Naast de Russische militairen, paraderen eenheden van tien andere lidstaten over het Rode Plein. Dit zijn soldaten uit Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië en Tadzjikistan. Hun voorvaderen vochten schouder aan schouder, zowel aan het front als in de achterhoede.

Hieronder zijn ook militairen uit China, die, net zoals de Sovjet-Unie, vele miljoenen mensen in deze oorlog verloor. China was ook het belangrijkste front in de strijd tegen het militarisme in Azië.

Indiase soldaten hebben ook dapper tegen de Nazi's gevochten.

Servische troepen boden ook een sterk en niet-aflatend verzet tegen de fascisten.

Gedurende de oorlog kreeg ons land ook veel steun van Mongolië.

In de gelederen van deze parade lopen de kleinzonen en achterkleinzonen van de oorlogsgeneratie. De Dag van de Overwinning is onze gezamenlijke feestdag. De Grote Patriottische Oorlog was in feite een gevecht voor de toekomst van heel de mensheid.

Onze vaders en grootvaders hebben ondraaglijk lijden, ontberingen en verliezen beleefd. Zij putten zich uit, werkten tot de grenzen van het menselijk vermogen. Ze vochten zelfs tot in de dood. Ze vormden het voorbeeld van eer en ware vaderlandsliefde.

We bewijzen eerbetoon aan allen die tot het bittere eind gevochten voor elke straat, elk huis en elke grens van ons Moederland. We buigen ons voor degenen die omkwamen in de zware gevechten nabij Moskou en Stalingrad, aan de Bocht van Kursk en bij de Dnjepr.

We buigen voor degenen die van de honger en de koude stierven in het nooit veroverde Leningrad, voor degenen die tot de dood zijn gemarteld in de concentratiekampen, in gevangenschap en onder de bezetting.

We buigen ons in liefdevolle herinnering voor zonen, dochters, vaders, moeders, opa's, echtgenoten, broers, zusters, wapenbroeders, familieleden en vrienden die nooit terug uit de oorlog zijn gekomen, voor alle mensen die niet meer bij ons zijn.

Voor hen houden we een minuut stilte.

Beste veteranen,

U bent de belangrijkste helden van de Grote Dag van de Overwinning. Uw welslagen werd de voorwaarde voor vrede en een menswaardig leven voor vele generaties. Het maakte het voor hen mogelijk om zonder vrees creatief en vooruit te streven.

En vandaag leven uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen volgens de hoogste normen die u hebt gesteld. Ze werken voor het belang van hun land, het heden en de toekomst. Zij dienen hun Vaderland met toewijding. Ze reageren eervol op de complexe uitdagingen van deze tijd. Ze garanderen de succesvolle ontwikkeling, macht en welvaart van ons Vaderland, van ons Rusland!

Lang leve het zegevierende volk!

Gelukkige feestdag!

Gefeliciteerd met de Dag van de Overwinning!

Hoera!


Bron: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/49438 Vertaling door Jan Beentjes