ARCHIEF

AFVN Actueel, Actueel 22 november 2007

Troepen terug uit Uruzgan!
Voor wie vechten ze eigenlijk?

Een groot deel van de vredelievende PvdA-achterban begint nu te morren over het beleid van hun vertegenwoordigers in de regering. Ging het voor tot voor kort alleen nog over zaken als het ook door de PvdA in hun verkiezingsbeloften voorgestane onderzoek naar de Nederlandse deelname aan de oorlog in Irak; nu komt daar dus ook de deelname van ‘onze jongens’ in de zogenoemde ‘opbouwmissie in Afghanistan’ bij. Wederom moet de progressieve achterban van de PvdA tandenknarsend accepteren dat de arbeidersaristocraten in hun partij bakzeil halen omdat ze zo graag mee willen regeren. Maar die achterban is niet helemaal gek. Ze laten zich niet keer op keer met een kluitje in het riet sturen door Wouter Bos en Bert Koenders, c.s. “Bravo!”, roepen wij bij dergelijke ontwikkelingen. “Welkom bij de bewuste strijders voor de vrede”.

Hoe de uitzending gelegitimeerd werd
We hebben nog eens teruggekeken naar de TV-uitzendingen van het debat voorafgaande aan de uitzending van Nederlandse troepen naar Afghanistan. Zelfs toen was Bert Koenders al aan het ‘draaikonten’. Hij ondersteunde in ieder geval niet de argumenten vanuit de fracties van GroenLinks en de SP. Hij beperkte zich in hoofdlijn tot het stellen van kritische vragen. Met de vredesmissie-antwoorden op die vragen ging hij terug naar de fractie waar hij toen nog deel van uitmaakte. Het resultaat is ons ‘genoegzaam’ bekend. De fractie (en daarmee de PvdA-achterban) ‘liet zich overtuigen’ en stemde in met uitzending van Nederlandse troepen naar Afghanistan om daar voor wederopbouw zorg te dragen.

De leugen regeert, wederom
Eenieder die oog heeft voor de politiek-economische effecten, die behoren bij het voeren van oorlogen (d.w.z. wie wordt er financieel beter van), trapt toch ondertussen niet meer in de verhalen over hulp aan verdrukte volkeren?
Als we, o.a. waar het de ‘wederopbouwhulp’ aan Afghanistan betreft, de overheersende internationale politiek-economische belangen in ogenschouw nemen, draait de huidige strijd hoofdzakelijk om de macht over de energiebronnen. Metname de strijd om de afnemende olie- en aardgasvoorraden. Alle imperialistische en opkomende machten (de VS, de EU, Japan, China, Rusland, Australië, India en de rest van Z.O. Azië), zijn ook bij deze strijd betrokken.
De nu bekende belangrijkste bronnen qua olie en aardgas, bevinden zich in en het gebied rondom de Kaspische Zee. Als we op de wereldkaart bekijken waar zich de buitenlandse VS-bases bevinden, dan zien we een belangrijke concentratie ten oosten van diezelfde Kaspische Zee. Van daaruit controleren ze namelijk ook de belangrijkste energie-transportroute richting China, Japan, India en de rest van Z.O. Azië inclusief Australië. Tegelijkertijd oefenen ze (de VS dus) druk uit op hun ‘bondgenoten’, om hun oorlog ‘tegen het terrorisme’ (een door hen zelf gecreëerde vijand) te ondersteunen. De zwakkeren onder hun bondgenoten (dat zijn ze totnogtoe allemaal) kunnen ‘nog’ niet anders dan meegaan in deze politiek van de VS, omdat ze militair zwakker zijn.

Waarom Afghanistan
Afghanistan zelf beschikt, naast wat olie, koper en Lapis Lazuli, niet over grondstoffen. Het land is straatarm en zal zelf nooit voor de wederopbouw kunnen betalen.

Oliepijpleiding Afghanistan
Wie de oorlog om olie politiek volgt zal begrijpen dat de pijpleiding via Iran nog veel meer problemen zal opleveren als via Afghanistan.

Wat Afghanistan echter wel belangrijk maakt is dat over zijn grondgebied een gas- en oliepijpleiding richting Pakistan en de Arabische zee moet gaan lopen. Daarom moet de Taliban verslagen worden en een Westerse marionettenregering geïnstalleerd. Dat is de enige reden waarom ook Nederlandse militairen daar vechten.

Oneindige oorlog
Het mag duidelijk zijn dat de voornoemde olie- c.q. gaspijpleiding, als hij al ooit aangelegd kan worden, voortdurend beschermd zal moeten worden tegen aanslagen. Daarvoor zullen voortdurend troepen aanwezig moeten blijven. En het valt niet te verwachten dat de plaatselijke bevolking daar ooit profijt van zal hebben.
Ook daarom: TROEPEN TERUG UIT AFGHANISTAN!


ARCHIEF