AFVN

VVD 'bevuilt zichzelf' met racisme door grenzenplan

AMSTERDAM, 25 maart 2015 - Door het nieuwe VVD-grenzenplan 'bevuilt de partij zichzelf' nu met racisme en mensenhaat. Het plan houdt een 'fundamentele minachting' in van burgers en hun rechten. Mede na Ruttes doodswens voor Jihadgangers is de VVD nu een racistische bijwagen van de PVV geworden.

Dat vindt professor dr Kees van der Pijl, voorzitter van het pas heropgerichte Comité van Waakzaamheid tegen herlevend Fascisme. Dit is de eerste verklaring die het CvW heeft uitgegeven.

Het comité is een denktank met als doel de oorzaken van racisme, discriminatie en fascisme bloot te leggen. Eind jaren '30 ontstond een comité van dezelfde naam vanwege de opkomst van Hitler, met o.m. bekende schrijvers als E. du Perron, Menno ter Braak, Henriëtte Roland Holst en Simon Vestdijk. In het nieuwe comité nemen o.m. deel Hedy d'Ancona, Jacob Kohnstamm en Jan Pronk, verder diverse hoogleraren, theologen, schrijvers en journalisten.

Van der Pijl, emeritus-professor politicologie van de universiteit van Sussex, meent dat de VVD zich nu direct kan melden bij Berlusconi voor overname van de moreel gitzwarte standpunten van de mafiose, ultranationalistische partij Forza Italia.

"De jongerenafdeling van de VVD onder leiding van ene Tom Leijte, een geschiedenisstudent, doet het ook goed en verkoos onlangs een verkoper van Mein Kampf tot 'liberaal van het jaar'. Dat het hier ging om een politiek onbenullige kruidenier die louter zijn verkoop met 30 zilverlingen op wilde vijzelen, maakte de VVD-jongeren niets uit", meent Van der Pijl.

Sociale afbraak

Van der Pijl wijst ook met nadruk op wat hij de 'sociale afbraak' van het kabinet noemt. "Er ontstaat chaos door het veranderen van allerlei zorgregelingen, het aanscherpen van regels van de sociale dienst en het overdragen van de uitvoering aan gemeenten, die daar niet op berekend zijn. Dat gaat tot enorme sociale spanning leiden", zegt hij. Van der Pijl wijst ook op de sterk ontwrichtende betalingsproblemen van de sociale verzekeringsbank, die binnen weken tot grote persoonlijke pijn en verdriet gaan leiden. "Dit krijgt heel grote repercussies, of er vallen doden bij", voorspelt Van der Pijl.

"Wilders, plus nu ook capo-di-tutti-capi Rutte en zijn 'tenentes' Leijte en Azmani gaan keihard door met het aanwakkeren van verdeeldheid en het scheppen van onrust. Ogenschijnlijk doet de VVD met het grenzenplan iets aan de vluchtelingenstroom, maar in feite maken ze het zo alleen maar veel erger. Die opportunistische apathie gevoegd bij het doorgaan met gewapend optreden doet de vluchtelingstroom alleen maar groeien. Wilders, Rutte, Leijte en Azmani worden zo medeverantwoordelijk voor elk verdronken vluchteling, vrouw en kind", vindt Van der Pijl.

De hoogleraar roept burgers op een protest tegen het grenzenplan te mailen naar de voorzitter van de Tweede Kamer, Anouschka van Miltenburg, voorzitter@tweedekamer.nl.