AFVN

Verklaring AFVN/BVA-bestuur inzake vluchtelingen en noodzakelijke strijd voor de vrede, stop de NAVO!

VLUCHTELINGEN ONDER VUUR

Recent hebben we te maken met een zogeheten vluchtelingencrisis die veel stof heeft doen opwaaien in de politiek en in de samenleving. Wat is nu die vluchtelingencrisis en wat is de oorzaak?

Vluchtelingen zijn er al sinds de oudheid en heel zichtbaar in tijden van oorlog. Denk aan de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de periode van de Koude Oorlog en meest recent na de moord op kolonel Gaddafi en de vernietiging van de Libische staat door de NAVO.

Sinds de zomer is er echter een grote golf vluchtelingen op gang gekomen uit het Midden-Oosten en wordt toegeschreven aan de oorlog in Syrië, waar jihadisten in strijd zijn met de legitieme regering en inmiddels een kalifaat hebben ingericht op Syrisch en later ook op Iraaks grondgebied.

Dat kalifaat kwam er niet zomaar. Het is het resultaat van een doelbewuste verkapte oorlog van de VS en NAVO met behulp van zogeheten voorpostlanden (Saudie-Arabië, Qatar, Turkije die gebruik maken van terroristen) om controle te krijgen over grondstoffen en doorvoergebieden. Door die oorlogen en wegens grove wreedheden begaan door de jihadisten vluchten mensen. Nu wordt het excuus gevoerd dat het om Syriërs gaat die opgevangen moeten worden. Echter, zij vormen hooguit 15 tot 20 procent van de vluchtelingenstroom. Vluchtelingen uit omringende oorlogsgebieden of die om andere redenen weg willen uit eigen land, zien hun kans om mee te komen. In de transitzones van Budapest bijvoorbeeld kon je mensen zien uit Bangladesh, Pakistan, maar ook Somalië. De zeer omvangrijke stroom vluchtelingen geeft nu de grote ophef.

Echter, ook jihadisten bevinden zich onder de vluchtelingen nu Rusland samen met het Syrische leger, Hezbollah, Iran en Irak, de doelbewust door de VS en NAVO georganiseerde chaos recht gaat zetten met een werkelijke vernietiging van het wrede kalifaat.

Het voeren van oorlogen door de westerse wereld, de VS en NAVO, moet dus stoppen, want dan zijn er geen of althans aanzienlijk minder vluchtelingen. Ze zijn het resultaat van eigen handelen: "wie wind zaait zal storm oogsten". Deze zogeheten vluchtelingencrisis wordt door de VS als politiek instrument ingezet om Europa onder druk te zetten om het buitenlandbeleid van de neo-conservatieven in de Amerikaanse regering te volgen. Dat beleid is niet altijd in het belang van Europa zelf.

Het wordt ook in de (media)propaganda gebruikt om de schuld te leggen bij Syrië en expliciet in de persoon van president Bashar al-Assad. Een persoon is namelijk nog beter te demoniseren dan een land.

De ongerustheid bij velen in de samenleving is dan ook te begrijpen uit de grote stroom vluchtelingen, waaronder jihadisten. Zij weten dat dat ten koste zal gaan van de nog resterende sociale voorzieningen, de inkomenszekerheid en van de veiligheid van de eigen burgers.

Veel Nederlanders wachten lang op een woning en op werk. Ze verwachten dan achtergesteld te worden. Onlangs durfde Emile Roemer uit te leggen dat er onvoldoende sociale huisvesting is, omdat de afgelopen jaren veel huurwoningen in de verkoop zijn gedaan.

Wereldwijd en zeker ook in Nederland raken mensen hun bestaanszekerheid kwijt door de oprukkende vrije markt, de liberalisering en privatisering van woningbouw, gezondheidszorg enz. volgens het beleid van de EU. In Griekenland bijvoorbeeld, worden havengebieden/vliegvelden en de nationale energiemaatschappij geprivatiseerd met als markant punt dat onlangs een groot gasveld voor de kust is gevonden.

Het zijn dus niet alleen vluchtelingen die slachtoffer zijn van de politiek. Nederlanders die aan de onderkant zitten moeten gaan concurreren met de vluchtelingen op diverse terreinen van het bestaan.

Het gaat bij de grote omvang van vluchtelingen die de regering wil opvangen om veel extra geld. De kosten worden geschat op meer dan € 1 miljard op jaarbasis en dat moeten de Nederlandse burgers opbrengen. Dat zet kwaad bloed en is koren op de molen van de PVV en Wilders. Een vergelijking naar het verleden is te maken. Voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog wisten de Nazi's snel de economisch zwakkeren aan zich te binden. Ze werden vaak ingelijfd bij de SS. Een dergelijke ontwikkeling is heden ten dage niet uit te sluiten.

Dit neemt niet weg dat vluchtelingen hulp nodig hebben en dat we als samenleving die geen oorlog kent op eigen bodem een morele en humanitaire plicht hebben om vluchtelingen te helpen, maar daarbij wel goed te weten wie en wat ze zijn.

De AFVN-Bond van Antifascisten veroordeelt dan ook het voeren van oorlogen om strategisch gewin van andermans grondstoffen, met als gevolg vluchtelingen.

In het verlengde daarvan veroordeelt de AFVN de aanval op centra voor vluchtelingenopvang zoals in Woerden, het bekladden van woningen en demonstraties zoals in Utrecht waarbij "straatvechters" aanwezig waren en de harde kern van FC Utrecht Hooligans zich naadloos aansloot bij de Neonazi's.

Niet iedere demonstrant is echter een Neonazi. Veel demonstranten hebben door wat er aan de hand is, maar reageren hun onvrede ten onrechte af op de vluchtelingen in plaats van op de politiek. Zelfs als een gemeente als Stichtse Vecht een enquête houdt over de mening van inwoners over gevolgen van deze toestroom wordt dat politiek (Groen Links) onderuit gehaald.

Het voorkomen van een vluchtelingencrisis zoals die zich nu voordoet is dus een gevolg van het eigen buitenlandbeleid in NAVO-verband en het beleid van de EU.

Het is volgens AFVN-Bond van Antifascisten dan ook tijd om het lidmaatschap van tenminste de NAVO te heroverwegen. Een dergelijke roep is al geuit door een deel van de bevolking van Slowakije. Het is tegen de vestiging van een NAVO-basis en van kampementen die gebruikt zouden kunnen worden om jihadisten op te leiden voor een strijd tegen Rusland.

De Redactie, 17-10-2015