AFVN

Wilders ten derde male Politicus van het Jaar

(redactie)

18 december 2015 - Nog geen dag nadat de Franse kiezers in de tweede ronde van de regionale verkiezingen het Front National van Marine Le Pen de pas hadden afgesneden, heeft ‘het publiek’ van Eén Vandaag Wilders voor de derde opeenvolgende keer tot Politicus van het Jaar gekroond.

Toch valt er weinig anders over Wilders te melden dan dat hij in afwachting is van de strafzaak over zijn ‘Meer of minder Marokkanen’-uitspraak. Verder heeft hij alleen maar staan toekijken hoe oorlog en afbraak voortgaan ook hier angst en onrust op te roepen. De Nederlandse media lijken echter niet genoeg van hem te kunnen krijgen en dat helpt weer om die onrust om te zetten in stemmen voor Wilders. 37.000 daarvan hebben dat bij Eén Vandaag laten weten en Wilders bedankt ‘het Nederlandse volk’ daarvoor in een Twitterbericht

Isolement van Le Pen

Marine Le Pen is in Frankrijk blijven steken op rond veertig procent van de uitgebrachte stemmen; in de tweede ronde hebben de gevestigde partijen elkaar beleefd laten voorgaan. Voor het uitroepen van de noodtoestand en het verder afbreken van de Franse economie en de welvaartsstaat hebben zij het Front National immers niet nodig.

Integendeel, het programma van Le Pen is na herhaaldelijke bijstellingen een programma waaraan men, als er geen giftige anti-moslimcomponent aan was gekoppeld, een democratische grondslag moeilijk kan ontzeggen. Het programma wil behoud van de Franse industrie, sociale voorzieningen en werkgelegenheid die in razend tempo worden afgebroken; een stop op de oorlogen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika; en een eind aan de avonturen aan de Russische grenzen.

Frankrijk is, gemeten naar het aandeel van de industrie in het nationaal product, op de Europese ranglijst gezakt naar de één na onderste plaats, vóór Cyprus. Een partij die protest aantekent tegen het ontmantelen van de staat die het land tot voor kort tot een industriële wereldmacht maakte, met de daarbij horende wekgelegendheid, kan dan rekenen op steun uit de bevolking.

Laat er geen misverstand over bestaan: het Front National is een fascistoïde, extreem-rechtse partij. Symbolisch is misschien wel hoe de partij een paar winters geleden op straat soep uitdeelde voor de armen, maar dan wel ‘varkensssoep’, zodat moslims het niet konden aanpakken.

Die vieze bijsmaak heeft ook ditmaal verhinderd dat Le Pen boven het resultaat van de eerste ronde is uitgekomen. Maar verder had Hollande niet helemaal ongelijk toen hij enige maanden geleden verklaarde dat het economische programma van het Front National grotendeels een variant is van het programma van de communistische PCF uit de jaren zestig.

Vandaar dat Le Pen geen steun krijgt in de Franse media, die praktisch zonder uitzondering eigendom zijn van de miljardairs die profiteren van de politiek van eerst Sarkozy en nu Hollande.

Het Nederlandse alternatief

Wilders heeft, enkele demagogische terzijdes over de AOW-leeftijd daargelaten, het neoliberale programma van voortgaande bezuinigingen en verkleining van de publieke sector gesteund. Dat verklaart waarom hij gedoogpartner kon zijn van kabinet-Rutte I. Zonder zijn anti-islamstandpunt, dat problemen oplevert voor de export naar onder meer Soedi-Arabië, zou hij gewoon in de coalitie hebben gezeten.

Er is geen sprake van een politiek cordon sanitaire dat het de PVV onmogelijk zou maken om parlementair te opereren, bijvoorbeeld met moties. Geen enkele partij in de Tweede Kamer ziet in het feit dat Wilders stelselmatig Nederlandse moslims beledigt en kleineert, reden om geen zaken met hem te doen.

In de media is hij een al even welkome gast. Een krant als Het Parool, die uitkomt in een stad met relatief weinig animo voor de PVV, houdt niet op om grote foto’s van de man met de zilveren kuif af te drukken. Zelfs de lezers van het dagblad Trouw moesten zich onlangs in een golf van ingezonden brieven afvragen of de dagelijkse bijlage soms verwisseld was met een propagandabrochure van Wilders.

Wat kan hiervoor de verklaring zijn? Wilders lijkt, ondanks de bloemen en de omhelzingen met Marine Le Pen, op weg naar een heel ander politiek doel dan het Front National. De kern ervan is om alsnog een massabasis te verbinden aan het vastgelopen project van VVD en PvdA, die in de peilingen afgerekend worden op het afbraakbeleid van de afgelopen jaren en nu samen op minder stemmen kunnen rekenen dan de PVV.

Wilders speelt in op de angst en de onrust onder de bevolking vanwege de nieuwe volksverhuizing, die het gevolg is van oorlog en ontwrichting in het Midden-Oosten en die opgevangen moet worden met voorzieningen die tegelijkertijd worden afgebroken. Hierdoor kan Wilders ‘zijn’ VVD straks een stemmenpakket aanbieden waarmee het afbraakbeleid kan worden voortgezet, in combinatie met een verharding van de binnenlandse repressie.

De Nederlandse media, die de neoliberale politiek zonder uitzondering ondersteunen, hoeven daarom nog niet dit perspectief voor ogen te hebben. Maar iemand Politicus van het Jaar laten maken die dit beleid boven water houdt (door angst en haat te zaaien over de ruggen van degenen die het meest te lijden hebben onder oorlog en ellende) en die werkelijk niets opmerkelijks heeft gedaan sinds zijn oproep tot etnische zuivering in een Haags café, dat getuigt op zijn minst van een volstrekt gebrek aan verantwoordelijkheid.

Bron: http://comitevanwaakzaamheid.org/