AFVN

Herdenking 70 jaar overwinning op Nazi-Duitsland
Zichtbare historische breuk tussen Oost en West

Door Nico Varkevisser *

13 mei 2015 - Beelden zeggen meer dan duizend woorden, luidt het gezegde. De beelden uit Moskou op 9 mei jl. waren in menig opzicht inderdaad veelzeggend. Op die dag waarop in Rusland en de andere landen van de voormalige Sovjet-Unie de bevrijding van Nazi-Duitsland wordt herdacht, kwamen miljoenen mensen op de been voor de grootste herdenking ooit van 'De Grote Patriottische Oorlog' tegen Hitler-Duitsland.

In aanwezigheid van tientallen staatshoofden en regeringsleiders uit de hele wereld en honderdduizenden mensen vond in Moskou een militaire parade en een afsluitend gala concert plaats van ongekende omvang en geestdrift. [1] Prominent zichtbaar was President Xi Jinpin van China, waarmee de Russische oriëntatie op Azië duidelijk werd gemaakt.

Foto: President Vladimir Putin (m) naast President Xi Jinpin van China (r)

Grote afwezigen waren, op enkele na, de westerse leiders, inclusief de toenmalige geallieerde bondgenoten Engeland, Frankrijk en de VS. De beelden uit Moskou toonden overduidelijk de nieuwe realiteit in de internationale verhoudingen en het is de relatie tot het fascisme - in het bijzonder tot het Duitse nationaal-socialisme - wat de scheiding zichtbaar heeft gemaakt.

Enerzijds zien we Rusland en China, gesteund door het overgrote deel van de wereld. Zij hebben de zwaarste offers moeten brengen bij het verslaan van de Duitse nazi's en de Japanse fascisten (zie onderstaande tabel) en het zijn ook vooral de volkeren van de Sovjet-Unie en China die onbeschrijflijk geleden hebben onder de racistische genocide politiek van de Duits-Japanse agressors. In die landen leeft daarom een diep historisch besef van wat de Tweede Wereldoorlog betekent.


Slachtoffers per land in WOII. rood: militaire slachtoffers; oranje burgerslachtoffers; blauw: totaal aantal slachtoffers in percentage van het bevolkingsaantal in 1939.

Nieuwe coalitie

Het besef over wat de gevolgen van een nieuwe wereldoorlog kunnen zijn, brengt Rusland en China bijeen in een verbondenheid die verder gaat dan louter politieke-, economische-, en militaire samenwerking. Dat manifesteerde zich op 9 mei niet alleen door de prominente aanwezigheid van Xi Jinpin als persoon. Voor het eerst in de geschiedenis namen ook Chinese militairen aan de parade deel en stuurde China twee oorlogsschepen naar de Zwarte Zee. Verder is aangekondigd dat Russische militairen zullen deelnemen aan de parade bij de herdenkingsplechtigheden in China, begin september van dit jaar.

Rusland en China hebben duidelijk de boodschap afgegeven dat zij zich tegen elke militaire dreiging gezamenlijk zullen verdedigen. We zien de vorming van een nieuwe coalitie, van formidabele omvang en met grote steun vanuit Azië, Afrika en Zuid-Amerika, tegenover de dominantie en agressie vanuit het Westen. Het zichtbare einde van de unipolaire wereld met de onbegrensde macht van de Verenigde Staten.

Westen

Daar tegenover staan de Westerse landen, in het bijzonder het Anglo-Amerikaanse deel daarvan. Zij boycotten de herdenking vanwege wat zij noemen de 'agressieve expansionistische' politiek van de Russische president Putin met betrekking tot de Oekraïne. Hoeveel militaire invasies van Rusland er in de Oekraïne volgens de NAVO al niet zouden hebben plaatsgevonden, zonder enig bewijs te geven, is bijna niet meer te tellen. Maar in navolging van Hitler's advies "hou de leugen simpel, herhaal het voortdurend en uiteindelijk zullen de mensen het geloven", wordt de publieke opinie in het Westen door politici en media gehersenspoeld over Putin 'de agressor en dictator' die verantwoordelijk is voor wat er in de Oekraïne gebeurt.

Verzwegen wordt hoezeer het Westen, vooral de Amerikanen, betrokken waren bij de staatsgreep in Kiev in februari van het afgelopen jaar. Naar eigen zeggen hebben de Amerikanen er 5 miljard dollar aan gespendeerd. Fascistische partijen die openlijk de nazi-ideologie uitdragen zijn na de coup in de regering opgenomen en hebben cruciale posten gekregen in het veiligheidsapparaat. In navolging van de SA-bruinhemden uit nazi-Duitsland marcheren de nazi's met fakkels en SS-symbolen door de straten van Kiev en andere steden. De Oekraïne is in de greep geraakt van openlijke naziterreur, waar politieke tegenstanders en journalisten het doelwit zijn van moordaanslagen of eenvoudigweg verdwijnen. Politieke partijen als de Communistische Partij en de Partij van de Regionen zijn verboden verklaard. De massamoord in Odessa op 2 mei vorig jaar, waar meer dan 50 mensen zijn verbrand, doodgeknuppeld of neergeschoten, wordt doodgezwegen of door politici zoals Frans Timmermans als Russische propaganda afgedaan. Sovjet-symbolen en monumenten worden vernietigd en de Oekraïense nazi's uit de Tweede Wereldoorlog als helden vereerd. Anti-Russische en antisemitische campagnes voeren de boventoon. Het Russische bevolkingsdeel is tot tweederangsburgers verklaard en tegen de bevolking in de provincies Lugansk en Donetsk wordt een gruwelijke oorlog gevoerd, die volgens de Duitse inlichtingendienst BND al aan meer dan 50.000 mensen het leven heeft gekost. De Oekraïne heeft de facto opgehouden te bestaan. Totaal geplunderd en bankroet valt het ten prooi aan separatisme, zowel in Oost als West.

Dit alles wordt consequent door de Westerse politici en media verzwegen. Erger, het bewind in Kiev krijgt miljarden van de EU toegeschoven, geld van de Europese burgers, dat in een handomdraai verdwijnt in de zakken van corrupte miljardairs en functionarissen. Westerse politici vanuit het hele politieke spectrum, zoals uit ons land van VVD tot en met SP, laten niet na hun steun aan de junta te betuigen. Terwijl men hier in eigen land schijnheilige woorden uit bij herdenkingen en vermanende woorden spreekt over mensen die uit woede en frustratie over de politieke elite - al dan niet terecht - hun heil zoeken bij figuren als Wilders, als zijnde een gevaar van opkomend fascisme en worden de misdaden van de nazi's in de Oekraïne verzwegen of als een onbeduidend 'randverschijnsel' of Russische propaganda bestempeld. Zonder gêne wordt het regime in Kiev omarmd als zou het een normaal gekozen democratisch bewind zijn, in plaats van een regime dat eerst via een staatsgreep aan de macht is gekomen en zich vervolgens met schijnverkiezingen heeft willen legitimeren.

De opkomst van nazi's beperkt zich niet alleen tot de Oekraïne. Met name in de Baltische landen zien we al een aantal jaren een ongehinderd manifesteren van nazi's en oud-SS'ers, zonder dat politici en media hier er zich druk over maken. De Amerikanen dringen er ook bij andere landen in Oost-Europa op aan dat men snel de Sovjet-monumenten van de Tweede Wereldoorlog ontmantelt en tegelijkertijd worden er nadrukkelijk pogingen ondernomen om de geschiedenis te herschrijven, waarin de slachtoffers in de rol van daders worden geplaatst.

In die zin was de boycot van de herdenking in Moskou door de Westerse leiders een logisch gevolg van hun politiek. Als de herinnering aan nazi-Duitsland moet worden gewist om neonazi's in Oost-Europa te kunnen gebruiken voor Westerse politieke doeleinden en de Europese volken rijp te maken voor een nieuwe oorlog, dan laat zich dat moeilijk verenigen met de aanwezigheid bij een herdenking van de nederlaag van nazi-Duitsland.

Het Westen schept daarmee duidelijkheid over waar ze staat als het gaat om oorlog of vrede, fascisme of vrijheid, humaniteit of slavernij. Het beeld van Moskou op 9 mei liet duidelijk zien wie in deze geïsoleerd staat: de Westerse leiders met hun nazi-bruinhemden in de Oekraïne of Rusland en China met het overgrote deel van de landen en volken in de wereld achter zich.


[1] Zie ook: Rusland herdenkt historische overwinning op nazi-Duitsland en Spectaculair galaconcert sluit 9 mei herdenking af

* Dit artikel van Nico Varkevisser verscheen eerder op:
http://www.dewaarheid.nu/mei01/Zichtbare_historische_breuk_tussen_Oost_en_West.htm

De vervolgartikelen kunt u hieronder lezen:

Het Westen en Geschiedvervalsing

Waar komen de Nazi’s vandaan?